Zależy nam na tym, by dzięki działaniom podejmowanym przez PSIM, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz we współpracy z profesjonalistami z branży muzealnej, następowało stopniowe podwyższanie standardu pracy w zakresie zarządzania kolekcją muzealną.

Prezentujemy sylwetki naszych autorów – inwentaryzatorów i muzealników, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktyką, przygotowując dla nas artykuły, prezentacje szkoleniowe, tłumaczenia czy odpowiedzi merytoryczne na przychodzące do Stowarzyszenia pytania. Są wśród nich również osoby, które współtworzą szablony dokumentów, wytyczne do pracy inwentaryzatorów, przygotowują opisy wydarzeń organizowanych przez PSIM oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej.

Noty o autorach prezentowane są w porządku alfabetycznym; zawierają krótkie biogramy zawodowe oraz zakres tematów opracowanych przez daną osobę. 

B
Anna Barczyk

Muzeum Śląskie w Katowicach
Członek PSIM

Marta Bienias

Muzeum Narodowe w Warszawie, Główny Inwentaryzator
Członek PSIM

W Muzeum Narodowym w Warszawie od 2009 r., początkowo jako asystent w Dziale Inwentarzy, od 2013 r. jako Główny Inwentaryzator. Członek Rady Programowej Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia trenera standardu Spectrum. Zakres obowiązków w MNW: nadzór nad dokumentacją ewidencyjną oraz okresowymi kontrolami zbiorów, obsługa ruchu muzealiów, kwerend, prowadzenie dokumentacji nabytków, współpraca z organami ścigania.

Szkolenia:

1. Prelegentka podczas webinarium organizowanego przez partnera PSIM firmę Marsh pt. Kluczowe wyzwania związane z likwidacją szkód z ubezpieczeń dzieł sztuki. [18 czerwca 2020 r.]

Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – kierowniczka Sekcji Ewidencji i Ruchu Zbiorów
Członek PSIM

Od 1998 r. związana zawodowo z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki – od 2005 r. główna inwentaryzatorka na nowo powołanym stanowisku, a w latach 2008-2020 kierowniczka Działu Zbiorów i Inwentarzy. Od 2021 r. pracuje w zespole Działu Zbiorów MHŻP POLIN jako kierowniczka Sekcji Ewidencji i Ruchu Zbiorów. Specjalizuje się przede wszystkim w całościowej opiece nad obiektami sztuki współczesnej. Kuratorka wystaw z kolekcji Zachęty, współredaktorka książki O opiece nad kolekcją oraz współautorka publikacji Bardzo nam się podoba. Sztuka. Współczesna. Pytania.

Artykuły:

1. (Ko)lekcja sztuki. Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – redakcja [3 grudnia 2021 r.]

2. Użyczanie i eksponowanie dzieł sztuki współczesnej. Z praktyki opiekuna kolekcji Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki [w:] (Ko)lekcja sztuki. Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej (autorstwo Rozdziału 5) [3 grudnia 2021 r.]

Szablony dokumentów:

1. Podręcznik kuriera – redakcja. [17 grudnia 2018 r.]

Szkolenia:

1. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: podstawowe zadania kuriera. [Muzeum Azji i Pacyfiku, 20 listopada 2017 r.]

2. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: podstawowe zadania kuriera. [Muzeum Czartoryskich w Puławach, 26 listopada 2018 r.]

3. Prowadząca i prelegentka IV zjazdu PSIM SESJI IIIB – Profilaktyka konserwatorska. [Muzeum Śląskie w Katowicach, 22-23 marca 2019 r.]

4. Prelegentka warsztatów Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – warsztaty cz. 1 – ewidencjonowanie, szacowanie, wycena i nabywanie, temat: Wstęp do ewidencjonowania dzieł sztuki współczesnej. [Muzeum Śląskie w Katowicach 17 września 2019 r.]

5. Prelegentka warsztatów Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – warsztaty cz. 2 – opieka kuratorsko-konserwatorska nad złożonymi dziełami sztuki współczesnej, temat: Wystawiennictwo – rola kuratora, opiekuna zbiorów, konserwatora. [Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie 22 listopada 2019 r.]

6. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania Inwentaryzatora – Przemieszczanie zbiorów muzealnych. Przepisy – dobre praktyki – organizacja, panel III, temat: Pakowanie i transport. [webinarium na platformie Zoom, 28 października 2020 r.]

D
Teresa Dudek-Bujarek

Brak opisu

F
Luiza Fijałkowska

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Dział Głównego Inwentaryzatora
Członek PSIM

Zagadnieniami inwentaryzacji i ewidencji zbiorów zajmuje się od 2007 r. Obecnie jest pracownikiem Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, w latach 2007-2014 była zatrudniona w Muzeum Narodowym w Krakowie. Pracowała wówczas nad użyczeniem obiektów w depozyt, inwentaryzacją kontrolną muzealiów oraz ich digitalizacją w ramach działań projektowych Muzeum. W Zamku Królewskim odpowiada za depozyty użyczane od osób prywatnych i instytucji.

Redaktor:

1. Cykl Pytanie-Odpowiedź.

Administrator:

1. Projektowanie i administracja bloga PSIM.

Agnieszka Frączkowska-Pyra

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, Inwentaryzator
Członek PSIM

Z wykształcenia archeolog. Swoją przygodę z muzealnictwem i ewidencją zbiorów archeologicznych depozytowych rozpoczęła w 2014 r. pracą w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. W latach 2016-2022 Główny Inwentaryzator Zbiorów w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. Od 01.03.2022 r. inwentaryzator w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej.

Artykuły:

1. FAQ: ewidencja zbiorów archeologicznych (współautorstwo z Małgorzatą Sułkowską i Katarzyną Reszką). [31 sierpnia 2020 r.]

2. Okresowa kontrola zbiorów [w:] (Po)rachunki ze sztuką. Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach(współautorstwo Rozdziału 3) [29 października 2021 r.]

Szkolenia:

1. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: nabywanie zbiorów muzealnych. [Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, 26.10.2018 r.]

