Jesteśmy ogólnopolskim stowarzyszeniem inwentaryzatorów muzealnych, zrzeszającym również osoby, które zajmują się zarządzaniem zbiorami w muzeach, galeriach, instytucjach kultury.

Działamy, aby:

 • Rozwijać kompetencje zawodowe inwentaryzatorów.
 • Wypracować dobre praktyki, narzędzia i standardy pracy w zarządzaniu zbiorami.
 • Integrować i wspierać merytorycznie pracowników wykonujących zadania inwentaryzatora.
 • Inicjować i współuczestniczyć w opracowaniu zmian w obowiązujących przepisach prawa w dziedzinie muzealnictwa i ochrony zabytków.
 • Wzmocnić rolę inwentaryzatorów zarówno w strukturach muzeów, jak i w środowisku zawodowym muzealników.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • Prowadzenie w regionach bezpłatnych szkoleń z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora.
 • Organizowanie warsztatów i konferencji tematycznych z udziałem ekspertów.
 • Opracowywanie i udostępnianie wzorów dokumentów na stronie internetowej PSIM.
 • Dzielenie się wiedzą zdobytą w praktyce w zakresie interpretacji i realizacji obowiązujących przepisów w formie publikacji lub poprzez korespondencję mailową, czy kontakty bezpośrednie z członkami.
 • Newslettery, prowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród członków.
 • Współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami muzealników w kraju i za granicą.
 • Współdziałanie z dyrekcjami muzeów oraz organami administracji państwowej, samorządowej.
 • Współpracę z ekspertami działającymi/współpracującymi z instytucjami kultury.

Wartości, które są dla nas ważne:

 • współpraca, otwartość,
 • rzetelność, profesjonalizm,
 • zaangażowanie, efektywność,
 • rozwój,
 • transparentność działania/etyka muzealnika,
 • bezinteresowność/działalność społeczna,
 • niezależność/odwaga,
 • ochrona dziedzictwa / bezpieczeństwo zbiorów.

Zarząd PSIM, Warszawa 27.04.2020