Polityka gromadzenia zbiorów muzealnych

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W kolejnej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska omówienie zagadnienia polityki gromadzenia zbiorów autorstwa Aldony Modrzewskiej, kierowniczki działu zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tekst jest próbą podsumowania prezentacji z zeszłorocznego szkolenia pt. Polityka gromadzenia zbiorów, prawo autorskie i umowy nabycia oraz podkreślenia najważniejszych aspektów tej części zarządzania zbiorami […]

Wyniki ankiety „Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją”

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy, przedstawiamy Państwu wyniki ankiety przeprowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych wśród uczestników konferencji „Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją”, zorganizowanej we współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 19-20 maja 2022 r. Celem ankiety była nie tylko ewaluacja samej konferencji i jej organizatorów, ale przede wszystkim zebranie informacji od muzealników – w szczególności od inwentaryzatorów – na temat realizacji badań proweniencyjnych nad zbiorami, w tym […]

Inwentaryzacja zbiorów archeologicznych – praktyka i problemy – artykuł

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, w ramach publikacji, które udostępniamy na naszym portalu, przedstawiamy Państwu tekst autorstwa Małgorzaty Sułkowskiej (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie) o praktyce związanej z przeprowadzaniem inwentaryzacji zbiorów archeologicznych w formie spisu z natury. Znajdziecie w nim Państwo opis całego procesu kontroli zbiorów archeologicznych, a także porównanie spisu z natury zbiorów archeologicznych znajdujących się w depozycie ze zbiorami archeologicznymi, które muzeum posiada na własność. Autorka przedstawiła także aspekt prawny […]

(Ko)lekcja sztuki. Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – publikacja PSIM

Z radością anonsujemy drugą z planowanych na ten rok publikacji PSIM – (Ko)lekcja sztuki. Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej pod redakcją Małgorzaty Bogdańskiej-Krzyżanek. Dzieła sztuki współczesnej to cały katalog prac, które często wymykają się dotychczas stosowanym metodom pracy inwentaryzatora, opiekuna kolekcji i konserwatora. Można tu wymienić obiekty zbudowane z różnego typu nietradycyjnych materiałów, dzieła wieloczęściowe łączące rozmaite techniki i gatunki, dzieła ulotne, zapisy filmowe i dźwiękowe, dzieła w edycjach, kopie ekspozycyjne i wiele innych, bowiem w tego typu obiektach ograniczeniem materiałowym i technicznym jest jedynie wyobraźnia ich autorów.

(Po)rachunki ze sztuką. Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach – publikacja PSIM

Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu pierwszą publikację wydaną przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych pt. (Po)rachunki ze sztuką. Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach pod redakcją Bogusławy Klat i Aldony Modrzewskiej. Pozycja ta to zbiór dobrych praktyk opracowany przez zespół inwentaryzatorów, muzealników i księgowych

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu isp

7 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nowe regulacje uwzględniają zmiany wynikające z Dyrektywy 2019/1024/UE z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania ISP (stąd też poszerzona nazwa). Ustawa zastąpi poprzednią tzw. ustawę o re-use, ale jej zapisy są znacznie szersze, zwłaszcza w zakresie otwartości podmiotów publicznych.

Wytyczne do prowadzenia ewidencji zbiorów pomocniczych – artykuł

W kolejnej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablonyudostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska tekst Wytyczne do prowadzenia ewidencji zbiorów pomocniczych. W opracowaniu poruszamy najważniejsze aspekty prowadzenia ewidencji dodatkowej w muzeum, począwszy od podstaw prawnych, opracowania definicji zbiorów pomocniczych, przez ich ewidencjonowanie i kontrolę.

Przemieszczanie zbiorów muzealnych – artykuł

W Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów publikujemy artykuł poświęcony zasadom ruchu zbiorów muzealnych w kraju i za granicą w oparciu o przepisy obowiązujące polskie muzea. W artykule zostały zebrane ogólne zasady i procedury przemieszczania zbiorów muzealnych w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy

Wypożyczenia międzynarodowe w dobie COVID-19

Ostatni rok był wyzwaniem dla inwentaryzatorek i inwentaryzatorów, pracujących przy ruchu zbiorów muzealnych. Wiele osób mierzy się z transportami międzynarodowymi we wciąż niepewnej sytuacji. Nasze koleżanki i koledzy po fachu, brytyjscy i amerykańscy inwentaryzatorzy przygotowali kilka dokumentów z podsumowaniem doświadczeń i rekomendacji.

Wypożyczanie obiektów o niskiej wartości, a ubezpieczenie – artykuł

Pomimo okresu wakacyjnego, nie poprzestajemy w doszkalaniu się i poznawaniu nowych zagadnień. Tym razem serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu Wypożyczenia obiektów o niskiej wartości a ubezpieczenie – co proponuje rynek ubezpieczeniowy w tym zakresie? autorstwa Blanki Kuzdro-Chodor – Dyrektor Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Marsh Fine Arts, Marsh Polska.