2. Prelegentka ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego we współpracy NIMOZ i PSIM pt. Zarządzanie zbiorami a rachunkowość – Panel 2 – Okresowa kontrola zbiorów oraz Uzgadnianie sald. [Warszawa, 28 listopada 2019 r.]

Natalia Fyderek

Muzeum Fotografii w Krakowie, Kierownik Działu Inwentarzy
Członek PSIM

Prawnik i historyk sztuki, trener standardu Spectrum, z doświadczeniem w pracy w Muzeum od 2010 r. Autorka artykułów z zakresu zagadnień prawa muzealnego i rynku sztuki. Pracując w Dziale Inwentarzy Muzeum Narodowego w Krakowie odpowiadała m.in. za obsługę procesu akcesji, koordynowanie prac Komisji Nabytków, obsługę depozytów, wyjaśnianie proweniencji i statusu prawnego obiektów, regulowanie praw autorskich. Obecnie kieruje Działem Inwentarzy w Muzeum Fotografii w Krakowie.

Szablony dokumentów:

1. Szablon umowy darowizny bez autorskich praw majątkowych. [19 czerwca 2018 r.]

2. Szablon umowy darowizny z licencją. [28 września 2018 r.]

3. Szablon umowy darowizny z autorskimi prawami majątkowymi. [25 października 2018 r.]

4. Porównanie umów darowizn. [19 czerwca 2018 r.]

5. Procedura nabywania zbiorów: szablon formularza oferty, szablon formularza karty obiektu, szablon regulaminu prac komisji nabytków, szablon protokołu z posiedzenia Komisji nabytków. [26 stycznia 2018 r.]

6. Wzory dokumentów ewidencyjnych, NIMOZ, PSIM, Warszawa 2021 – redakcja [10 stycznia 2022 r.]

Szkolenia:

1. Prowadząca i prelegentka IV zjazdu PSIM SESJI IIIA – Wycena zbiorów muzealnych – ramy prawne, pytania, dylematy. [Muzeum Śląskie w Katowicach, 22-23 marca 2019 r.]

J
dr Monika Jadzińska

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Szkolenia:

1. Prelegentka warsztatów Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – warsztaty cz. 2 – opieka kuratorsko-konserwatorska nad złożonymi dziełami sztuki współczesnej, temat: Jak należy przygotować się do nowych zakupów dzieła sztuki współczesnej – rola profilaktyki konserwatorskiej. [Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie 22 listopada 2019 r.]

Olgierd Jakubowski

Brak opisu

Maciej Janicki

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Członek PSIM

Aneta Jasionek

Muzeum Żydów Polskich POLIN, Główny Inwentaryzator
Członek PSIM

Ukończyła studia magisterskie z zakresu historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. ukończyła Podyplomowe Studium Muzealnicze Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 r. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.

W Muzeum POLIN pracuje od 2010 r., od 2013 r. jako inwentaryzator. W latach 2011-2012 koordynator projektu digitalizacji zbiorów Centralna Baza Judaików w ramach WPR Kultura Plus. W 2013 r. pełniła funkcję kuratora organizacyjnego wystawy czasowej „Biografie rzeczy”. W roku 2014 nadzorowała użyczenia i transporty obiektów oryginalnych w projekcie otwarcia wystawy stałej. Od czasu otwarcia muzeum pełniła nadzór inwentaryzatorski przy wystawach czasowych, m.in. „Gdynia-Tel Awiw”, „W Polsce króla Maciusia”, “Szafa Grająca”, “Krew. Łączy i Dzieli”, “Czytelnia kreski”, „Żyd, Polak, Legionista”, „Warszawa, Warsze”, „Biografie Rzeczy”.

W ramach swoich obowiązków nadzoruje prawidłową ewidencję zbiorów, weryfikację proweniencji zbiorów, prowadzenie dokumentacji obiektów, odpowiada za prawidłowe znakowanie zbiorów oraz ich właściwe rozmieszczenie w magazynie, a także ruch muzealiów.

Artykuły:

1. Ogólne zasady inwentaryzacji (praca zbiorowa: Aneta Jasionek, Bogusława Klat, Aldona Modrzewska, Katarzyna Reszka). [7 lutego 2021 r.]

Szablony dokumentów:

1. Regulamin inwentaryzacji w formie spisu z natury wraz z załącznikami (praca zbiorowa: Aneta Jasionek, Bogusława Klat, Aldona Modrzewska, Katarzyna Reszka). [7 lutego 2021 r.]

Szkolenia:

1. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania Inwentaryzatora – Przemieszczanie zbiorów muzealnych. Przepisy – dobre praktyki – organizacja, panel I, temat: Organizacja pracy i dobre praktyki. [webinarium na platformie Zoom, 28 października 2020 r.]

2. Prelegentka podczas szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora Inwentaryzacja i reinwentaryzacja – temat: Reinwentaryzacja. [online, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, 28 października 2021 r.]

Adam Jeżewski

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Główny Inwentaryzator

Członek PSIM

Absolwent Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Socjologii. W latach 2010-2011 pracował w Restaurierungsatelier Mannewitz w Rostocku, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie renowacji i konserwacji dzieł sztuki. Od 2013 roku zatrudniony w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, gdzie odpowiada za ruch muzealiów, przygotowywanie związanych z tym umów, ubezpieczenia oraz współpracuje przy digitalizacji zbiorów. Posiada doświadczenie w badaniach proweniencyjnych dzieł sztuki i odzyskiwaniu strat wojennych. Obecnie najważniejszym realizowanym przez niego zadaniem jest wdrażanie w muzeum oprogramowania do ewidencjonowania zbiorów. Wyznanie jakie sobie stawia w przyszłości to wprowadzenie nowoczesnego oznakowania muzealiów w oparciu o system RFID.

Monika Jędralska

Brak opisu

K
Lidia M. Kamińska

Inventarium, niezależny ekspert
Członek PSIM

Menedżer kultury, audytor procesów muzealnych; w latach 1987-2013 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie na stanowiskach od asystent – głównego inwentaryzatora do zastępcy dyrektora – głównego inwentaryzatora, następnie jako pełnomocnik dyrektora Muzeum ds. ewidencji zbiorów i digitalizacji; w latach 2011-2012 członek grupy ekspertów ds. digitalizacji obiektów muzealnych przy Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i Narodowym Instytucie Audiowizualnym; autorka artykułów i opracowań o ewidencji zbiorów muzealnych, także poprzez ich cyfryzację; prowadzi badania na temat losów dóbr kultury w latach 1939-1989.

Artykuły:

1. Skreślenia z inwentarza z powodu błędu w zapisie inwentarzowym – definicja ustawowa a praktyka – redakcja. [24 stycznia 2017 r.]

2. Wytyczne do ewidencjonowania zbiorów pomocniczych (w redakcji).

Szkolenia:

1. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: ewidencjonowanie zbiorów muzealnych. [Muzeum Azji i Pacyfiku, 20 listopada 2017 r.]

2. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: inwentaryzacja zbiorów muzealnych. [Muzeum Czartoryskich w Puławach, 26 listopada 2018 r.]

3. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: ewidencjonowanie zbiorów muzealnych. [Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 14 czerwca 2019 r.]

Alicja Kaźmierkiewicz

Członek PSIM

Biolog i muzealnik. W 2020 roku główny administrator i grafik PSIM.

Bogusława Klat

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Zastępca Głównego Inwentaryzatora
Członek PSIM

Od 1996 r. związana z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Początkowo, jeszcze jako studentka prowadziła lekcje muzealne. Następnie zatrudniona w Dziale Głównego Inwentaryzatora, w którym realizowała zadania związane z organizacją wystaw czasowych. Od 2011 r. pełni funkcję Zastępcy Głównego Inwentaryzatora. Nadzoruje przyjmowanie i ewidencjonowanie zbiorów, prowadzi dokumentację, organizuje inwentaryzację zbiorów z pełnym wykorzystaniem muzealnej bazy danych. Przeprowadziła pilotażową inwentaryzację zbiorów z wykorzystaniem kodów kreskowych. Zajmuje się sprawami związanymi z użyczaniem zbiorów w depozyt.

Artykuły:

1. Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych – MONA. [20 marca 2017 r.]

2. Prezentacja i artykuł: Zastosowanie w praktyce kodów kreskowych do inwentaryzacji Zbiorów. [6 kwietnia 2017 r.]

3. Ogólne zasady inwentaryzacji (praca zbiorowa: Aneta Jasionek, Bogusława Klat, Aldona Modrzewska, Katarzyna Reszka). [7 lutego 2021 r.]

4. Uzgadnianie sald [w:] (Po)rachunki ze sztuką. Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach (współautorstwo Rozdziału 4) [29 października 2021 r.]

5. (Po)rachunki ze sztuką. Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach – redakcja [29 października 2021 r.]

Szablony dokumentów:

1. Szablon umowy użyczenia. [17 października 2017 r.]

2. Szablon umowy użyczenia – cel depozyt. [17 października 2017 r.]

3. Szablon umowy darowizny bez autorskich praw majątkowych. [19 czerwca 2018 r.]

4. Szablon umowy darowizny z licencją. [28 września 2018 r.]

5. Szablon umowy darowizny z autorskimi prawami majątkowymi. [25 października 2018 r.]

6. Regulamin inwentaryzacji w formie spisu z natury wraz z załącznikami (praca zbiorowa: Aneta Jasionek, Bogusława Klat, Aldona Modrzewska, Katarzyna Reszka). [7 lutego 2021 r.]

Szkolenia:

1. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: inwentaryzacja zbiorów muzealnych. [Muzeum Azji i Pacyfiku, 20 listopada 2017 r.]

2. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: inwentaryzacja zbiorów muzealnych. [Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, 26 października 2018 r.]

3. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: inwentaryzacja zbiorów muzealnych. [Muzeum Czartoryskich w Puławach, 26 listopada 2018 r.]

4. Prelegentka ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego we współpracy NIMOZ i PSIM pt. Zarządzanie zbiorami a rachunkowość – Panel 2 – „Okresowa kontrola zbiorów oraz Uzgadnianie sald”. [Warszawa, 28 listopada 2019 r.]

5. Prelegentka podczas szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora Inwentaryzacja i reinwentaryzacja – temat: Skontrum z wykorzystaniem bazy danych. [online, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, 27 października 2021 r.]

Zofia Kerneder-Giebmorek

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Główny Konserwator oraz specjalista ds. Ubezpieczeń

Od 2010 r., a więc od początku istnienia Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK pełni w instytucji funkcję głównego konserwatora dzieł sztuki oraz specjalisty ds. zabezpieczeń. Wcześniej pełniła opiekę konserwatorską nad Kolekcją Galerii Potocka w Krakowie oraz współpracowała jako konserwator dzieł sztuki współczesnej z Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie i innymi instytucjami oraz kolekcjonerami sztuki współczesnej w Polsce.

Autorka publikacji dotyczących problematyki konserwacji sztuki współczesnej oraz tłumaczeń specjalistycznych tekstów w publikacjach z dziedziny konserwacji dzieł sztuki i historii sztuki.

Szkolenia:

1. Prelegentka IV zjazdu PSIM – temat: Profilaktyka konserwatorska – Co by było, gdyby… czyli o losie dzieła sztuki w strukturach muzealnych. [Muzeum Śląskie w Katowicach, 22-23.03.2019 r.]

2. Prelegentka warsztatów Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – warsztaty cz. 2 – opieka kuratorsko-konserwatorska nad złożonymi dziełami sztuki współczesnej, temat: Konserwacja skomplikowanych obiektów sztuki współczesnej – kiedy konserwować, a kiedy nie, do czego się odnieść? [Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie 22 listopada 2019 r.]

