Dekontaminacja w muzeach – rekomendacje konserwatorów MNW

W związku z pandemią COVID-19 pojawiły się problemy i wyzwania, związane przede wszystkim z ochroną zdrowia i życia ludzi, ale także z ochroną dzieł sztuki i zabytków, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. W wielu instytucjach zaistniała konieczność podejmowania akcji dezynfekcyjnych / dekontaminacyjnych. Stosowane do tego środki, mające na celu uchronienie przed zachorowaniem człowieka, są niestety nieobojętne dla dzieł sztuki.

Podręcznik kuriera muzealnego – tłumaczenie publikacji European Registrars Group

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W ramach międzynarodowej współpracy ze stowarzyszeniami inwentaryzatorów muzealnych, udostępniamy w Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kompleksową propozycję organizacji pracy kuriera muzealnego w formie podręcznika. Podręcznik opisuje przebieg pracy kuriera oraz oczekiwania wobec niego, i został opracowany tak, aby wszyscy kurierzy rozumieli, na czym polega ich zadanie i odpowiedzialność, oraz jaka jest rola inwentaryzatora w zakresie tej pracy.

Skreślenia z inwentarza – opinia MKiDN

W związku z ciągłymi wątpliwościami związanymi z interpretacją przepisów zawartych w art. 24 Ustawy o muzeach, dotyczących skreśleń w inwentarzu muzealnym z powodu błędu w zapisie, Stowarzyszenie zwróciło się do Departamentu Dziedzictwa w MKiDN z pisemną prośbą o interpretację prawniczą kilku najczęściej powtarzających się przypadków wymagających skreślenia lub poprawki w inwentarzu, np. podwójnych wpisów, reinwentaryzacji muzealium, czy scalania obiektów.

Susan Palamara, Baroque Bones and Challenging Loans: How to Ship an Abramović Installation – artykuł z bloga Museum of Modern Art w Nowym Jorku

Susan Palamara, Baroque Bones and Challenging Loans: How to Ship an Abramović Installation, Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Autorka z perspektywy inwentaryzatora zajmującego się wystawami czasowymi opisała, jakie działania trzeba było podjąć, aby ściągnąć do MoMa instalację Mariny Abramović. Instalację składającą się między innymi z krowich kości.

Silivia Tena, The registrar in collection management: Risk management / 2 – artykuł z bloga Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie

Silivia Tena, The registrar in collection management: Risk management / 2, blog Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie artykuł omawiający zarządzanie ryzykiem (głównie) w kontekście przechowywania i przemieszczania zbiorów muzealnych.

Silivia Tena, The registrar in collections management: an emerging profession / 1 – artykuł z bloga Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie

Silivia Tena, The registrar in collections management: an emerging profession / 1, blog Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie artykuł przybliżający historię naszego zawodu z perspektywy anglosaskiej.

Jordi Casanovas, The Register of Works of Art – artykuł z bloga Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie

Jordi Casanovas, The Register of Works of Art, blog Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie o akcesji obiektów do zbiorów muzealnych, czyli esencji naszej pracy w początkowej fazie życia muzealium.

Wytyczne do wniosku do MKiDN o skreślenie muzealium z inwentarza – artykuł

Publikujemy wytyczne wniosku o skreślenie z inwentarza muzealiów. Temat został opracowany przez Natalię Ładykę i bazuje na jej doświadczeniu jako członka Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury. Rada, na wniosek Ministra, opiniuje każdą prośbę muzeum o wykreślenie muzealium.

Handling museum objects – artykuł

Jak obchodzić się ze zbiorami – materiały z Museum of London

Labelling – artykuł

Znakowanie zbiorów – materiały z Western Australian Museum