B
Marta Bienias

Główny Inwentaryzator Muzeum Narodowego w Warszawie (od 2013). Członek Rady Programowej Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W latach 2015-1016 członek Rady Muzeum Zamku w Baranowie Sandomierskim. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2004), Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej (2015). Posiada uprawnienia trenera standardu SPECTRUM (2016), certyfikat PRINCE2 (2011). Współzałożyciel i członek Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM). Zakres obowiązków w MNW: nadzór nad dokumentacją ewidencyjną, ruchem muzealiów, okresową kontrolą zbiorów, obsługą kwerend, prowadzenie dokumentacji nabytków, współpraca z organami ścigania, koordynacja projektów MNW w zakresie badań proweniencyjnych zbiorów (projekty prowadzone w ramach programu MKiDN „Badanie polskich strat wojennych”: 2017, 2018-2019, 2022-2023) oraz współudział w projekcie MNW-NID dotyczącym znakowania zbiorów („Analiza metod znakowania zabytków i muzealiów z wykorzystaniem technologii mikroznakowania”, od 2021).

Specjalizacje: akcesjadeakcesjabadania proweniencyjneewidencja i dokumentacjaruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)zbiory artystyczno-historyczneprawa autorskieznakowanie
Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz licznych szkoleń z zakresu profilaktyki konserwatorskiej, jak również prawa autorskiego oraz bezpieczeństwa i ochrony zbiorów. Od 1998 roku związana zawodowo z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki – początkowo jako asystentka kuratorów, następnie w dziale edukacji; od 2005 roku Główna Inwentaryzatorka na nowo powołanym stanowisku, a w latach 2008-2020 roku kierowniczka Działu zbiorów i inwentarzy. Od 2021 roku pracuje w zespole Działu Zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jako kierowniczka Sekcji Ewidencji i Ruchu Zbiorów.

Kuratorka i współkuratorka pokazów z kolekcji Zachęty, m.in. Przed, Po i Pomiędzy. O decyzjach w konserwacji dzieł sztuki współczesnej, Bardzo różnie i bardzo dobrze. Grafiki z kolekcji Zachęty. Współautorka projektu To nie jest wystawa, którego założeniem była prezentacja zasad całościowej opieki nad dziełami sztuki współczesnej; współredaktorka książki O opiece nad kolekcją (2008), podsumowującej ten projekt. Współautorka pierwszej książki dla młodzieży o polskiej sztuce współczesnej Bardzo nam się podoba. Współczesna. Sztuka. Pytania (2015), a także Grafika polska w CBWA 1956-1971 – jednego z tomów z Serii naukowej Archiwum Zachęty. Zajmuje się całościową opieką nad obiektami w kolekcji oraz nad dziełami wypożyczanymi na wystawy czasowe. Jej główne zawodowe zainteresowanie to wdrażanie kompleksowej opieki nad dziełami sztuki współczesnej i popularyzacja standardów profilaktyki konserwatorskiej, szczególnie w instytucjach niemuzealnych.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjaprawa autorskiesztuka współczesnaruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)przechowanie i opieka konserwatorska
Julia Bańburska

Absolwentka Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz Museum und Ausstelung na Carl von Ossietzky Universität w Oldenburgu. W 2019 r. ukończyła podyplomowe studia Arteterapii w Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2015 r. zawodowo związana z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, od 2018 roku pełniła funkcję Głównego Inwentaryzatora. Od 2022 r. zatrudniona w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego jako kierownik Działu Zbiorów.

Członek SHS, FEM, SMP, SMU oraz Prezes PSIM IV kadencji. Doświadczenia zawodowe zbierała pracując jako koordynatorka i autorka wystaw oraz adiunkt w dziale inwentarzy. W obszarze zainteresowań naukowych znajduje się zagadnienie percepcji dzieła sztuki i funkcjonowanie kolekcji w muzeum. Zawodowym celem jest wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania kolekcjami naukowymi.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychzbiory artystyczno-historycznemilitariaprzechowywanie i opieka konserwatorskakontrole zbiorówbadania proweniencyjne
C
Elżbieta Cyganik

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak również podyplomowych studiów z zakresu muzealnictwa i prawa własności intelektualnej. Z Muzeum Narodowym w Krakowie związana od 1993 r. pracując w różnych zespołach, w tym m.in. ds. promocji i marketingu. W latach 2010-2019 zatrudniona w Dziale Głównego Inwentaryzatora, gdzie realizowała zadania związane międzynarodowym ruchem muzealiów i użyczeniami długoterminowymi. W latach 2018-2019 zaangażowana w cykliczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa muzealiów wypożyczanych za granicę, organizowane przez Muzeum Narodowe w Krakowie i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Od 2019 roku pracuje w zespole Działu Digitalizacji i Zarządzania Zasobami Cyfrowymi jako redaktor zasobów cyfrowych. Obecnie do najważniejszych ze stojących przed nią wyzwań należy realizacja tłumaczenia tezaurusa ICONCLASS oraz adaptacja słownika w programie bazodanowym MUZA.

Specjalizacje: baza danychprawo autorskie
F
Luiza Fijałkowska

Zagadnieniami inwentaryzacji i ewidencji zbiorów zajmuje się od 2007 roku. W latach 2007-2014 była zatrudniona w Muzeum Narodowym w Krakowie; pracowała wówczas nad użyczeniem obiektów w depozyt, inwentaryzacją kontrolną muzealiów oraz ich digitalizacją w ramach działań projektowych Muzeum. Obecnie jest Zastępcą Głównego Inwentaryzatora w Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum, gdzie odpowiada za depozyty użyczane od osób prywatnych i instytucji, czuwa nad ewidencjonowaniem depozytu – Kolekcji dra Tomasza Niewodniczańskiego. Jako merytoryczny administrator programu do elektronicznej ewidencji zbiorów nadzoruje wprowadzanie danych do programu zgodnie z wypracowanymi w Muzeum procedurami. Jej szczególną troską jest ochrona muzealiów realizowana poprzez wytworzenie dla nich jak najlepszej dokumentacji ewidencyjnej.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychakcesjadeakcesjakontrole zbiorów
Agnieszka Frączkowska-Pyra

Z wykształcenia archeolog. Swoją przygodę z muzealnictwem i ewidencją zbiorów archeologicznych depozytowych rozpoczęła w 2014 r. pracą w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. W latach 2016-2022 Główny Inwentaryzator Zbiorów w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. Od 01.03.2022 r. inwentaryzator w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej.

Specjalizacje: zbiory archeologiczneewidencja i dokumentacjakontrole zbiorówakcesja
Natalia Fyderek

Absolwentka Prawa i Historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Rynek sztuki i antyków; trenerka standardu Spectrum zarządzania zbiorami. W latach 2010-2017 pracowała w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie realizowała zadania związane m.in. z zarządzaniem prawami autorskimi, pozyskiwaniem nowych nabytków (jako Sekretarz Komisji Nabytków), obsługą depozytów i badaniami proweniencyjnymi.

Od 2018 r. kieruje Działem Inwentarzy w Muzeum Fotografii w Krakowie. W ramach wdrażanego w MuFo systemu zarządzania procesowego opracowała procedury związane z zarządzaniem i zabezpieczaniem zbiorów, dostosowując je do standardu Spectrum. Współtworzyła i koordynowała wdrożenie systemu bazodanowego do zarządzania zbiorami w MuFo oraz opartego na nim katalogu zbiorów online.

Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu standardu Spectrum, prawa autorskiego i polityki gromadzenia zbiorów. Jest autorką artykułów z obszaru prawa muzealnego i rynku sztuki.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychprawa autorskiewycenaznakowanieakcesjadeakcesjaruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)kontrole zbiorówbadania proweniencyjne
H
Krzysztof Herner

Absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz „Akademii Dziedzictwa” prowadzonej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, stypendysta na Uniwersytecie w Oslo. Zawodowo związany z muzealnictwem od roku 2015, początkowo pracował w Muzeum Śląskim w Katowicach w Dziale Głównego Inwentaryzatora, wówczas odpowiedzialny był za koordynacje procesu digitalizacji, zakup sprzętu do pracowni digitalizacji oraz kontakt merytoryczny z partnerem projektu – Norweskim Instytutem Badania Dziedzictwa. Obecnie pracownik Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w Dziale Głównego Inwentaryzatora, odpowiedzialny za stworzenie pracowni digitalizacji, zakup sprzętu oraz wdrożenie systemu bazodanowego do ewidencji i zarządzania zbiorami Muzeum.

J
Adam Jeżewski

Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz socjologii. W latach 2010-2011 pracował w Restaurierungsatelier Mannewitz w Rostocku, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie renowacji i konserwacji dzieł sztuki. Od 2013 roku zatrudniony w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, gdzie odpowiada za ruch muzealiów, przygotowywanie związanych z tym umów, ubezpieczenia oraz współpracuje przy digitalizacji zbiorów. Posiada doświadczenie w zakresie badań proweniencyjnych dzieł sztuki i odzyskiwania strat wojennych. Obecnie najważniejszym realizowanym przez niego zadaniem jest wdrażanie w muzeum oprogramowania do ewidencjonowania zbiorów. Wyzwanie, jakie sobie stawia w przyszłości, to wprowadzenie nowoczesnego oznakowania muzealiów w oparciu o system RFID.

Aneta Jasionek

Główny specjalista – inwentaryzator w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ukończyła studia magisterskie z zakresu historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2015 r. ukończyła Podyplomowe Studium Muzealnicze Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 r. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.

W Muzeum POLIN pracuje od 2010 r., od 2013 r. jako inwentaryzator. W latach 2011-2012 koordynator projektu digitalizacji zbiorów Centralna Baza Judaików w ramach WPR Kultura Plus. W roku 2014 odpowiedzialna za użyczenia, transporty i montaże obiektów oryginalnych w projekcie otwarcia wystawy stałej. Od czasu otwarcia muzeum pełniła nadzór inwentaryzatorski przy wystawach czasowych, m.in. „Wilhelm Sasnal. Taki pejzaż”, „Gdynia-Tel Awiw”, „W Polsce króla Maciusia”, „Szafa Grająca”, „Krew. Łączy i Dzieli”, „Czytelnia kreski”, „Żyd, Polak, Legionista”, „Warszawa, Warsze”, „Biografie Rzeczy”.

W ramach swoich obowiązków nadzoruje prawidłową ewidencję oraz reinwentaryzację zbiorów, prowadzenie dokumentacji obiektów, odpowiada za prawidłowe znakowanie zbiorów oraz ich właściwe rozmieszczenie w magazynie, a także ruch muzealiów. Od 2020 r. pełni funkcję administratora oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)kontrole zbiorów
K
Paweł Kowalkowski

Kustosz, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2009) i studiów podyplomowych w zakresach Zawansowanych Technologii Informatycznych na UWM (2010) oraz Ochrony i Zarządzania Kolekcją Muzealną na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2020).
Od 2010 r. inwentaryzator w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (MWiM), Kustosz od 2021 r.

Specjalista od zarządzania bazą danych MONA. Twórca strony internetowej (https://www.kresowiacy.olsztyn.pl). Członek PSIM i SMP.
Specyfika pracy w dziale Inwentarzy tworzy z stanowiska miejsce pracy, gdzie człowiek nie może się nudzić. Inwentaryzatorzy codziennie mierzą się z problemami z którymi nie spotykają się pozostałe działy merytoryczne. Dlatego każdy inwentaryzator powinien kierować się słowami N. Tesli „Niech przyszłość powie prawdę i oceni każdego według jego pracy i osiągnięć. Teraźniejszość należy do nich, przyszłość jest moja.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychkontrole zbiorówbadania proweniencyjnemona
Bogusława Klat

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, historyk sztuki i muzealnik. Ukończyła podyplomowe studia muzealnicze. Od 1996 roku związana z Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum. Początkowo, jeszcze jako studentka, prowadziła lekcje muzealne dotyczące historii wnętrz zamkowych. Następnie zatrudniona w Dziale Głównego Inwentaryzatora, w którym realizowała zadania związane z organizacją wystaw czasowych. Od 2011 do stycznia 2022 roku pełniła funkcję Zastępcy a następnie objęła funkcję Głównego Inwentaryzatora. Nadzoruje przyjmowanie i ewidencjonowanie zbiorów, współtworzy regulaminy i prowadzi dokumentację, nadzoruje inwentaryzację zbiorów z pełnym wykorzystaniem muzealnej bazy danych. Przeprowadziła pilotażową inwentaryzację zbiorów z wykorzystaniem kodów kreskowych. Zajmowała się również sprawami związanymi z użyczaniem zbiorów w depozyt. Od 1998 roku zaangażowana w powstanie i prace Grupy Inwentaryzatorów Muzealnych, która przyczyniła się do powstania Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM). Jest współzałożycielką PSIM i – od momentu jego powstania w 2015 roku do chwili obecnej – aktywnym członkiem zarządu Stowarzyszenia. W latach 2018-2020 pełniła funkcję sekretarza zarządu PSIM.
Jej zawodowym wyzwaniem jest standaryzacja procedur związanych z zarządzaniem zbiorami.
Od 1999 roku członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Od 2021 jest członkiem Rady Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychzbiory artystyczno-historyczneruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)kontrole zbiorów
Ł
Natalia Ładyka

Z wykształcenia romanistka. Od 1981 do lutego 2022 roku pracownik Zamku Królewskiego w Warszawie. Do 1998 roku zajmowała się badaniem historii wyposażenia wnętrz zamkowych z czasów Stanisława Augusta na podstawie zachowanych w języku francuskim archiwaliów i dawnych inwentarzy. Współautorka artykułów o wyrobach z brązu, zamawianych przez Stanisława Augusta u paryskich rzemieślników.

W latach 1999-2010 zatrudniona w Dziale Inwentarzy na stanowisku Zastępcy Głównego Inwentaryzatora odpowiadała m.in. za prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i kontrolą zbiorów zamkowych, jak również zajmowała się załatwianiem wszelkich formalności związanych z wypożyczaniem muzealiów w kraju i za granicę (korespondencja, umowy, ubezpieczenia, transporty), a także obsługą zagranicznych wystaw czasowych. Kilkakrotnie pełniła funkcję kuriera podczas instalacji wystaw za granicą. W latach 2011-2022 jako Główny Inwentaryzator Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum sprawowała kierownictwo i nadzór nad pracą działów obejmujących: Zespół Inwentarzy Muzealnych i Dokumentacji Wystaw oraz Magazyn Zbiorów Sztuki.

Od 2000 roku uczestniczka konferencji European Registrar Conference, w latach 2001-2015 członek Grupy Inwentaryzatorów Muzealnych w podkomisji doradczej Komisji Muzeów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Historyków Sztuki; organizatorka kilku zjazdów inwentaryzatorów muzealnych w Warszawie, współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM) w 2015 roku, którego była prezesem w latach 2015-2018. W tym okresie była również członkiem Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy MKiDN, a także członkiem Rady Muzeum Okręgowego im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
W latach 2019-2020 pełniła funkcję wiceprezesa PSIM.

Głównym celem jej działań międzymuzealnych była integracja środowiska inwentaryzatorów muzealnych, prawne usankcjonowanie stanowiska inwentaryzatora w muzeach oraz wpływ na wypracowanie jednolitych procedur ewidencjonowania i ruchu zbiorów muzealnych.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacja zbiorówdeakcesjaruch zbiorów (zewnętrzny)
M
Aldona Modrzewska

Od 2016 roku kierowniczka Działu Zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Doświadczenie na stanowisku inwentaryzatora zbiera od początku swojej kariery zawodowej, tj. od 2009 roku, kiedy zaczęła pracę w Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum, gdzie odpowiadała za obsługę wystaw czasowych, transporty zbiorów oraz ich użyczenia do innych instytucji. Zdobyła również doświadczenie w zakresie digitalizacji zbiorów, organizując pracownię digitalizacyjną muzeum i proces digitalizacji. Obecnie nadzoruje i wspiera pracę opiekunów i opiekunek zbiorów, inwentaryzatorek i opiekunek magazynów muzealnych, konserwatorek, specjalistów ds. digitalizacji i udostępniania zbiorów oraz fotografów.

Jej zawodowym wyzwaniem jest wprowadzenie powszechnego stosowania standardów kompleksowego zarządzania kolekcją muzealną w każdym muzeum oraz budowanie zaangażowania współpracowników poprzez wartości. Jest współzałożycielką Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM) i – od momentu jego powstania w 2015 roku do chwili obecnej – aktywnym członkiem zarządu Stowarzyszenia. Członkini zarządu PSIM od 2015 roku, prezeska zarządu w latach 2018-2020. Inicjatorka warsztatów coachingowych w zakresie budowania zaangażowania członków w organizacji non profit (2020) w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w ramach Stołecznego Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. Absolwentka studiów podyplomowych Master of Administration MBA-SGH, historii sztuki na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim oraz certyfikowana kierowniczka projektów (PRINCE2 i Agile PM), mediatorka i negocjatorka po studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS (2021-2022).

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjareinwentaryzacjabaza danychwycenazbiory artystyczno-historyczneakcesjadeakcesjaruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)przechowanie i opieka konserwatorskakontrole zbiorówbadania proweniencyjne
Marcin Mondzelewski

Muzealnik, historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2008-2016 inwentaryzator i Główny Inwentaryzator Zbiorów w Muzeum Narodowym w Gdańsku i Łazienkach Królewskich w Warszawie. Pracuje w Muzeum Warszawy w Dziale Inwentaryzacji Zbiorów. W latach 2016-2018 wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (obecnie członek Zarządu). Koordynował i uczestniczył w projektach digitalizacji zbiorów muzealnych. Od siedmiu lat prowadzi szkolenia dla muzealników, jest też uczestnikiem i prelegentem licznych konferencji. Zajmuje się tematyką standardów dokumentacji muzealnej, digitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz badań proweniencyjnych i strat wojennych. Obszary szczególnego zainteresowania to: systemu dokumentacji opisowej zabytków, katalogi internetowe muzealiów, sieci semantyczne łączące wiedzę o dziedzictwie kulturowym, powiązane otwarte dane (LOD). Jest certyfikowanym trenerem brytyjskiego standardu zarządzania zbiorami.

P
Małgorzata Przybyszewska

Kustosz w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie k/ Białegostoku. W trakcie wieloletniej pracy zarówno pozyskiwała obiekty do zbiorów, prowadziła zajęcia edukacyjne, aranżowała wystawy czasowe, jak i angażowała się w pozyskiwanie funduszy MKiDN. Od 2018 r. łączy pracę merytoryczną z zadaniami inwentaryzatora zbiorów, m. in. pełniąc funkcję sekretarza Kolegium d/s dóbr Kultury – organu opiniującego nabytki, prowadząc ewidencję muzealiów i czuwając nad organizacją dokumentacji w tym zakresie.

W szeregach PSIM również od 2018 r. W ramach Stowarzyszenia współorganizowała szkolenia dotyczące podstawowego zakresu zadań inwentaryzatora. Członkini Zarządu PSIM IV kadencji. Absolwentka kierunku Etnologia na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Muzeologia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizacje: akcesjabaza danychewidencja i dokumentacjazbiory etnograficzne
R
Monika Raczyńska-Sędzikowska

Absolwentka konserwatorstwa i muzealnictwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1990) oraz studiów podyplomowych w zakresie muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2008).

Od 1994 roku związana zawodowo z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, gdzie zajmowała się obsługą depozytów przyjmowanych do Muzeum na wystawy czasowe oraz depozytów długoterminowych. Od 2016 roku jako Główny Inwentaryzator Muzeum Narodowego we Wrocławiu koordynuje i nadzoruje pracę Działu Inwentarzy, Pracowni Digitalizacji Zbiorów, Pracowni Fotograficznej i Składnicy Muzealnej. W sferze głównych zadań inwentaryzatora pozostają niezmiennie: akcesja zbiorów – zakupy, dary, przekazy, ewidencjonowanie i kontrola zbiorów. Główne wyzwanie zawodowe to integracja tradycji i nowoczesności w zarządzaniu zbiorami i usprawnieniu pracy inwentaryzatora w muzeum.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychprawa autorskiewycenaakcesjadeakcesjakontrole zbiorówbadania proweniencyjne
Łukasz Rutka

Absolwent historii na Uniwersytecie Śląskim (2010) oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2014). Od 2010 roku zawodowo związany z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, gdzie rozpoczynał swoją przygodę z muzealnictwem jako asystent w Dziale Naukowo-Oświatowym. Od 2016 roku pełni funkcję Głównego Inwentaryzatora MGW, do którego obowiązków należy m.in. nadzór nad procesem przyjmowania i ewidencji zbiorów, kontrola ruchu muzealiów, prowadzenie i opieka nad inwentarzami oraz całą dokumentacją muzealną, a także organizacja inwentaryzacji oraz administrowanie programem do komputerowej ewidencji zbiorów. W ramach swoich obowiązków nadzoruje również magazyny muzealiów. Obecnie do najważniejszych ze stojących przed nim wyzwań należą: organizacja przeniesienia zbiorów muzeum do nowych magazynów zewnętrznych oraz wyremontowanego gmachu głównego placówki, a także wdrażanie nowego komputerowego programu do zarządzania zbiorami.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)kontrole zbiorówakcesjadeakcesja
Katarzyna Reszka

Absolwentka archeologii oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego. Stażystka w Museum of Archaeology and Anthropology of the University of Cambridge (Wielka Brytania) oraz Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně (Czechy). Od ukończenia studiów zawodowo związana z muzealnictwem. Początkowo z Ośrodkiem Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych, a w roku 2014 powołana na stanowisko Głównego Inwentaryzatora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. W latach 2016-2017 zawodowo związana z Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum. Następnie, w latach 2017-2021, inwentaryzatorka i kierowniczka Sekcji Ewidencji i Ruchu Zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz główny specjalista Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie. Od 2021 roku pracuje w Muzeum Warszawy jako Główny Inwentaryzator Zbiorów.

