Szanowni Państwo,

Konferencja Bezpieczeństwo zbiorów. Wyzwania i rozwiązania w obszarze fizycznego, cyfrowego i prawnego zabezpieczania kolekcji publicznych jest efektem współpracy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych, Muzeum Historii Fotografii i Archiwum Narodowego w Krakowie. Jest to już szósta konferencja tematyczna, którą realizujemy w ośmioletniej historii działalności naszego Stowarzyszenia, powiązana z dorocznym Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. Objęcie spotkania honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Krakowa jest dla nas zaszczytem, a zapowiedziany udział przedstawicieli Dyrekcji krakowskich muzeów, cieszy nas w sposób szczególny.

Głównym celem tegorocznej konferencji jest aktualizacja wiedzy i wymiana doświadczeń z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa kolekcji publicznych. Zaproszeni prelegenci zaprezentują ogólny obraz aktualnych zagrożeń i wyzwań związanych z opieką nad zbiorami, ujętych z perspektywy danej specjalizacji. Poruszana podczas spotkania problematyka dotyczyć będzie prewencji konserwatorskiej i stosowania w tym celu najnowocześniejszych technologii, a także całego spektrum procedur zabezpieczania zbiorów na wystawach. Ponadto omówiony zostanie temat fizycznego i prawnego zabezpieczenia zbiorów podczas użyczeń i transportu, zarówno z perspektywy inwentaryzatora, przewoźnika, jak i ubezpieczyciela.

Konferencja ma również na celu zaakcentowanie aktywnej roli inwentaryzatora, który powinien dysponować odpowiednimi narzędziami w celu mitygowania wspomnianych zagrożeń. Tematyka spotkania będzie oscylować wokół zagadnień ochrony dziedzictwa w jego najbardziej aktualnym wymiarze – poruszone będą zatem także kwestie ewakuacji i digitalizacji zbiorów w kontekście konfliktu zbrojnego. Szerokie zagadnienie organizacji, a następnie ochrony, prawidłowego korzystania i zabezpieczania cyfrowych zasobów instytucji, w tym baz danych, będą ostatnim tematem naszego spotkania. Spodziewamy się, że wydarzenie będzie platformą współdziałania i wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami muzeów, inwentaryzatorami, archiwistami i ekspertami z poszczególnych dziedzin. Jednym z naszych celów jest ułatwienie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy branżą komercyjną, działającą w obszarze ochrony dziedzictwa, i instytucjami muzealnymi, które statutowo mają za zadanie to dziedzictwie chronić.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy!Julia Pronobis
Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych

Marek Świca
Muzeum Fotografii w Krakowie

Prof. dr hab. Wojciech Krawczuk
Archiwum Narodowe w Krakowie

Pliki do pobrania:

PATRONAT HONOROWY

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa


PATRONAT MEDIALNY


PARTNERZY PSIM


PARTNERZY KONFERENCJI