Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W kolejnej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablonyudostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska tekst Wytyczne do prowadzenia ewidencji zbiorów pomocniczych. Publikacja powstała jako efekt pracy trzech Pań – naszych członkiń: Lidii M. Kamińskiej – ekspertki niezależnej, wieloletniej głównej inwentaryzator Muzeum Narodowego w Warszawie, Alicji Mironiuk-Nikolskiej – głównej inwentaryzator Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i Danuty Olesiuk – kierowniczki Działu Zbiorów Muzealnych Muzeum Wsi Lubelskiej.

W opracowaniu poruszamy najważniejsze aspekty prowadzenia ewidencji dodatkowej w muzeum, począwszy od podstaw prawnych, opracowania definicji zbiorów pomocniczych, przez ich ewidencjonowanie i kontrolę. Wytyczne są mocno zakorzenione w dobrych praktykach konkretnych muzeów, a wnioski poparte wynikami szczegółowej ankiety PSIM, która została przeprowadzona wśród członków naszego Stowarzyszenia. Wskazywali w niej Państwo przykłady z muzealnej pracy, bardzo pomocne przy finalizacji niniejszego tekstu.

Dobrą praktyką jest, by zasady w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją / regulaminem gromadzenia i ewidencjonowania zbiorów pomocniczych przez muzeum – jaki opracujemy na potrzeby kolejnej publikacji.

Staraliśmy się, by treść artykułu uwzględniała różne warianty ewidencji tego typu zbiorów i odnosiła się do rozmaitych zagadnień z tym związanych. Ponieważ w wytycznych, mających charakter jedynie ogólnych drogowskazów w procesie gromadzenia i ewidencjonowania zbiorów pomocniczych, nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich możliwych sytuacji, zachęcamy by podchodzić do nich krytycznie i dopasowywać je za każdym razem do specyfiki i potrzeb muzeum.

Zasady korzystania z plików znajdą Państwo pod linkiem: Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony.

Zachęcamy serdecznie do przyłączenia się do prac w podgrupach, dzielenia się swoim doświadczeniem, a wszelkie uwagi i uzupełnienia do szablonów prosimy przesyłać na adres stowarzyszeniepsim@gmail.com.

Plik do pobrania: