Standaryzacja i ujednolicanie dokumentów usprawniają pracę każdej placówki muzealnej. I dlatego chcemy rozwijać ten obszar działalności PSIM. Wzory dokumentów opublikowane przez Stowarzyszenie są jedynie propozycją i nie stanowią ogólnokrajowego standardu.

Zachęcamy Was do współtworzenia tej sekcji i dzielenia się wypracowanymi rozwiązaniami. Wystarczy przesłać mail o tytule: Wzory dokumentów na adres: stowarzyszeniepsim@gmail.com zawierający opracowany przez Was dokument.

Cykl publikacji – wzory dokumentow

Przyjmowanie przez muzeum do zbiorów ruchomych zabytków archeologicznych pochodzących z badań wykopaliskowych – wzory dokumentów

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony wzory dokumentów dotyczących przyjmowania przez muzeum do zbiorów ruchomych zabytków archeologicznych pochodzących z badań wykopaliskowych.  Zbiory archeologiczne, jakkolwiek cenne pod kątem naukowym, niejednokrotnie przez swoją specyfikę i masowość stanowią dla muzealników, w tym dla nas inwentaryzatorów, wyzwanie podczas ich przyjmowania. Wychodząc zatem naprzeciw potrzebom koleżanek i kolegów muzealników, korzystając głównie […]

Wniosek do MKiDN o skreślenie muzealium z inwentarza – wzór dokumentu

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, w kolejnej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska Wniosek o skreślenie z inwentarza muzealium: zamiana, sprzedaż, darowizna / błąd w zapisie / zmiana statusu prawnego / zniszczenie wraz z instrukcją jego uzupełnienia. Publikacja powstała jako efekt pracy Pań – naszych członkiń: Natalii Ładyki – wieloletniego głównego inwentaryzatora Zamku […]

Dokumenty ewidencyjne zgodne z zasadami SPECTRUM 5.0. – wzory dokumentów

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu wzory dokumentów ewidencyjnych służące zarządzaniu zbiorami zgodne z zasadami Spectrum 5.0. Szablony zostały opracowane z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Są to wzory dokumentów o uniwersalnym charakterze, których prowadzenie jest obowiązkowe (księga inwentarzowa, księga depozytów, karty ewidencyjne, protokoły wejścia i wyjścia) oraz takie, które wspomagają niektóre inne obszary zarządzania zbiorami (protokół przemieszczenia wewnętrznego, rejestry protokołów).

Regulamin inwentaryzacji w formie spisu z natury – wzór dokumentu

Z przyjemnością przedstawiamy kolejną publikację w ramach cyklu Dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony, prezentującą Regulamin inwentaryzacji w formie spisu z natury. Proponowana pozycja stanowi kompendium wiedzy na temat zasad inwentaryzacji, które, w zależności od uwarunkowań wewnętrznych muzeów, mogą zostać wdrożone w całości lub w wybranym czy też nieco zmodyfikowanym zakresie.

Raport o warunkach ochrony zbiorów w miejscu ich przechowywania i eksponowania – wzór dokumentu

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich muzeów, opracowaliśmy wzór standardowego raportu o warunkach ochrony zbiorów w miejscu ich przechowywania i eksponowania (znany powszechnie w swojej angielskiej wersji jako Facility Report), przede wszystkim na potrzeby użyczeń w ruchu krajowym. Jest on wynikiem pracy zespołu, który przeanalizował udostępnione przez polskie muzea wzory raportów.

Umowa sprzedaży z licencją – wzór dokumentu

Udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy sprzedaży z licencją. Podobnie jak w przypadku wariantów pozyskiwania zbiorów w formie darowizny czy nabycia z prawami autorskimi lub bez, tak i tu – nabywając zbiory w formie zakupów dokonujemy wyboru najwłaściwszej umowy. W zależności od okoliczności, woli stron i wyważenia wzajemnych interesów, warunki objęcia obiektów majątkowymi prawami autorskimi są różne.

Umowa sprzedaży z dwiema opcjami: bez przeniesienia i z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – wzór dokumentu

Udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy sprzedaży z dwiema opcjami w szablonie: z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub bez. Podobnie jak w przypadku wariantów pozyskiwania zbiorów w formie darowizny, tak i tu – nabywając zbiory w formie zakupów dokonujemy wyboru najwłaściwszej umowy do nabycia obiektów. W zależności od okoliczności, woli stron i wyważenia wzajemnych interesów warunki objęcia obiektów majątkowymi prawami autorskimi są różne.

Umowa darowizny obiektu z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – wzór dokumentu

Udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy darowizny z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Udostępniana umowa darowizny jest ostatnim przypadkiem, dopełniającym wybór umów darowizn. Wybór najwłaściwszej umowy do nabycia obiektów objętych majątkowymi prawami autorskimi zależy od okoliczności, woli stron i wyważenia wzajemnych interesów. Aby ułatwić decyzję, zamieszczamy dodatkowo porównanie dwóch typów umów: z licencją niewyłączną nieograniczoną czasowo i terytorialnie, na określonych polach eksploatacji oraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

Aktualizacja wzoru umowy darowizny – wzór dokumentu

Dziękujemy za wszystkie uwagi i komentarze do proponowanych przez PSIM szablonów. Wypracowując je wspólnie możemy mieć większą pewność, że podnosimy i jednocześnie ujednolicamy standardy naszej pracy. W związku z tym, że nastąpiło kilka zmian, pozwalamy je sobie zebrać w jednym komunikacie i w jednej zakładce Wzory Dokumentów. Zmiany dotyczą głównie wykazów – dostosowanych do odpowiednich zapisów w umowach (użyczenia vs. darowizny) oraz zapisów o ochronie danych osobowych RODO.

Umowa darowizny obiektu z licencją niewyłączną – wzór dokumentu

Udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy darowizny z licencją niewyłączną. Udostępniana umowa darowizny z licencją niewyłączną to umowa zawierana z osobami prywatnymi, które przekazują w formie darowizny obiekty do muzeum bez przeniesienia praw autorskich majątkowych, ale z licencją niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, na określonych polach eksploatacji.