Dotychczas sprawowała opiekę nad zbiorami archeologicznymi, organizowała proces ewidencji i inwentaryzacji zbiorów oraz wspierała proces digitalizacji. Koordynowała wdrożenie dwóch programów do ewidencji i zarządzania zbiorami, w tym projekt budowy oprogramowania w ramach projektu realizowanego w partnerstwie sześciu muzeów. Realizowała ruch wewnętrzny i zewnętrzny obiektów muzealnych, w tym obsługę wystaw czasowych. Kierowała projektami ze styku kultury i IT; systematycznie rozwija swoje kompetencje w tym zakresie, uzyskując m.in. certyfikaty PRINCE2, Agile PM oraz realizując szereg kursów komunikacyjnych i narzędziowych.

Jest współzałożycielką Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM) i – od momentu jego powstania w 2015 roku do chwili obecnej – aktywnym członkiem zarządu Stowarzyszenia.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychzbiory archeologiczneakcesjakontrole zbiorówruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)
S
Zbigniew Smoter

Od osiemnastu lat pracownik Działu Głównego Inwentaryzatora Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wcześniej, przez dekadę, pracownik Działu Morskiego MNS. W związku ze swoją dotychczasową pracą nauczył się m.in. nurkować, co dowodzi, że inwentaryzator nigdy nie wie, z czym przyjdzie mu się zmierzyć – i w związku z tym, jeśli czegoś nie potrafi, powinien umieć szybko się tego nauczyć, a jeśli czegoś nie wie, to powinien umieć szybko się tego dowiedzieć – cokolwiek by to było. Z tego powodu oraz żeby wiedzieć, co – oraz dlaczego i po co – właściwie robi, od lat bez pośpiechu, lecz pomyślnie, studiuje prawo, w których to studiach za najcenniejsze uznaje możliwość poznawania i rozwijania myślenia prawniczego, zaskakująco przydatnego w pracy inwentaryzatora.

Agnieszka Sowa

Ukończyła historię na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2016 roku ukończyła akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation.

Od 1998 roku związana z Działem Dokumentacji Mechanicznej Muzeum Śląskiego w Katowicach, gdzie była odpowiedzialna za gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów. Uczestniczyła w terenowym projekcie badawczym „Zapisy czasu” /2011-2012/ i „Dopiszmy się do historii” /2012/. W latach 2009-2013 autorka projektu fotoplastykon śląski – cyklu 25 wystaw tematycznych fotografii stereoskopowej oraz wystawy zorganizowanej w fotoplastykonie warszawskim „Czar stolicy”. Autorka wystaw fotograficznych „Górny Śląsk w obiektywie” /2011 r./, „Przemysł górnośląski w latach międzywojnia” „Ludzie z kofrem” /2013/. Współpracowała przy wielu wystawach muzeum.

Od 2015 roku Główny Inwentaryzator Muzeum Śląskiego, kierujący pracami związanymi z ewidencją, opracowaniem, ruchem muzealiów oraz sprawuje nadzór nad ustawowymi inwentaryzacjami zbiorów muzealnych, przygotowuje dokumentację i instrukcje dotyczące prac komisji inwentaryzatorskich. Sekretarz Komisji Zakupów, Wyceny Darów Muzealiów Muzeum Śląskiego. Koordynator ds. digitalizacji – odpowiedzialna za wprowadzanie europejskich standardów digitalizacji, w tym: strategię, procedury, metadane opisowe, ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz wypracowanie i wdrożenie regulaminów dotyczących użyczenia/wypożyczania obiektów muzealnych, udostępnianie cyfrowych wizerunków zbiorów.