Anna Kłosowska

Brak opisu

Monika Kozioł

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Członek PSIM

Blanka Kuzdro-Chodor

Brak opisu

Ł
Natalia Ładyka

Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum, Główny Inwentaryzator
Członek PSIM

Od 1999 r. do 2010 r., na stanowisku zastępcy głównego inwentaryzatora w Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie odpowiadała za prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i kontrolą zbiorów zamkowych, zajmowała się załatwianiem wszelkich formalności związanych z wypożyczaniem muzealiów w kraju i za granicę, (korespondencja, umowy, ubezpieczenia, transporty), a także obsługą zagranicznych wystaw czasowych, kilkakrotnie była kurierem podczas instalacji wystaw za granicą. Od 2011 r. – Główny Inwentaryzator Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum, kieruje i nadzoruje pracę działów obejmujących: Zespół Inwentarzy Muzealnych i Dokumentacji Wystaw, Magazyn Zbiorów Sztuki.

Artykuły:

1. Relacja z Europejskiej Konferencji Inwentaryzatorów (ERC), Wiedeń 2016. [7 lipca 2016]

2. Tłumaczenie artykułu z Registrar Trek: Rola inwentaryzatora muzealnego w procesie wypożyczania zbiorów. [7 lipca 2016 r.]

3. Skreślenia z inwentarza z powodu błędu w zapisie inwentarzowym – definicja ustawowa a praktyka. [24 stycznia 2017 r.]

4. Wytyczne do skreślenia muzealiów z inwentarza muzealnego. [6 listopada 2017 r.]

5. Przemieszczanie zbiorów muzealnych. [21 maja 2021 r.]

Szablony dokumentów:

1. Szablon umowy użyczenia. [17 października 2017 r.]

2. Szablon umowy użyczenia – cel depozyt. [17 października 2017 r.]

3. Szablon umowy darowizny bez autorskich praw majątkowych. [19 czerwca 2018 r.]

4. Szablon umowy darowizny z licencją. [28 września 2018 r.]

5. Szablon umowy darowizny z autorskimi prawami majątkowymi. [25 października 2018 r.]

6. Podręcznik kuriera – redakcja. [17 grudnia 2018 r.]

Szkolenia:

1. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: Ewidencjonowanie zbiorów muzealnych. [Muzeum Azji i Pacyfiku, 20 listopada 2017 r.]

2. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: Inwentaryzacja zbiorów muzealnych. [Muzeum Czartoryskich w Puławach, 26 listopada 2018 r.]

3. Prowadząca i prelegentka IV zjazdu PSIM SESJI II – Ubezpieczenia zbiorów muzealnych – dobre praktyki. [Muzeum Śląskie w Katowicach, 22-23 marca 2019 r.]

4. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: Ewidencjonowanie zbiorów muzealnych. [Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 14 czerwca 2019 r.]

5. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania Inwentaryzatora – Przemieszczanie zbiorów muzealnych. Przepisy – dobre praktyki – organizacja, panel I, temat: Przepisy i wzory dokumentów. [webinarium na platformie Zoom, 26 października 2020 r.]

M
Beata Majchrzak

Brak opisu

Justyna Masłowiec

Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Kustosz
Członek PSIM

Szkolenia:

1. Prelegentka warsztatów Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – warsztaty cz. 2 – opieka kuratorsko-konserwatorska nad złożonymi dziełami sztuki współczesnej, temat: Wstęp do opieki kuratorsko-konserwatorskiej nad złożonymi dziełami sztuki współczesne, [Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie 22 listopada 2019 r.]

Natalia Mileszyk

Brak opisu

Alicja Mironiuk-Nikolska

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Główny Inwentaryzator
Członek PSIM

Etnograf, muzealnik od 1986 r., obecnie w stopniu starszego kustosza Główny Inwentaryzator w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Zawodowe zainteresowania kieruje ku dokumentowaniu śladów polskiej tradycyjnej kultury wsi, współczesnego rękodzieła oraz sztuki; ludowej i tej szczerej, autentycznej a wymykającej się wszelkim definicjom. Fascynują ją zabytki – świadectwa wiedzy, umiejętności i religijności dawnych mieszkańców wsi. Ciekawi odkrywanie ich historii i pozamaterialnych treści. Autorka wielu wystaw i tekstów popularyzujących sztukę i rękodzieło ludowe, także książki „Polska sztuka ludowa” (Warszawa 2010). Członek Komisji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” oraz Rady Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Przewodnicząca Sekcji Sztuki Ludowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Należy do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (członek zarządu Oddziału Warszawskiego), Stowarzyszenia Muzealników Polskich i Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.

Artykuły:

1. Wytyczne do ewidencjonowania zbiorów pomocniczych [5 lipca 2021 r.]

Szkolenia:

1. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: ewidencjonowanie zbiorów pomocniczych. [Muzeum Czartoryskich w Puławach, 26 listopada 2018 r.]

2. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: ewidencjonowanie zbiorów etnograficznych i pomocniczych. [Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 14 czerwca 2019 r.]

Aldona Modrzewska

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Kierownik Działu Zbiorów
Członek PSIM

Od 2016 r. kierowniczka działu zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Doświadczenie na stanowisku inwentaryzatora zbiera od początku swojej kariery zawodowej, tj. od 2009 r., gdy zaczęła pracę w Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie odpowiadała za obsługę wystaw czasowych, transporty zbiorów oraz ich użyczenia do innych instytucji. Zdobyła również doświadczenie w digitalizacji zbiorów, organizując pracownię digitalizacyjną muzeum. Obecnie nadzoruje i wspiera pracę opiekunów i opiekunek zbiorów, inwentaryzatorek i opiekunek magazynów muzealnych, konserwatorek, specjalistów ds. digitalizacji i udostępniania zbiorów i fotografów.

Artykuły:

1. Ankiety PSIM – projekt i administracja

2. Ogólne zasady inwentaryzacji (praca zbiorowa: Aneta Jasionek, Bogusława Klat, Aldona Modrzewska, Katarzyna Reszka). [7 lutego 2021 r.]

3. Wartość początkowa zbiorów [w:] (Po)rachunki ze sztuką. Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach(współautorstwo Rozdziału 1) [29 października 2021 r.]

4. (Po)rachunki ze sztuką. Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach – redakcja [29 października 2021 r.]

Szablony dokumentów:

1. Szablon umowy użyczenia. [17 października 2017 r.]

2. Szablon umowy użyczenia – cel depozyt. [17 października 2017 r.]

3. Szablon umowy darowizny bez autorskich praw majątkowych. [19 czerwca 2018 r.]

4. Szablon umowy darowizny z licencją. [28 września 2018 r.]

5. Szablon umowy darowizny z autorskimi prawami majątkowymi. [25 października 2018 r.]

6. Podręcznik kuriera – redakcja. [17 grudnia 2018 r.]

7. Wytyczne RODO. [25 października 2018 r.]

8. Procedura nabywania zbiorów: szablon formularza oferty, szablon formularza karty obiektu, szablon regulaminu prac komisji nabytków, szablon protokołu z posiedzenia Komisji nabytków. [26 stycznia 2018 r.]

9. Szablon umowy sprzedaży: umowa sprzedaży z licencją, umowa sprzedaży bez przeniesienia i umowa sprzedaży z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. [2 sierpnia 2019 r.]

Marcin Mondzelewski

Muzeum Warszawy, kustosz w Zespole ds. Inwentaryzacji i Katalogowania Zbiorów
Członek PSIM

W latach 2008-2016 inwentaryzator i Główny Inwentaryzator Zbiorów w Muzeum Narodowym w Gdańsku i Łazienkach Królewskich w Warszawie. Pracuje w Muzeum Warszawy w Zespole ds. Inwentaryzacji i Katalogowania Zbiorów. W latach 2016-2018 wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (obecnie członek Zarządu). Koordynował i uczestniczył w projektach digitalizacji zbiorów muzealnych. Od siedmiu lat prowadzi szkolenia dla muzealników, jest też uczestnikiem i prelegentem licznych konferencji. Zajmuje się tematyką standardów dokumentacji muzealnej, digitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz badań proweniencyjnych i strat wojennych.

Artykuły:

1. Tłumaczenie artykułu z Registrar Trek: CIDOC 2016 – W dokumentacji kluczowi są ludzie [15 września 2016 r.]

2. FAQPozyskanie własne” / „Z pozyskania własnego” – forma pozyskania do zbioru muzealiów bądź zbioru niemuzealiów, obiektów posiadających cechy dóbr kultury, będących własnością muzeum, które do tej pory znajdowały się na ewidencji środków trwałych, lub nie były dotąd zewidencjonowane. [15 stycznia 2019 r.]

Szablony dokumentów:

1. Ankiety PSIM – projekt i administracja.

2. Raport o warunkach ochrony zbiorów w miejscu ich przechowywania i eksponowania. [17 lutego 2020 r.]

Szkolenia:

1. Prelegent szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: inwentaryzacja zbiorów muzealnych. [Muzeum Azji i Pacyfiku, 20 listopada 2017 r.]

2. Prelegent szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: inwentaryzacja zbiorów muzealnych. [Muzeum Czartoryskich w Puławach, 26 listopada 2018 r.]

3. Prelegent szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora  temat: inwentaryzacja i reinwentaryzacja zbiorów muzealnych. [Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 14 czerwca 2019 r.]

4. Prelegent szkolenia Podstawowe zadania Inwentaryzatora – Przemieszczanie zbiorów muzealnych. Przepisy – dobre praktyki – organizacja, panel II, temat: Kontrola stanu zabezpieczenia zbiorów. [webinarium na platformie Zoom, 27 października 2020 r.]

Administrator:

1. Projektowanie i administracja bloga PSIM.

Małgorzata Momot

Muzeum Śląskie w Katowicach, Konserwator papieru

Szkolenia:

1. Prelegentka

O
dr Kinga Olesiejuk

Muzeum Współczesne Wrocław

Szkolenia:

1. Prelegentka warsztatów Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – warsztaty cz. 2 – opieka kuratorsko-konserwatorska nad złożonymi dziełami sztuki współczesnej, temat: Wystawiennictwo – rola kuratora, opiekuna zbiorów, konserwatora. [Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie 22 listopada 2019 r.]

Ewa Ostapowicz

Brak opisu

Danuta Olesiuk

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Kierownik Działu Zbiorów Muzealnych
Członek PSIM

Historyk sztuki, muzealnik. Doświadczenie zawodowe nabywała od 1999 r. w Państwowym Muzeum na Majdanku w dziale muzealiów, kierując działem wystawienniczym oraz zarządzając pionem merytorycznym PMM. Do 2019 r. prowadziła oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Zamek w Janowcu oraz pełniła funkcję Dyrektora Muzeum. Wiceprzewodnicząca kolegium ds. zbiorów MNKD, z zamiłowaniem i pasją zgłębiająca problematykę zarządzania zbiorami.

Artykuły:

1. Wytyczne do ewidencjonowania zbiorów pomocniczych (w redakcji).

Szkolenia:

1. Prelegent szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: ewidencjonowanie zbiorów pomocniczych. [Muzeum Czartoryskich w Puławach, 26 listopada 2018 r.]

P
Edyta Plichta

Muzeum Sztuki w Łodzi, Główny Inwentaryzator
Członek PSIM

Szkolenia:

1. Prelegentka warsztatów Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – warsztaty cz. 1 – ewidencjonowanie, szacowanie, wycena i nabywanie, temat: Ewidencjonowanie dzieł sztuki współczesnej. [Muzeum Śląskie w Katowicach 17 września 2019 r.]

Urszula Pietrzak

Brak opisu

Magdalena Podgórzak

Brak opisu

R
Monika Raczyńska-Sędzikowska

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Główny Inwentaryzator
Członek PSIM

Od 1994 r. związana zawodowo z Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Od początku zatrudniona w Dziale Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów, gdzie zajmowała się prowadzeniem wszelkich spraw związanych z obsługą depozytów długoterminowych oraz obiektami przyjmowanymi na wystawy czasowe organizowane przez Muzeum. Zaangażowana w prace komisji zakupów, gdzie pełniła funkcje sekretarza komisji. Od 2016 roku główny inwentaryzator Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Kieruje i nadzoruje pracę działu inwentarzy, pracowni digitalizacji zbiorów, pracowni fotograficznej i składnicy muzealnej.

Artykuły:

1. Wnioski pokontrolne w muzeum. [7 kwietnia 2017 r.]

Szkolenia:

1. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: ewidencjonowanie zbiorów muzealnych. [Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, 26 października 2018 r.]

Kinga Raińska

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Zastępca Dyrektora ds. Muzealnych
Członek PSIM

Dr Kinga Raińska, kustosz dyplomowany. Absolwentka historii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie. Swoją karierę muzealną zaczynała w Dziale Historii, gdzie zajmowała się dokumentacją sprzed 1945 r. oraz ikonografią, jej domeną było kolekcjonerstwo kart pocztowych i starych fotografii. W 2009 r. została kierownikiem grantu MKiDN Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach, którego głównym celem było kolekcjonowanie pamiątek i wspomnień związanych z polskimi kresami, a także ukazanie historii ludzi przesiedlonych z terenów obecnej Litwy, Ukrainy i Białorusi na tereny Warmii i Mazur, w ramach akcji repatriacyjnej oraz przybliżenie polskiej kultury, historii oraz tradycji Kresów Wschodnich. W ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia utworzyła Archiwum Historii Mówionej oraz Pracownię Digitalizacji, której została kierownikiem. Przez kilka lat była Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów i zajmowała się całokształtem spraw związanych z dokumentacją naukową i ruchem muzealiów. Pod jej nadzorem znajdował się Centralny Magazyn Muzealiów. Pełniła także obowiązki sekretarza Komisji Wyceny i Zakupu Muzealiów. Obecnie jako Z-ca Dyrektora ds. Muzealnych kieruje pracami pionu merytorycznego. Do jej obowiązków należy m.in. nadzór nad polityką gromadzenia zbiorów oraz koordynacja spraw związanych z wystawami stałymi i czasowymi. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się historia społeczna XIX w., historia Kresów Wschodnich oraz historia kobiet. Jest autorką wystaw, wielu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych.

Artykuły:

1. Broń palna w muzeum. Przechowywanie i eksponowanie. [27 kwietnia 2017 r.]

Katarzyna Reszka

Muzeum Warszawy, Główny Inwentaryzator Zbiorów
Członek PSIM

Absolwentka archeologii na Uniwersytecie Wrocławskim, Międzywydziałowego Studium Podyplomowego Archeologii Sądowej i Podyplomowego Studium Muzealniczego na Uniwersytecie Warszawskim.

Od ukończenia studiów zawodowo związana z muzealnictwem. Początkowo jako asystent w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, następnie kierownik Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych. Powołana na stanowisko Głównego inwentaryzatora zbudowała od podstaw Pracownię Głównego Inwentaryzatora. W latach 2016-2017 zawodowo związana z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Następnie w latach 2017-2020 inwentaryzator Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i kierowniczka Sekcji Ewidencji i Ruchu Zbiorów. Od 2021 roku Główny Inwentaryzator Muzeum Warszawy.

W ramach obowiązków zawodowych sprawowała opiekę nad zbiorami archeologicznymi, organizowała proces ewidencji, inwentaryzacji i reinwentaryzacji zbiorów oraz wspierała proces digitalizacji. Tworzyła lub konsultowała opracowanie kompleksowych systemów zarządzania zbiorami w muzeum, w tym procesów, instrukcji, dokumentacji. Realizowała ruch wewnętrzny i zewnętrzy obiektów muzealnych, w tym obsługę wystaw czasowych. Kierowała projektami ze styku kultury i IT oraz systematycznie w tym zakresie rozwija swoje kompetencje m. in. uzyskując certyfikaty PRINCE2, Agile PM oraz realizując szereg kursów komunikacyjnych i narzędziowych.

Artykuły:

1. Opracowanie ankiety PSIM za 2016-2018. [28 września 2018 r.]

2. FAQ: Nabywanie zabytków archeologicznych. [26 listopada 2018 r.]

3. Opracowanie ankiety Ocena iv zjazdu inwentaryzatorów muzealnych. [16 maja 2019 r.]

4. Glosariusz prawny inwentaryzatora. [9 sierpnia 2019 r.]

5FAQ: ewidencja zbiorów archeologicznych (współautorstwo z Małgorzatą Sułkowską i Agnieszką Frączkowską-Pyra). [31 sierpnia 2020 r.]

6. Ogólne zasady inwentaryzacji (praca zbiorowa: Aneta Jasionek, Bogusława Klat, Aldona Modrzewska, Katarzyna Reszka). [7 lutego 2021 r.]

Szablony dokumentów:

1. Procedura nabywania zbiorów: szablon formularza oferty, szablon formularza karty obiektu, szablon regulaminu prac komisji nabytków, szablon protokołu z posiedzenia Komisji nabytków. [26 stycznia 2018 r.]

2. Regulamin inwentaryzacji w formie spisu z natury wraz z załącznikami (praca zbiorowa: Aneta Jasionek, Bogusława Klat, Aldona Modrzewska, Katarzyna Reszka). [7 lutego 2021 r.]

Szkolenia:

1. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: inwentaryzacja zbiorów muzealnych [Muzeum Azji i Pacyfiku, 20 listopada 2017 r.]

2. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: inwentaryzacja zbiorów muzealnych [Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, 26 października 2018 r.]

3. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: inwentaryzacja zbiorów muzealnych [Muzeum Czartoryskich w Puławach, 26 listopada 2018 r.]

4. Prelegentka szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: inwentaryzacja i reinwentaryzacja zbiorów muzealnych [Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 14 czerwca 2019 r.]

5. Prelegentka podczas szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora Zarządzanie zbiorami archeologicznymi – temat: Przegląd metod ewidencjonowania zbiorów archeologicznych. [online, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie i Muzeum Miedzi w Legnicy, 29 września 2021 r.]

6. Prelegentka podczas szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora Inwentaryzacja i reinwentaryzacja – temat: Regulamin inwentaryzacji w formie spisu z natury. [online, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, 26 października 2021 r.]

Administrator:

1. W latach 2020-2022 koordynatorka zespołu PSIM pracującego nad stworzeniem strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.

2. Projektowanie i administracja strony internetowej PSIM.

Alicja de Rosset

Brak opisu

S
Katia Szczeka

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Szkolenia:

1. Prelegentka warsztatów Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – warsztaty cz. 1 – ewidencjonowanie, szacowanie, wycena i nabywanie, temat: Szacowanie, wycena i nabywanie dzieł sztuki współczesnej. [Muzeum Śląskie w Katowicach 17 września 2019 r.]

Dominika Sośnicka

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kierownik Działu Głównego Inwentaryzatora
Członek PSIM

Szkolenia:

1. Prelegentka warsztatów Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – warsztaty cz. 1 – ewidencjonowanie, szacowanie, wycena i nabywanie, temat: Ewidencjonowanie dzieł sztuki współczesnej. [Muzeum Śląskie w Katowicach 17 września 2019 r.]

Agnieszka Sowa

Muzeum Śląskie w Katowicach, Główny Inwentaryzator
Członek PSIM

Ukończyła historię na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2016 r. ukończyła akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation.

Od 1998 r. związana z Działem Dokumentacji Mechanicznej Muzeum Śląskiego w Katowicach, gdzie była odpowiedzialna za gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów. Uczestniczyła w terenowym projekcie badawczym „Zapisy czasu” /2011-2012/ i „Dopiszmy się do historii” /2012/. W latach 2009-2013 autorka projektu fotoplastykon śląski – cyklu 25 wystaw tematycznych fotografii stereoskopowej oraz wystawy zorganizowanej w fotoplastykonie warszawskim „Czar stolicy”. Autorka wystaw fotograficznych „Górny Śląsk w obiektywie” /2011 r./, „Przemysł górnośląski w latach międzywojnia” „Ludzie z kofrem” /2013/. Współpracowała przy wielu wystawach muzeum.

Od 2015 r. Główny Inwentaryzator Muzeum Śląskiego, kierujący pracami związanymi z ewidencją, opracowaniem, ruchem muzealiów oraz sprawuje nadzór nad ustawowymi inwentaryzacjami zbiorów muzealnych, przygotowuje dokumentację i instrukcje dotyczące prac komisji inwentaryzatorskich. Sekretarz Komisji Zakupów, Wyceny Darów Muzealiów Muzeum Śląskiego. Koordynator ds. digitalizacji – odpowiedzialna za wprowadzanie europejskich standardów digitalizacji, w tym: strategię, procedury, metadane opisowe, ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz wypracowanie i wdrożenie regulaminów dotyczących użyczenia/wypożyczania obiektów muzealnych, udostępnianie cyfrowych wizerunków zbiorów.

Artykuły:

1. Przykłady ewidencjonowania dzieł sztuki współczesnej w praktyce Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK [w:] (Ko)lekcja sztuki. Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej(współautorstwo Rozdziału 1) [3 grudnia 2021 r.]

Szkolenia:

1.Prelegentka IV zjazdu PSIM – temat: Kolekcja w centrum uwagi – organizacja pracy Muzeum wokół zbiorów. [Muzeum Śląskie w Katowicach, 22-23 marca 2019 r.]

2. Prelegentka podczas szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora Inwentaryzacja i reinwentaryzacja – temat: Ogólne zasady inwentaryzacji. [online, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, 26 października 2021 r.]

Małgorzata Sułkowska

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, asystent w Pracowni Głównego Inwentaryzatora Zbiorów
Członek PSIM

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku archeologia. Z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie związana od 2014 roku, gdzie zaczynała od wykonywania kart ewidencyjnych zabytków archeologicznym. Na stanowisku adiunkta/inwentaryzatora w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zbiorów od 2016 roku. Odpowiada za formalny proces nabywania nowych obiektów do zbiorów oraz prowadzenie inwentaryzacji zbiorów, bierze także udział w administrowaniu programem do elektronicznej ewidencji zbiorów Musnet Niebieski. W latach 2016-2018 odpowiadała za inwentaryzację zbiorów archeologicznych depozytowych. Cyklicznie odpowiada za organizację wystawy „Nasze najnowsze”, przedstawiającej najnowsze nabytki głogowskiego muzeum. Autorka artykułu „Inwentaryzacja zbiorów archeologicznych – praktyka i problemy”, który ukazał się w Głogowskich Zeszytach Naukowych.

Artykuły:

1. FAQ: ewidencja zbiorów archeologicznych (współautorstwo z Katarzyną Reszką i Agnieszką Frączkowską-Pyra). [31 sierpnia 2020 r.]

2. Inwentaryzacja zbiorów archeologicznych – praktyka i problemy [4 kwietnia 2022 r.]

Szkolenia:

1. Prelegent szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: nabywanie zbiorów muzealnych. [Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, 26 października 2018 r.]

2. Prelegentka podczas szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora Zarządzanie zbiorami archeologicznymi – temat: Ewidencjonowanie zbiorów archeologicznych. [online, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie i Muzeum Miedzi w Legnicy, 29 września 2021 r.]

dr hab. Wojciech Szafrański

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Szkolenia:

1. Prelegent warsztatów Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – warsztaty cz. 1 – ewidencjonowanie, szacowanie, wycena i nabywanie, temat: Szacowanie, wycena i nabywanie dzieł sztuki współczesnej. [Muzeum Śląskie w Katowicach 17 września 2019 r.]

Joanna Szeligowska-Farquhar

Muzeum Śląskie w Katowicach

Szkolenia:

1. Prelegentka warsztatów Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – warsztaty cz. 1 – ewidencjonowanie, szacowanie, wycena i nabywanie, temat: Szacowanie, wycena i nabywanie dzieł sztuki współczesnej. [Muzeum Śląskie w Katowicach 17 września 2019 r.]

Zbigniew Smoter

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Dział Głównego Inwentaryzatora
Członek PSIM

Od osiemnastu lat pracownik Działu Głównego Inwentaryzatora Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wcześniej, przez dekadę, pracownik Działu Morskiego MNS.

Artykuły:

1. FAQwpisy do księgi inwentarzowej kolekcji entomologicznej. [21 lutego 2019 r.]

Brygida Sonnack

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Kierownik Działu Inwentarzy Muzealiów, Główny Inwentaryzator
Członek PSIM

Od 2000 r. związana z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, najpierw jako pracownik Działu Inwentarzy Muzealiów, od 2009 roku Kierownik tego Działu – Główny Inwentaryzator. Nadzoruje całość zbiorów muzeum, w tym dwa Statki-Muzea – SOŁDEK oraz DAR POMORZA. Uczestniczy w pracach Międzymuzealnej Grupy ds. Digitalizacji DigiMuz.

Szablony dokumentów:

1. Raport o warunkach ochrony zbiorów w miejscu ich przechowywania i eksponowania. [17 lutego 2020 r.]

2. Wzory dokumentów ewidencyjnych, NIMOZ, PSIM, Warszawa 2021 [10 stycznia 2022 r.]

Łukasz Stawski

Brak opisu

Mirosław Szwabowicz

Muzeum Narodowe w Gdańsku, Główny Inwentaryzator Zbiorów
Członek PSIM

Od 2015 r. Główny Inwentaryzator Zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jako inwentaryzator doświadczenie zawodowe zdobywa od 2009 r. w MNG, zajmując się na przestrzeni lat m.in. użyczeniami muzealiów z/do muzeum, wystawami czasowymi, zadaniami związanymi z ewidencją muzealną i zarządzaniem kolekcją, procesem digitalizacji, standardami opisu muzealiów oraz kwerendami. Absolwent etnologii w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu. Zainteresowany zwłaszcza: muzeologią, kulturą popularną, przestrzenią wsi oraz antropologią wizualną. Od 2011 r. stały współpracownik Zeszytów Komiksowych.

Administrator:

1. Projektowanie i administracja bloga PSIM.

Szablony dokumentów:

1. Raport o warunkach ochrony zbiorów w miejscu ich przechowywania i eksponowania. [17 lutego 2020 r.]

Ś
Joanna Ślaga

Brak opisu

W
Joanna Waśko

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, konserwator

Konserwatorka, członkini International Network for the Conserwation of the Contemporary Art. (INCCA), specjalistka ds. profilaktyki konserwatorskiej w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, gdzie zajmuje się opieką nad zbiorami, pełniąc m.in. obowiązki kuriera.

Szablony dokumentów:

1. Podręcznik kuriera – redakcja. [17 grudnia 2018 r.]

Agnieszka Wąsik

Brak opisu

Agnieszka Widacka-Bisaga

Muzeum Narodowe w Krakowie
Członek PSIM

Od 2006 do 2017 r. pracowała w MNK na stanowisku Głównego Inwentaryzatora, była również Pełnomocnikiem Dyrektora ds. digitalizacji. W trakcie pracy na stanowisku Głównego Inwentaryzatora odbyła dwutygodniowy staż w National Museum of Scotland w Edynburgu. Kierowała i pracowała przy kilku projektach digitalizacyjnych realizowanych w MNK oraz w konsorcjach – za całokształt pracy na tym polu odebrała wyróżnienie Sybilla 2014. Współpracowała z NIMOZ jako ekspert i szkoleniowiec w zakresie ewidencjonowania muzealiów, pracowała w zespole przystosowującym standard Spectrum 4.0 do obowiązujących w Polsce przepisów. Obecnie pracuje jako kustosz w Oddziale Muzeum Książąt Czartoryskich.

Szablony dokumentów:

1. Podręcznik kuriera – wytyczne i rekomendacje. [17 grudnia 2018 r.]

2. Wzory dokumentów ewidencyjnych, NIMOZ, PSIM, Warszawa 2021 – redakcja [10 stycznia 2022 r.]

Szkolenia:

1. Prelegent szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora – temat: podstawowe zadania kuriera. [Muzeum Azji i Pacyfiku, 20 listopada 2017 r.]

Z
Małgorzata Zatorska

Muzeum Literatury, Główny Księgowy
Członek PSIM

Od 2008 r. pracuje w działach księgowych dużych muzeów warszawskich. Od 2016 r. na stanowisku Głównego Księgowego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowym Muzeum Techniki, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Od 2020 r. członek wspierający PSIM.

Odpowiadała za bezpośredni nadzór nad rozliczeniem zadań inwestycyjnych oraz miękkich oraz samodzielne rozliczanie kilkudziesięciu projektów finansowanych ze środków MF EOG, POIiŚ, NFoŚ oraz z różnych źródeł prywatnych i publicznych. Członek zespołów ds. realizacji projektów realizowanych ze środków UE oraz MF EOG.

Wielokrotnie współpracowała przy realizacji projektów kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków na realizację projektów kulturalnych ich produkcję oraz rozliczanie w tym projektów finansowanych ze środków unijnych. Przez 15 lat prowadziła własną działalność gospodarczą.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawski (finanse, rachunkowość i ubezpieczenia), Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (audyt i kontrola finansowa, psychologia), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (studia podyplomowe: podatki i kadry).

Szkolenia:

1. Prelegentka ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego we współpracy NIMOZ i PSIM pt. Zarządzanie zbiorami a rachunkowość – Panel 1 – Wartość początkowa a wartość w dni nabycia oraz Zbiory pomocnicze. [Warszawa, 28 listopada 2019 r.]

2. Prelegentka podczas szkolenia Podstawowe zadania inwentaryzatora Inwentaryzacja i reinwentaryzacja – temat: Uzgadnianie sald jako forma weryfikacji wartości. [online, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, 27 października 2021 r.]

Katarzyna Zielonka

Brak opisu