Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy darowizny z licencją niewyłączną.

Udostępniana umowa darowizny z licencją niewyłączną to umowa zawierana z osobami prywatnymi, które przekazują w formie darowizny obiekty do muzeum bez przeniesienia praw autorskich majątkowych, ale z licencją niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, na określonych polach eksploatacji.

Staraliśmy się, by treść umowy wyczerpywała różne warianty / problemy / warunki, dlatego też zawarliśmy w niej paragraf dotyczący praw Muzeum do udostępniania rodzinnych archiwaliów (np. korespondencji lub fotografii). Zachęcamy, by podchodzić do szablonów krytycznie i za każdym razem dopasować je do okoliczności. W dalszych krokach udostępnimy szablon umowy darowizny z przeniesieniem praw autorskich majątkowych, z uwzględnieniem różnych typów obiektów.

Zaznaczamy również, że obecny szablon zawiera aktualne zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Jeśli już teraz mają Państwo dodatkowe sugestie, zachęcamy do dzielenia się swoim doświadczeniem, a wszelkie uwagi i uzupełnienia do szablonów prosimy przesyłać na adres stowarzyszeniepsim@gmail.com.

Zasady korzystania z plików znajdą Państwo pod linkiem: Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony. Wszystkie dokumenty udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska.

Pliki do pobrania:

Zapisy dot. RODO