Piotr Aleksander Sroka

Z wykształcenia politolog, specjalista w zakresie organizacji działalności kulturalno-oświatowej i public relations oraz muzealnik. Major rezerwy Wojska Polskiego, w latach 1988-2010 zawodowo pełnił służbę wojskowa w Siłach Zbrojnych RP, którą zakończył na stanowisku szefa sekcji wychowawczej w Jednostce Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych (JW NIL) w Krakowie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. S. Czarnieckiego w Poznaniu (1988) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (1995), a także Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2018). Od 2016 r.zawodowo związany z Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziałem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie rozpoczynał swoją przygodę z muzealnictwem jako asystent muzealny, specjalista i starszy specjalista w zakresie działalności podstawowej, a od 1 czerwca 2022 r. kierownik Sekcji Zbiorów Głównych.

Zasadniczym zadaniem jakie realizuje zawodowo jest opieka nad zbiorami, w tym ich opracowywanie oraz prowadzenie komputerowej ewidencji zbiorów Oddziału. Obecnie zajmuje się naukowym opracowaniem obiektów i ich opisami fizycznymi. Jego zawodowym wyzwaniem jest ewidencja i dokumentacja obiektów techniki militarnej, a także ich znakowanie.

Specjalizacje: militariaewidencja i dokumentacja
Małgorzata Sułkowska

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, adiunkt w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zbiorów.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku archeologia. Z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie związana od 2014 roku, gdzie zaczynała od wykonywania kart ewidencyjnych zabytków archeologicznym. Na stanowisku adiunkta/inwentaryzatora w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zbiorów od 2016 roku. Odpowiada za formalny proces nabywania nowych obiektów do zbiorów oraz prowadzenie inwentaryzacji zbiorów, bierze także udział w administrowaniu programem do elektronicznej ewidencji zbiorów Musnet Niebieski. W latach 2016-2018 odpowiadała za inwentaryzację zbiorów archeologicznych depozytowych. Cyklicznie odpowiada za organizację wystawy „Nasze najnowsze”, przedstawiającej najnowsze nabytki głogowskiego muzeum. Autorka artykułu „Inwentaryzacja zbiorów archeologicznych – praktyka i problemy”, który ukazał się w Głogowskich Zeszytach Naukowych.

Specjalizacje: zbiory archeologicznekontrole zbiorówakcesja
Ś
Joanna Ślaga

Magister prawa, muzealnik, kustosz i Główny Inwentaryzator Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; od 2021 roku Zastępca Dyrektora. Zajmuje się zagadnieniem ochrony zbiorów muzealnych, ich statusem oraz specyfiką kolekcji uniwersyteckich jako części dziedzictwa akademickiego. Jako członek Komisji Rektorskiej ds. Dziedzictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum aktywnie uczestniczy w pracach nad stworzeniem efektywnych i adekwatnych metod ewidencji i inwentaryzacji różnorodnych kolekcji gromadzonych przez instytucje uczelniane. W tej materii współpracuje także z jednostkami muzealnymi na innych uniwersytetach. Od 2017 roku jako Sekretarz, a następnie Wiceprezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych pozostaje także aktywnie zaangażowana w projekty i przedsięwzięcia na rzecz integracji polskiego środowiska muzeów uczelnianych, zabezpieczania i efektywnych sposobów wykorzystania uniwersyteckich kolekcji, jak również promocji idei materialnego i niematerialnego dziedzictwa akademickiego. Na tej płaszczyźnie współpracuje również w strukturach sieci europejskich konsorcjów, w tym jako członek UMAC, Coimbra Heritage Working Group, Universeum oraz w ramach sojuszu UNA Europa. W latach 2020-2021 Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.

W
Agnieszka Widacka-Bisaga

Od 2006 do 2017 r. pracowała w MNK na stanowisku Głównego Inwentaryzatora, była również Pełnomocnikiem Dyrektora ds. digitalizacji. W trakcie pracy na stanowisku Głównego Inwentaryzatora odbyła dwutygodniowy staż w National Museum of Scotland w Edynburgu. Kierowała i pracowała przy kilku projektach digitalizacyjnych realizowanych w MNK oraz w konsorcjach – za całokształt pracy na tym polu odebrała wyróżnienie Sybilla 2014. Współpracowała z NIMOZ jako ekspert i szkoleniowiec w zakresie ewidencjonowania muzealiów, pracowała w zespole przystosowującym standard Spectrum 4.0 do obowiązujących w Polsce przepisów. Obecnie pracuje jako kustosz w Oddziale Muzeum Książąt Czartoryskich.