B
Marta Bienias

Współzałożycielka i członkini Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM), w tym Wiceprezes w Zarządzie III kadencji (2020-2022). W latach 2009-2023 związana zawodowo z muzealnictwem. Realizowała zadania z obszaru zarządzania zbiorami: od 2009 r. w Dziale Inwentarzy Muzeum Narodowego w Warszawie, w tym od 2013 r. jako Główny Inwentaryzator, a w okresie od kwietnia do listopada 2023 r. jako kierowniczka Działu Zbiorów i Inwentarzy w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Od listopada 2023 r. pracuje na stanowisku Specjalisty w Departamencie Restytucji Dóbr Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2004), podyplomowych studiów menedżerów kultury w Szkole Głównej Handlowej (2015) oraz zarządzania na rynku dzieł sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (2022). Posiada uprawnienia trenera standardu SPECTRUM (2016) oraz certyfikat PRINCE2 z zakresu zarządzania projektami. Członkini Stowarzyszenia ICOM POLSKA (od 2022), Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (od 2022), Rady Programowej Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie (2013-2023), Rady Muzeum-Zamku w Baranowie Sandomierskim (2015-2016).

Laureatka Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Restytucja utraconych dzieł” (2023) oraz odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za zasługi w tej samej dziedzinie (2023).

Specjalizacje: badania proweniencyjneakcesjanabywaniedeakcesjapolityka i strategia
Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz licznych szkoleń z zakresu profilaktyki konserwatorskiej, jak również prawa autorskiego oraz bezpieczeństwa i ochrony zbiorów. Od 1998 r. związana zawodowo z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki – początkowo jako asystentka kuratorów, następnie w dziale edukacji; od 2005 r. Główna Inwentaryzatorka na nowo powołanym stanowisku, a w latach 2008-2020 kierowniczka Działu Zbiorów i Inwentarzy. Od 2021 r. pracuje w zespole Działu Zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jako kierowniczka Sekcji Ewidencji i Ruchu Zbiorów.

Kuratorka i współkuratorka pokazów z kolekcji Zachęty, m.in. „Przed, Po i Pomiędzy. O decyzjach w konserwacji dzieł sztuki współczesnej”, „Bardzo różnie i bardzo dobrze. Grafiki z kolekcji Zachęty”. Współautorka projektu „To nie jest wystawa”, którego założeniem była prezentacja zasad całościowej opieki nad dziełami sztuki współczesnej; współredaktorka książki O opiece nad kolekcją (2008), podsumowującej ten projekt. Współautorka pierwszej książki dla młodzieży o polskiej sztuce współczesnej Bardzo nam się podoba. Współczesna. Sztuka. Pytania (2015), a także Grafika polska w CBWA 1956-1971 – jednego z tomów z serii naukowej „Archiwum Zachęty” oraz tomu II i III z cyklu Kolekcje. Rekomendacje i dobre praktyki w zakresie ochrony zbiorów w instytucjach kultury, wydawanego przez Muzeum POLIN (t. II dotyczący zarządzania kolekcją w instytucjach kultury, 2022, t. III poświęcony opracowywaniu zbiorów, 2023).

Zajmuje się całościową opieką nad obiektami w kolekcji oraz nad dziełami wypożyczanymi na wystawy czasowe. Jej główne zawodowe zainteresowanie to wdrażanie kompleksowej opieki nad dziełami sztuki współczesnej i popularyzacja standardów profilaktyki konserwatorskiej, szczególnie w instytucjach niemuzealnych.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjaprawa autorskiesztuka współczesnaruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)przechowanie i opieka konserwatorska
C
Elżbieta Cyganik

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak również podyplomowych studiów z zakresu muzealnictwa i prawa własności intelektualnej. Z Muzeum Narodowym w Krakowie związana od 1993 r. pracując w różnych zespołach, w tym m.in. ds. promocji i marketingu. W latach 2010-2019 zatrudniona w Dziale Głównego Inwentaryzatora, gdzie realizowała zadania związane międzynarodowym ruchem muzealiów i użyczeniami długoterminowymi. W latach 2018-2019 zaangażowana w cykliczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa muzealiów wypożyczanych za granicę, organizowane przez Muzeum Narodowe w Krakowie i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Od 2019 roku pracuje w zespole Działu Digitalizacji i Zarządzania Zasobami Cyfrowymi jako redaktor zasobów cyfrowych.

