PSIM to jedyna w Polsce organizacja zrzeszająca profesjonalistów odpowiedzialnych za zarządzanie kolekcją muzealną. Serdecznie zapraszamy do współpracy instytucje publiczne, organizacje lub firmy (podmioty gospodarcze), specjalizujące się w zakresie pracy inwentaryzatorów oraz zainteresowane budowaniem profesjonalnego networkingu ze specjalistami z zakresu zarządzania zbiorami, obecnością na forum wymiany doświadczeń i uczestnictwem w branżowych wydarzeniach.

Nawiążemy współpracę z podmiotami, które jednorazowo lub przez określony czas zechcą wspierać działania statutowe PSIM. Oferta Stowarzyszenia to katalog wzajemnych świadczeń, który dopasowujemy do każdego Partnera indywidualnie. Proponujemy dwa pakiety sponsorskie, które odpowiadają na potrzeby merytoryczne, networkingowe, rynkowe oraz pomagają w realizacji strategii marketingowej i promocyjnej. 

Zakres współpracy będzie każdorazowo regulowała umowa sponsorska, a zasięg świadczeń jest uzależniony od wysokości dofinansowania i dedykowany wybranej formie partnerstwa.

Wśród świadczeń proponujemy Partnerom między innymi:

 • wsparcie merytoryczne – bezpośrednie doradztwo merytoryczne w zakresie zadań zawodowych inwentaryzatorów,
 • webinaria – możliwość uczestnictwa lub współorganizowania przez PSIM i Partnera webinariów lub paneli dyskusyjnych dla członków PSIM i zaproszonych gości, poruszających m.in. zagadnienia zakresu działalności Partnera,
 • networking – możliwość nawiązywania kontaktów ze 150 członkami Stowarzyszenia (on-line lub bezpośrednio podczas organizowanych wydarzeń),
 • promocję i PR m.in. w internecie poprzez promowanie wyrobów, technologii i usług świadczonych przez Partnera zamieszczanie raz w roku autorskiego artykułu promocyjnego oraz rozesłania informacji o nim bezpośrednio newsletterem. Oferujemy promocję działalności Partnera również w formie bezpośredniej na organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach (konferencjach, seminariach, warsztatach) w formie prezentacji on-line, stoiska lub komunikatów towarzyszących wydarzeniom,
 • druki – oferujemy promocję w drukach i wydawnictwach.

Co zyskujesz?

 • dużą grupę odbiorców oferty Partnera,
 • budowanie profesjonalnego networkingu ze specjalistami,
 • rozpoznawalność Partnera wśród profesjonalistów-muzealników
 • kampania promocyjna podczas wydarzeń branżowych,
 • pierwszeństwo udziału w branżowych wydarzeniach,
 • doradztwo specjalistyczne i możliwość organizacji wydarzeń w oparciu o potrzeby Partnera.

Partnerów, którzy zdecydowali się na współpracę z PSIM znajdziesz tutaj.