Zachęcamy do udziału w konferencjach, których tematyka skupia się wokół zagadnień z zakresu zarządzania zbiorami. W tej sekcji będziemy informować o zbliżających się konferencjach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie oraz o Europejskich Konferencjach Inwentaryzatorów (ERC).

Programy konferencji

Zaproszenie na Kongres Europejskich Inwentaryzatorów ERC 2024

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy, mamy przyjemność poinformować o potwierdzonych datach kolejnej edycji Kongresu Europejskich Inwentaryzatorów. Spotkanie odbędzie się Rzymie, w dniach 6-8 listopada 2024 r. Organizatorem Kongresu jest włoskie stowarzyszenie inwentaryzatorów – Associazione Italiana dei Registrar di Opere d’Arte (www.registrarte.org). Jest to już drugie spotkanie organizowane przez naszych włoskie Koleżanki i Kolegów. Główne tematy tegorocznej konferencji będą obejmować następujące zagadnienia: Wytworzone […]

Informacja o konferencji towarzyszącej Walnemu Zebraniu Członków PSIM 2023 – program

Szanowni Państwo, Konferencja Bezpieczeństwo zbiorów. Wyzwania i rozwiązania w obszarze fizycznego, cyfrowego i prawnego zabezpieczania kolekcji publicznych jest efektem współpracy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych, Muzeum Historii Fotografii i Archiwum Narodowego w Krakowie. Jest to już szósta konferencja tematyczna, którą realizujemy w ośmioletniej historii działalności naszego Stowarzyszenia, powiązana z dorocznym Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. Objęcie spotkania honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Krakowa jest dla nas […]

Informacja o konferencji towarzyszącej Walnemu Zebraniu Członków PSIM 2023

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych oraz Dyrekcja Muzeum Historii Fotografii i Archiwum Narodowego w Krakowie serdecznie zapraszają Państwa do udziału w konferencji pt. Bezpieczeństwo zbiorów. Wyzwania i rozwiązania w obszarze fizycznego, cyfrowego i prawnego zabezpieczania kolekcji publicznych (15-16 maja 2023 r., Muzeum Historii Fotografii, ul. Rakowicka 22A, 31-510 Kraków oraz Archiwum Narodowe, Rakowicka 22 E, 31-510 Kraków), zorganizowanej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. […]

Informacja o konferencji towarzyszącej Walnemu Zebraniu Członków PSIM – program

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, coraz mniej czasu pozostało do najważniejszego wydarzenia organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, jakim jest Walne Zebranie Członków połączone z towarzyszącą konferencją. W tym roku zdecydowaliśmy się zaprosić naszych gości w dniach 19 i 20 maja 2022 r. do Wrocławia, gdzie przy współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich przygotowaliśmy zarówno posiedzenie Zarządu, jak i konferencję poświęconą badaniom proweniencyjnym w pracy inwentaryzatora muzealnego. Wydarzenie […]

Informacja o konferencji towarzyszącej Walnemu Zebraniu Członków PSIM 2022

BADANIA PROWENIENCYJNE W PRACY INWENTARYZATORA MUZEALNEGO I W PROCESIE ZARZĄDZANIA KOLEKCJĄ Konferencja towarzysząca Walnemu Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, 19-20 maja 2022 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM) i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (ZNiO) zapraszają Państwa do udziału w konferencji pt. Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją, zorganizowanej dzięki […]

Zaproszenie na Kongres Europejskich Inwentaryzatorów ERC 2022

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy, „THE FUTURE OF TOMORROW” to myśl przewodnia kolejnego Kongresu Europejskich Inwentaryzatorów! Idea nawiązuje do nowych wyzwań i zmian, jakie zachodzą w muzealnictwie po trudnym czasie pandemii i wstrzymania wielu działań muzealnych. Mamy więc przyjemność poinformować o potwierdzonych datach konferencji, która odbędzie się w terminie 3–5 listopada 2022 r. w Strasburgu we Francji. Organizatorem konferencji jest francuskie stowarzyszenie inwentaryzatorów muzealnych AFROA z dużym wsparciem nieformalnej grupy liderek i liderów […]

Informacja o konferencji towarzyszącej Walnemu Zebraniu Członków PSIM 2021

Tematyka tegorocznej konferencji, zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych i Międzymuzealną Grupę ds. Digitalizacji DigiMuz, dotyczy wybranych rozwiązań z użyciem nowoczesnych technologii wspierających pracę muzeów w zarządzaniu zbiorami.

Europejska Konferencja Inwentaryzatorów – ERC Strasburg 2020

Mamy przyjemność poinformować o potwierdzonych datach kolejnej międzynarodowej konferencji inwentaryzatorów muzealnych. Spotkanie odbędzie się w terminie 12-14 listopada 2020 r. w Strasburgu we Francji.

Uzupełnienie podsumowania konferencji towarzyszącej Walnemu Zebraniu Członków PSIM 2019 – Badanie polskich strat wojennych 

Nawiązując do podsumowania Walnego zebrania Członków PSIM 2019 i towarzyszącej konferencji Muzeum na zakupach, udostępniamy również zapowiadane przez Małgorzatę Zając z Wydziału ds. Restytucji Dóbr Kultury, Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wprowadzenie do programu Ministra „Badanie polskich strat wojennych”.

Podsumowanie konferencji Muzeum na zakupach towarzyszącej Walnemu Zebraniu Członków PSIM 2019 r.

Podsumowanie konferencji Muzeum na zakupach odbywającej się w ramach IV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych w Muzeum Śląskim w Katowicach w dniach 21-22 marca 2019 roku. Konferencja została zorganizowana przez PSIM we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach, które udostępniło swoje sale i współfinansowało konferencję. W tym miejscu składamy gorące podziękowanie dyrektorce muzeum pani Alicji Knast za gościnność i umożliwienie uczestnikom zwiedzania ekspozycji, pracowni muzealnych i magazynów oraz naszym koleżankom inwentaryzatorkom Agnieszce Sowie i Annie Barczyk za wspaniałą organizację wszystkich wydarzeń. Wsparcia finansowego udzielił nam również nasz partner firma Marsh sp. z o.o. W konferencji uczestniczyło 111 osób - członków PSIM oraz osób niezrzeszonych.