Specjalizacje: baza danychprawo autorskie
F
Luiza Fijałkowska

W 2005 r. ukończyła w Ochronę Dóbr Kultury ze specjalizacją muzealnictwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w 2009 r. podyplomowe studium muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2009). Zagadnieniami inwentaryzacji i ewidencji zbiorów zajmuje się od 2007 r. W latach 2007-2014, w Muzeum Narodowym w Krakowie, pracowała przy użyczeniu obiektów w depozyt, inwentaryzacji kontrolnej muzealiów oraz ich digitalizacji w ramach działań projektowych Muzeum. Obecnie jest Zastępczynią Głównego Inwentaryzatora w Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum, gdzie nadzoruje proces akcesji i ewidencjonowania zbiorów oraz inwentaryzacji okresowej muzealiów, odpowiada także za obiekty użyczane w depozyt. Jako merytoryczny administrator programu do elektronicznej ewidencji zbiorów nadzoruje wprowadzanie danych do programu zgodnie z wypracowanymi w Muzeum procedurami. Jej szczególną troską jest ochrona muzealiów realizowana poprzez wytworzenie dla nich jak najlepszej dokumentacji ewidencyjnej.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychakcesjadeakcesjakontrole zbiorówruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)
Agnieszka Frączkowska-Pyra

Z wykształcenia archeolog. Swoją przygodę z muzealnictwem i ewidencją zbiorów archeologicznych depozytowych rozpoczęła w 2014 r. pracą w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. W latach 2016-2022 Główny Inwentaryzator Zbiorów w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. Od 01.03.2022 r. inwentaryzator w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej.

Specjalizacje: zbiory archeologiczneewidencja i dokumentacjakontrole zbiorówakcesja
Natalia Fyderek

Absolwentka Prawa i Historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Rynek sztuki i antyków; trenerka standardu Spectrum zarządzania zbiorami. W latach 2010-2017 pracowała w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie realizowała zadania związane m.in. z zarządzaniem prawami autorskimi, pozyskiwaniem nowych nabytków (jako Sekretarz Komisji Nabytków), obsługą depozytów i badaniami proweniencyjnymi.

Od 2018 r. kieruje Działem Inwentarzy w Muzeum Fotografii w Krakowie. W ramach wdrażanego w MuFo systemu zarządzania procesowego opracowała procedury związane z zarządzaniem i zabezpieczaniem zbiorów, dostosowując je do standardu Spectrum. Współtworzyła i koordynowała wdrożenie systemu bazodanowego do zarządzania zbiorami w MuFo oraz opartego na nim katalogu zbiorów online.

Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu standardu Spectrum, prawa autorskiego i polityki gromadzenia zbiorów. Jest autorką artykułów z obszaru prawa muzealnego i rynku sztuki.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychprawa autorskiewycenaznakowanieakcesjadeakcesjaruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)kontrole zbiorówbadania proweniencyjne
H
Krzysztof Herner

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, stypendysta na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Oslo. Zatrudniony w pracowni digitalizacji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na stanowisku głównego specjalisty do spraw digitalizacji, zajmuje się skaningiem 3D oraz wdrażaniem nowych technologii w służbie ochrony zabytków, m.in. fotogrametrii przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych (dron).

Prelegent na międzynarodowych konferencjach o tematyce wykorzystania nowoczesnych technologii w ochronie i popularyzacji dziedzictwa, m.in. na uniwersytetach w Cassino, Florencji i Bukareszcie.

J
Julia Juskowiak

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach filologia polska specj. filmoznawstwo, telewizja i kultura medialna (licencjat) i filologia polska (studia magisterskie) oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2015-2020 związana zawodowo z Muzeum Ziemi Wschowskiej, od 2020 r. z Muzeum Narodowym w Poznaniu, gdzie pracuje jako inwentaryzator w Dziale Głównego Inwentaryzatora MNP. Specjalizuje się w ruchu muzealiów, przede wszystkim w użyczeniach i wypożyczeniach na wystawy czasowe.

Specjalizacje: ruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)
Adam Jeżewski

Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz socjologii.

Od 2013 r. zawodowo związany z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, gdzie od 2019 pełnił funkcję Głównego Inwentaryzatora Zbiorów. Od 2023 r. zatrudniony w Muzeum Powstania Warszawskiego na stanowisku Głównego Inwentaryzatora i Kierownika Działu Konserwacji.

Posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania programów do ewidencjonowania zbiorów muzeum, ubezpieczania dzieł sztuki oraz badań proweniencyjnych i odzyskiwania strat wojennych.

Członek zarządu II i III kadencji Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych. W latach 2018-2022 pełnił funkcję Skarbnika Stowarzyszenia.

Aneta Jasionek

Główny specjalista – inwentaryzator w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ukończyła studia magisterskie z zakresu historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2015 r. ukończyła Podyplomowe Studium Muzealnicze Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 r. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.

W Muzeum POLIN pracuje od 2010 r., od 2013 jako inwentaryzator. W latach 2011-2012 koordynowała projekt digitalizacji zbiorów „Centralna Baza Judaików” w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+. W roku 2014 była odpowiedzialna za użyczenia, transporty i montaże obiektów oryginalnych w projekcie otwarcia wystawy stałej. Od czasu otwarcia muzeum pełniła nadzór inwentaryzatorski przy wystawach czasowych, m.in. „Wilhelm Sasnal. Taki pejzaż”, „Gdynia – Tel Awiw”, „W Polsce króla Maciusia”, „Szafa Grająca”, „Krew. Łączy i Dzieli”, „Czytelnia kreski”, „Żyd, Polak, Legionista”, „Warszawa, Warsze”, „Biografie Rzeczy”.

W ramach swoich obowiązków nadzoruje prawidłową ewidencję oraz reinwentaryzację zbiorów, prowadzenie dokumentacji obiektów, odpowiada za prawidłowe znakowanie zbiorów i ich właściwe rozmieszczenie w magazynie, a także za ruch muzealiów. Od 2020 r. pełni funkcję administratora oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)kontrole zbiorów
K
Paweł Kowalkowski

Kustosz, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2009), studiów podyplomowych w zakresach Zaawansowanych Technologii Informatycznych na UWM (2010) oraz Ochrony i Zarządzania Kolekcją Muzealną na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2020).

Od 2010 r. inwentaryzator w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (MWiM); Kustosz od 2021 r. Specjalista od zarządzania bazą danych MONA. Twórca strony internetowej www.kresowiacy.olsztyn.pl. Członek Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.

Specyfika pracy w Dziale Inwentarzy tworzy ze stanowiska miejsce pracy, gdzie człowiek nie może się nudzić. Inwentaryzatorzy codziennie mierzą się z problemami, z jakimi nie spotykają się pozostałe działy merytoryczne. Dlatego każdy inwentaryzator powinien kierować się słowami N. Tesli: „Niech przyszłość powie prawdę i oceni każdego według jego pracy i osiągnięć. Teraźniejszość należy do nich, przyszłość jest moja”.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychkontrole zbiorówbadania proweniencyjnemona
Bogusława Klat

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła historię sztuki i podyplomowe studia muzealnicze. Historyczka sztuki i muzealniczka. Od 1996 r. związana z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Początkowo, jeszcze jako studentka, prowadziła lekcje muzealne dotyczące historii wnętrz zamkowych. Następnie zatrudniona w Dziale Głównego Inwentaryzatora, w którym realizowała zadania związane z organizacją wystaw czasowych. Od 2011 r. do stycznia 2022 pełniła funkcję Zastępcy Głównego Inwentaryzatora. Od lutego 2022 r. pełni funkcję Głównego Inwentaryzatora Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum.

Nadzoruje przyjmowanie i ewidencjonowanie zbiorów, współtworzy regulaminy i prowadzi dokumentację związaną z zarządzaniem zbiorami, przewodniczy inwentaryzacji zbiorów z pełnym wykorzystaniem muzealnej bazy danych. Przeprowadziła pilotażową inwentaryzację zbiorów z wykorzystaniem kodów kreskowych. Nadzoruje prace Działu Inwentarzy Muzealnych i Magazynu Zbiorów Sztuki. W 1998 r. zaangażowana w powstanie i prace Grupy Inwentaryzatorów Muzealnych, która przyczyniła się do powstania Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM).

Jest współzałożycielką PSIM i, od momentu jego powstania w 2015 r., do 2022 aktywnie pełniła funkcję członka zarządu PSIM, a w latach 2018-2020 funkcję sekretarza zarządu Stowarzyszenia. Jej zawodowym wyzwaniem jest standaryzacja procedur związanych z zarządzaniem zbiorami. Od 1999 r. jest członkinią Stowarzyszenia Muzealników Polskich, oddziału mazowieckiego; od 2021 r. – członkinią Rady Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychzbiory artystyczno-historyczneruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)kontrole zbiorów
Ł
Natalia Ładyka

Z wykształcenia romanistka. Od 1981 do lutego 2022 r. pracownik Zamku Królewskiego w Warszawie. Do 1998 r. zajmowała się badaniem historii wyposażenia wnętrz zamkowych z czasów Stanisława Augusta na podstawie zachowanych w języku francuskim archiwaliów i dawnych inwentarzy. Współautorka artykułów o wyrobach z brązu, zamawianych przez Stanisława Augusta u paryskich rzemieślników.

W latach 1999-2010 zatrudniona w Dziale Inwentarzy na stanowisku Zastępcy Głównego Inwentaryzatora, gdzie odpowiadała m.in. za prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i kontrolą zbiorów zamkowych, jak również zajmowała się załatwianiem wszelkich formalności związanych z wypożyczaniem muzealiów w kraju i za granicę (korespondencja, umowy, ubezpieczenia, transporty), a także obsługą zagranicznych wystaw czasowych. Kilkakrotnie pełniła funkcję kuriera podczas instalacji wystaw za granicą. W latach 2011-2022 jako Główny Inwentaryzator Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum sprawowała kierownictwo i nadzór nad pracą działów obejmujących: Zespół Inwentarzy Muzealnych i Dokumentacji Wystaw oraz Magazyn Zbiorów Sztuki.

Od 2000 do 2018 r. uczestniczka konferencji European Registrar Conference, w latach 2001-2015 aktywna członkini  Grupy Inwentaryzatorów Muzealnych w podkomisji doradczej Komisji Muzeów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Historyków Sztuki;  organizatorka kilku zjazdów inwentaryzatorów muzealnych w Warszawie, współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM) w 2015 r., którego była  prezesem w latach 2015-2018. W tym okresie była również członkinią Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy MKiDN, a także członkinią Rady Muzeum Okręgowego im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Od 2000 r. członkini Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

W latach 2018-2020 pełniła funkcję wiceprezesa PSIM, od połowy 2020 członkini, a następnie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej PSIM. W ramach aktywnej działalności w PSIM realizowała się jako autorka artykułów, współautorka wzorów dokumentów, prelegentka na szkoleniach PSIM.

Głównym celem jej międzymuzealnych działań była integracja środowiska inwentaryzatorów muzealnych, prawne usankcjonowanie stanowiska inwentaryzatora w muzeach oraz wpływ na wypracowanie jednolitych procedur ewidencjonowania i ruchu zbiorów muzealnych.

W dniu 19 stycznia 2022 roku została odznaczona Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za całokształt swojej działalności w muzealnictwie.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacja zbiorówdeakcesjaruch zbiorów (zewnętrzny)
M
Aldona Modrzewska

Od 2016 r. kierowniczka Działu Zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Doświadczenie na stanowisku inwentaryzatorki zbiera od początku swojej kariery zawodowej, tj. od 2009 roku, kiedy zaczęła pracę w Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum, gdzie odpowiadała za obsługę wystaw czasowych, transporty zbiorów oraz ich użyczenia do innych instytucji. Zdobyła również doświadczenie w zakresie digitalizacji zbiorów, organizując pracownię digitalizacyjną muzeum i proces digitalizacji. Obecnie nadzoruje i wspiera pracę kuratorów i kuratorek zbiorów, inwentaryzatorek i opiekunek magazynów muzealnych, konserwatorek, specjalistów ds. digitalizacji i udostępniania zbiorów oraz fotografów.

Jej zawodowym wyzwaniem jest wprowadzenie powszechnego stosowania standardów kompleksowego zarządzania kolekcją muzealną w każdym muzeum oraz budowanie zaangażowania współpracowników poprzez wdrażanie wartości. Jest współzałożycielką Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM) i – od momentu jego powstania w 2015 roku do 2022 r. – aktywnym członkiem zarządu Stowarzyszenia. Członkini zarządu PSIM od 2015 r., prezeska zarządu w latach 2018-2020. Inicjatorka warsztatów coachingowych w zakresie budowania zaangażowania członków w organizacji non profit (2020) w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w ramach Stołecznego Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. Absolwentka studiów podyplomowych Master of Administration MBA-SGH, historii sztuki na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim oraz certyfikowana kierowniczka projektów (PRINCE2 i Agile PM); mediatorka i negocjatorka po studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS (2021-2022).

