Akty podstawowe
Nabywanie zbiorów
Ewidencjonowanie i katalogowanie zbiorów
Kontrola zbiorów
Zbiory archeologiczne i ochrona zabytków
Kradzieże i straty zabytków
Udostępnianie
Wypożyczenia
Wywóz zabytków i muzealiów za granicę
Immunitet muzealny (Immunity from seizure)
Poręczenia Skarbu Państwa
Bezpieczeństwo zbiorów