Tym razem podejmujemy nieco inny, choć bliski każdej instytucji kultury, temat. Przedstawiamy krótką informację o nowych możliwościach zaistnienia polskich zbiorów w Internecie, pozwalających na dotarcie z nimi do masowego odbiorcy. Dla instytucji ze stosunkowo niskim budżetem, wyzwanie to wydaje się prawie nieosiągalne. Strona domowa muzeum jest zazwyczaj odwiedzana przez ograniczoną liczbę użytkowników, dlatego informacje o własnej instytucji oraz jej kolekcji warto udostępnić także w miejscach, które cieszą się szerokim zainteresowaniem odbiorców z całego świata. Dewiza, która przyświecała Muzeum Narodowemu w Warszawie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, brzmi - być tam, gdzie jest najwięcej użytkowników i poprzez nowatorski sposób prezentacji zbiorów upowszechniać o nich wiedzę

Wikipedia to wolna encyklopedia internetowa i zarazem największy projekt edukacyjny na świecie. Jest obecnie szóstą najczęściej odwiedzaną stroną internetową na świecie, ma charakter niekomercyjny i jest tworzona w około 300 wersjach językowych. Treść przygotowywana jest w całości przez wolontariuszy, którym może zostać każdy zainteresowany. Autorzy, wspierani przez wikipedystów (osoby stale redagujące Wikipedię), zobowiązani są do opatrzenia informacji wiarygodnym zewnętrznym źródłem, dlatego publikowane wiadomości są łatwe do weryfikacji. 

Wikipedia jest najbardziej znanym projektem w rodzinie Wikimediów, do których należą m.in.: Wikisłownik, Wikiźródła, Wikicytaty czy Wikimedia Commons. Ten ostatni, stanowi obszerne repozytorium zdjęć, grafik, plików muzycznych i filmów, dostępnych na wolnych licencjach. Pozwala na korzystanie z materiałów w dowolnym zakresie, także komercyjnym, pod warunkiem zachowania zasad licencji. Podstawową licencją, na której udostępnia się zawartość Wikipedii jest Creative Commons: Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach (w skrócie oznaczana jako CC BY-SA). Licencja ta pozwala na korzystanie z materiałów w dowolnym zakresie, pod warunkiem wskazania autorów, źródła i objęcia swojej kopii lub utworu zależnego tą samą licencją. 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska organizuje ponadto warsztaty, spotkania dla wikipedystów oraz zainteresowanych edytowaniem, prowadzi system mini-grantów dla twórców projektów, wspiera działania służące pozyskaniu materiałów faktograficznych, fotograficznych i źródłowych dla projektów Wikimedia. Przykładem takiej inicjatywy był projekt Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Rok obrzędowy z Wikipedią, który obejmował wspólne badania terenowe pracowników muzeum, redaktorów, fotografów Stowarzyszenia Wikimedia Polska i wolontariuszy.

Dzięki współpracy MNW z Wikimedia Polska, wolontariusze (studenci i doktoranci) przygotowali, pod kierunkiem pracowników muzeum, kilkadziesiąt rzetelnych artykułów w kilku językach, ilustrowanych wysokiej jakości fotografiami, które zasiliły następnie repozytorium Wikimedia Commons. Liczba tłumaczeń wspomnianych artykułów będzie wciąż rosła, dzięki przekładom kolejnych wolontariuszy. Ścieżka wskazana przez MNW, która jest dostępna dla każdego muzeum, zdaje się być najskuteczniejszą metodą promocji polskiej kultury w wymiarze globalnym.

Więcej informacji o współpracy Stowarzyszenia Wikimedia Polska z polskimi instytucjami kultury, można przeczytać na stronie projektu GLAM-Wiki (Galerie Biblioteki Archiwa Muzea).