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjareinwentaryzacjabaza danychwycenazbiory artystyczno-historyczneakcesjadeakcesjaruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)przechowanie i opieka konserwatorskakontrole zbiorówbadania proweniencyjne
Marcin Mondzelewski

Główny Inwentaryzator Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW). Muzealnik, historyk sztuki, absolwent Uniwersytetów Gdańskiego i Wrocławskiego. W latach 2008-2022 inwentaryzator i Główny Inwentaryzator Zbiorów w Muzeum Narodowym w Gdańsku i Łazienkach Królewskich, inwentaryzator w Muzeum Warszawy. W latach 2016-2018 wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.

Koordynator i uczestnik projektów digitalizacji zbiorów muzealnych. Od dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla muzealników. Zajmuje się tematyką standardów dokumentacji muzealnej, digitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz badań proweniencyjnych i strat wojennych. Jest certyfikowanym trenerem brytyjskiego standardu SPECTRUM. Obszary szczególnego zainteresowania to: systemy dokumentacji opisowej obiektów dziedzictwa, internetowe katalogi zbiorów, słowniki kontrolowane w muzeach, przepisy muzealne i kontrola zbiorów (w tym audyty muzeów w zakresie inwentaryzacji). Aktualnie jego wyzwaniem zawodowym jest wdrożenie polityk i strategii „inwentarzowych” oraz księgi procedur w MNW.

Specjalizacje: akcesjadeakcesjabadania proweniencyjneewidencja i dokumentacjaznakowaniekontrole zbiorówruch zbiorów (wewnętrzny)ruch zbiorów (zewnętrzny)
P
Julia Pronobis

Absolwentka Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Museum und Ausstelung na Carl von Ossietzky Universität w Oldenburgu. W 2019 r. ukończyła podyplomowe studia Arteterapii w Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2015 r. zawodowo związana z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, od 2018 r. pełniła funkcję Głównego Inwentaryzatora. Od 2022 r. zatrudniona w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego jako kierownik Działu Zbiorów. Od 2023 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora „Muzeum Pamięć i Tożsamość” im. Św. Jana Pawła II w Toruniu.

Członek SHS, FEM, SMP, SMU oraz Prezes PSIM IV kadencji. Doświadczenia zawodowe zbierała pracując jako koordynatorka i autorka wystaw oraz adiunkt w dziale inwentarzy. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się zagadnienie percepcji dzieła sztuki i funkcjonowanie kolekcji w muzeum. Zawodowym celem jest wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania kolekcjami w muzeum.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychzbiory artystyczno-historycznemilitariaprzechowywanie i opieka konserwatorskakontrole zbiorówbadania proweniencyjne
Anna Pruss-Świątek

W 2003 r. ukończyła Historię ze specjalizacją w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na Wydziale Humanistycznym Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, a w 2010 podyplomowe studia muzealnicze na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2004 do lutego 2021 r. była kierownikiem Działu Inwentaryzacji Zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Od marca 2021 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ewidencji i Kontroli Zbiorów w tymże Muzeum. Jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich (od 2013 r.), a także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych – od momentu jego założenia.

Przez cały okres kariery zawodowej związana z takimi zagadnieniami, jak: ewidencja i inwentaryzacja zbiorów, ruch zbiorów, digitalizacja, w tym regulacja praw autorskich, badania proweniencji, w tym strat wojennych, oraz bezpieczeństwo i ochrona zbiorów. Prowadziła szkolenia w zakresie ewidencji i inwentaryzacji zbiorów, regulacji praw autorskich oraz postępowania ze zbiorami odzyskanymi w wyniku działań prowadzonych przez organy ścigania.

Specjalizacje: ewidencja i inwentaryzacja zbiorówdigitalizacjaprawa autorskieruch zbiorów wewnętrzny i zewnętrznybadania proweniencjioznakowaniestraty wojennebezpieczeństwo i ochrona zbiorów
Małgorzata Przybyszewska

Kustosz w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie k/ Białegostoku. W trakcie wieloletniej pracy zarówno pozyskiwała obiekty do zbiorów, prowadziła zajęcia edukacyjne, aranżowała wystawy czasowe, jak i angażowała się w pozyskiwanie funduszy MKiDN. Od 2018 r. łączy pracę merytoryczną z zadaniami inwentaryzatora zbiorów, m. in. pełniąc funkcję sekretarza Kolegium d/s dóbr Kultury – organu opiniującego nabytki, prowadząc ewidencję muzealiów i czuwając nad organizacją dokumentacji w tym zakresie.

