Wyniki ankiety „Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją”

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy, przedstawiamy Państwu wyniki ankiety przeprowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych wśród uczestników konferencji „Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją”, zorganizowanej we współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 19-20 maja 2022 r. Celem ankiety była nie tylko ewaluacja samej konferencji i jej organizatorów, ale przede wszystkim zebranie informacji od muzealników – w szczególności od inwentaryzatorów – na temat realizacji badań proweniencyjnych […]

Inwentaryzacja zbiorów archeologicznych – praktyka i problemy – artykuł

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, w ramach publikacji, które udostępniamy na naszym portalu, przedstawiamy Państwu tekst autorstwa Małgorzaty Sułkowskiej (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie) o praktyce związanej z przeprowadzaniem inwentaryzacji zbiorów archeologicznych w formie spisu z natury. Znajdziecie w nim Państwo opis całego procesu kontroli zbiorów archeologicznych, a także porównanie spisu z natury zbiorów archeologicznych znajdujących się w depozycie ze zbiorami archeologicznymi, które muzeum posiada na własność. Autorka przedstawiła także aspekt prawny […]

(Ko)lekcja sztuki. Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – publikacja PSIM

Z radością anonsujemy drugą z planowanych na ten rok publikacji PSIM – (Ko)lekcja sztuki. Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej pod redakcją Małgorzaty Bogdańskiej-Krzyżanek. Dzieła sztuki współczesnej to cały katalog prac, które często wymykają się dotychczas stosowanym metodom pracy inwentaryzatora, opiekuna kolekcji i konserwatora. Można tu wymienić obiekty zbudowane z różnego typu nietradycyjnych materiałów, dzieła wieloczęściowe łączące rozmaite techniki i gatunki, dzieła ulotne, zapisy filmowe i dźwiękowe, dzieła w edycjach, kopie ekspozycyjne i wiele innych, bowiem w tego typu obiektach ograniczeniem materiałowym i technicznym jest jedynie wyobraźnia ich autorów.

(Po)rachunki ze sztuką. Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach – publikacja PSIM

Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu pierwszą publikację wydaną przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych pt. (Po)rachunki ze sztuką. Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach pod redakcją Bogusławy Klat i Aldony Modrzewskiej. Pozycja ta to zbiór dobrych praktyk opracowany przez zespół inwentaryzatorów, muzealników i księgowych

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu isp

7 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nowe regulacje uwzględniają zmiany wynikające z Dyrektywy 2019/1024/UE z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania ISP (stąd też poszerzona nazwa). Ustawa zastąpi poprzednią tzw. ustawę o re-use, ale jej zapisy są znacznie szersze, zwłaszcza w zakresie otwartości podmiotów publicznych.

Wytyczne do prowadzenia ewidencji zbiorów pomocniczych – artykuł

W kolejnej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablonyudostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska tekst Wytyczne do prowadzenia ewidencji zbiorów pomocniczych. W opracowaniu poruszamy najważniejsze aspekty prowadzenia ewidencji dodatkowej w muzeum, począwszy od podstaw prawnych, opracowania definicji zbiorów pomocniczych, przez ich ewidencjonowanie i kontrolę.

Przemieszczanie zbiorów muzealnych – artykuł

W Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów publikujemy artykuł poświęcony zasadom ruchu zbiorów muzealnych w kraju i za granicą w oparciu o przepisy obowiązujące polskie muzea. W artykule zostały zebrane ogólne zasady i procedury przemieszczania zbiorów muzealnych w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy

Wypożyczenia międzynarodowe w dobie COVID-19

Ostatni rok był wyzwaniem dla inwentaryzatorek i inwentaryzatorów, pracujących przy ruchu zbiorów muzealnych. Wiele osób mierzy się z transportami międzynarodowymi we wciąż niepewnej sytuacji. Nasze koleżanki i koledzy po fachu, brytyjscy i amerykańscy inwentaryzatorzy przygotowali kilka dokumentów z podsumowaniem doświadczeń i rekomendacji.

Wypożyczanie obiektów o niskiej wartości, a ubezpieczenie – artykuł

Pomimo okresu wakacyjnego, nie poprzestajemy w doszkalaniu się i poznawaniu nowych zagadnień. Tym razem serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu Wypożyczenia obiektów o niskiej wartości a ubezpieczenie – co proponuje rynek ubezpieczeniowy w tym zakresie? autorstwa Blanki Kuzdro-Chodor – Dyrektor Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Marsh Fine Arts, Marsh Polska.

Dekontaminacja w muzeach – rekomendacje konserwatorów MNW

W związku z pandemią COVID-19 pojawiły się problemy i wyzwania, związane przede wszystkim z ochroną zdrowia i życia ludzi, ale także z ochroną dzieł sztuki i zabytków, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. W wielu instytucjach zaistniała konieczność podejmowania akcji dezynfekcyjnych / dekontaminacyjnych. Stosowane do tego środki, mające na celu uchronienie przed zachorowaniem człowieka, są niestety nieobojętne dla dzieł sztuki.