W szeregach PSIM również od 2018 r. W ramach Stowarzyszenia współorganizowała szkolenia dotyczące podstawowego zakresu zadań inwentaryzatora. Członkini Zarządu PSIM IV kadencji. Absolwentka kierunku Etnologia na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Muzeologia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizacje: akcesjabaza danychewidencja i dokumentacjazbiory etnograficzne
R
Monika Raczyńska-Sędzikowska

Absolwentka konserwatorstwa i muzealnictwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1990) oraz studiów podyplomowych w zakresie muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2008).

Od 1994 r. związana zawodowo z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, gdzie zajmowała się obsługą depozytów przyjmowanych do Muzeum na wystawy czasowe oraz depozytów długoterminowych. Od 2016 r. jako Główny Inwentaryzator Muzeum Narodowego we Wrocławiu koordynuje i nadzoruje pracę Działu Inwentarzy, Pracowni Digitalizacji Zbiorów, Pracowni Fotograficznej i Składnicy Muzealnej. W sferze głównych zadań inwentaryzatora pozostają niezmiennie: akcesja zbiorów – zakupy, dary, przekazy – ewidencjonowanie i kontrola zbiorów. Główne wyzwanie zawodowe to integracja tradycji i nowoczesności w zarządzaniu zbiorami i usprawnieniu pracy inwentaryzatora w muzeum.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychprawa autorskiewycenaakcesjadeakcesjakontrole zbiorówbadania proweniencyjne
Łukasz Rutka

Absolwent historii na Uniwersytecie Śląskim (2010) oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2014). Od 2010 r. zawodowo związany z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (MGW), gdzie rozpoczynał swoją przygodę z muzealnictwem jako asystent w Dziale Naukowo-Oświatowym. Od 2016 r. pełni funkcję Głównego Inwentaryzatora MGW, do obowiązków którego należy m.in. nadzór nad procesem przyjmowania i ewidencji zbiorów, kontrola ruchu muzealiów, prowadzenie i opieka nad inwentarzami oraz całą dokumentacją muzealną, a także organizacja inwentaryzacji oraz administrowanie programem do komputerowej ewidencji zbiorów. W ramach swoich obowiązków nadzoruje również magazyny muzealiów.

Obecnie do najważniejszych ze stojących przed nim wyzwań należą: organizacja przeniesienia zbiorów muzeum do nowych magazynów zewnętrznych oraz wyremontowanego gmachu głównego placówki, a także wdrażanie nowego komputerowego programu do zarządzania zbiorami.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)kontrole zbiorówakcesjadeakcesja
Katarzyna Anna Reszka

Absolwentka archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Międzywydziałowych Studiów Podplomowych Archeologii Sądowej oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego. Stażystka w Museum of Archaeology and Anthropology of the University of Cambridge (Wielka Brytania) oraz Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně (Czechy). Od ukończenia studiów zawodowo związana z muzealnictwem. Początkowo z Ośrodkiem Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych, a w 2014 r. powołana na stanowisko Głównego Inwentaryzatora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. W latach 2016-2017 zawodowo związana z Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum. Następnie, w latach 2017-2021, inwentaryzatorka i kierowniczka Sekcji Ewidencji i Ruchu Zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz główny specjalista Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie. Od 2021 r. pracuje w Muzeum Warszawy jako Główny Inwentaryzator Zbiorów.

Dotychczas sprawowała opiekę nad zbiorami archeologicznymi, organizowała proces ewidencji i inwentaryzacji zbiorów, realizowała procesy ruchu zbiorów muzealnych na wystawy oraz wspierała proces digitalizacji. Koordynowała wdrożenie dwóch programów do ewidencji i zarządzania zbiorami, w tym projekt budowy oprogramowania w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z sześci0ma muzeami. Realizowała ruch wewnętrzny i zewnętrzny obiektów muzealnych, w tym obsługę wystaw czasowych. Kierowała projektami ze styku kultury i IT; systematycznie rozwija swoje kompetencje w tym zakresie, uzyskując m.in. certyfikaty PRINCE2, Agile PM oraz realizując szereg kursów komunikacyjnych i narzędziowych.

Jest współzałożycielką Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM) i – od momentu jego powstania w 2015 r. do chwili obecnej – aktywnym członkiem zarządu Stowarzyszenia, a w latach 2020-2022 jego prezeską.

Specjalizacje: ewidencja i dokumentacjabaza danychzbiory archeologiczneakcesjakontrole zbiorówruch zbiorów (zewnętrzny)ruch zbiorów (wewnętrzny)
S
Zbigniew Smoter

Od osiemnastu lat pracownik Działu Głównego Inwentaryzatora Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wcześniej, przez dekadę, pracownik Działu Morskiego MNS. W związku ze swoją dotychczasową pracą nauczył się m.in. nurkować, co dowodzi, że inwentaryzator nigdy nie wie, z czym przyjdzie mu się zmierzyć – i w związku z tym, jeśli czegoś nie potrafi, powinien umieć szybko się tego nauczyć, a jeśli czegoś nie wie, to powinien umieć szybko się tego dowiedzieć – cokolwiek by to było. Z tego powodu oraz żeby wiedzieć, co – oraz dlaczego i po co – właściwie robi, od lat bez pośpiechu, lecz pomyślnie, studiuje prawo, w których to studiach za najcenniejsze uznaje możliwość poznawania i rozwijania myślenia prawniczego, zaskakująco przydatnego w pracy inwentaryzatora.

Agnieszka Sowa

Ukończyła historię na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2016 r. ukończyła akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation.

Od 1998 r. związana z Działem Dokumentacji Mechanicznej Muzeum Śląskiego w Katowicach, gdzie była odpowiedzialna za gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów. Uczestniczyła w terenowym projekcie badawczym „Zapisy czasu” (2011-2012) i „Dopiszmy się do historii” (2012). W latach 2009-2013 autorka projektu Fotoplastykon śląski – cyklu 25 wystaw tematycznych fotografii stereoskopowej oraz wystawy zorganizowanej w fotoplastykonie warszawskim „Czar stolicy”. Autorka wystaw fotograficznych: „Górny Śląsk w obiektywie” (2011), „Przemysł górnośląski w latach międzywojnia”, „Ludzie z kofrem” (2013). Współpracowała przy wielu wystawach muzealnych.

Od 2015 r. Główny Inwentaryzator Muzeum Śląskiego, kierujący pracami związanymi z ewidencją, opracowaniem, ruchem muzealiów; sprawuje nadzór nad ustawowymi inwentaryzacjami zbiorów muzealnych, przygotowuje dokumentację i instrukcje dotyczące prac komisji inwentaryzatorskich. Sekretarz Komisji Zakupów, Wyceny Darów Muzealiów Muzeum Śląskiego. Jako koordynator ds. digitalizacji odpowiedzialna jest za wprowadzanie europejskich standardów digitalizacji, w tym: strategię, procedury, metadane opisowe, ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz wypracowanie i wdrożenie regulaminów dotyczących użyczenia/wypożyczania obiektów muzealnych, udostępnianie cyfrowych wizerunków zbiorów.

Piotr Aleksander Sroka

Z wykształcenia politolog, specjalista w zakresie organizacji działalności kulturalno-oświatowej i public relations oraz muzealnik. Major rezerwy Wojska Polskiego; w latach 1988-2010 zawodowo pełnił służbę wojskową w Siłach Zbrojnych RP, którą zakończył na stanowisku szefa sekcji wychowawczej w Jednostce Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych (JW NIL) w Krakowie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. S. Czarnieckiego w Poznaniu (1988) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (1995), a także Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2018). Od 2016 r. zawodowo związany z Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – Oddziałem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie rozpoczynał swoją przygodę z muzealnictwem jako asystent muzealny i kontynuował jako specjalista i starszy specjalista w zakresie działalności podstawowej. Od 1 czerwca 2022 r. pełni funkcję kierownika Sekcji Zbiorów Głównych.

Zasadniczym zadaniem, jakie realizuje zawodowo, jest opieka nad zbiorami, w tym ich opracowywanie oraz prowadzenie komputerowej ewidencji zbiorów Oddziału. Obecnie zajmuje się naukowym opracowaniem obiektów i ich opisami fizycznymi. Jego zawodowym wyzwaniem jest ewidencja i dokumentacja obiektów techniki militarnej, a także ich znakowanie.

Specjalizacje: militariaewidencja i dokumentacja
Małgorzata Sułkowska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku archeologia. Ukończyła także Podyplomowe Studium Muzealnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2014-2022 związana z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, gdzie zaczynała od wykonywania kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych. Od 2016 do 2022 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta/inwentaryzatora w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. W głogowskim Muzeum odpowiedzialna była głównie za formalny proces nabywania nowych obiektów do zbiorów oraz prowadzenie inwentaryzacji zbiorów. Brała także udział w administrowaniu programem do elektronicznej ewidencji zbiorów Musnet Niebieski. W latach 2016-2018 odpowiadała za inwentaryzację depozytowych zbiorów archeologicznych głogowskiego Muzeum.

Autorka artykułu Inwentaryzacja zbiorów archeologicznych – praktyka i problemy, który ukazał się w „Głogowskich Zeszytach Naukowych”. Od sierpnia 2022 r. zatrudniona na stanowisku Głównej Inwentaryzatorki Zbiorów w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Odpowiada za całość procesów związanych ze zbiorami oraz za administrowanie programem do elektronicznej ewidencji zbiorów Muzeo.

Od 2017 r. członkini Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM). Współorganizuje oraz prowadzi szkolenia z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora muzealnego oraz zarządzania zbiorami archeologicznymi. Od października 2023 r. pełni funkcje członka Zarządu oraz Skarbnika PSIM.

Specjalizacje: zbiory archeologicznekontrole zbiorówakcesja
Ś
Joanna Ślaga

Magister prawa, muzealnik, kustosz i Główny Inwentaryzator Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; od 2021 r. Zastępca Dyrektora. Zajmuje się zagadnieniem ochrony zbiorów muzealnych, ich statusem oraz specyfiką kolekcji uniwersyteckich jako części dziedzictwa akademickiego. Jako członek Komisji Rektorskiej ds. Dziedzictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum aktywnie uczestniczy w pracach nad stworzeniem efektywnych i adekwatnych metod ewidencji i inwentaryzacji różnorodnych kolekcji gromadzonych przez instytucje uczelniane. W tej materii współpracuje także z jednostkami muzealnymi na innych uniwersytetach. Od 2017 r. jako Sekretarz, a następnie Wiceprezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych pozostaje także aktywnie zaangażowana w projekty i przedsięwzięcia na rzecz integracji polskiego środowiska muzeów uczelnianych, zabezpieczania i efektywnych sposobów wykorzystania uniwersyteckich kolekcji, jak również promocji idei materialnego i niematerialnego dziedzictwa akademickiego. Na tej płaszczyźnie współpracuje również w strukturach sieci europejskich konsorcjów, w tym jako członek UMAC, Coimbra Heritage Working Group, Universeum oraz w ramach sojuszu UNA Europa. W latach 2020-2021 Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.

W
Piotr Werens

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2017–2022 był pracownikiem Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Wcześniej związany z czeskim Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz aktywny terenowo archeolog. Obecnie zatrudniony na stanowisku kustosza w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zabytków w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Specjalizacja zawodowa koresponduje z doświadczeniem w zakresie pozyskiwania (podczas badań oraz przez muzea) ruchomych zabytków archeologicznych, ich opracowania, konserwacji, przechowywania, magazynowania oraz transportu, oznaczania, ekspozycji, digitalizacji, użyczania, ubezpieczania, badań proweniencyjnych oraz strat wojennych, a także ewidencjonowania i inwentaryzacji.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych oraz Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Agnieszka Widacka-Bisaga

Od 2006 do 2017 r. pracowała w Muzeum Narodowym w Krakowie (MNK) na stanowisku Głównego Inwentaryzatora, była również Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Digitalizacji. W trakcie pracy na stanowisku Głównego Inwentaryzatora odbyła dwutygodniowy staż w National Museum of Scotland w Edynburgu. Kierowała i pracowała przy kilku projektach digitalizacyjnych, realizowanych w MNK, oraz w konsorcjach – za całokształt pracy na tym polu odebrała wyróżnienie Sybilla 2014. Współpracowała z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jako ekspert i szkoleniowiec w zakresie ewidencjonowania muzealiów, pracowała w zespole przystosowującym standard Spectrum 4.0 do obowiązujących w Polsce przepisów. Obecnie pracuje jako kustosz w Muzeum Książąt Czartoryskich – Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie.