Katarzyna Zielonka – NIMOZ, Rola i zadania działu digitalizacji, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 2,25 MB) – przedstawienie głównych obszarów, które są przedmiotem zainteresowania i prac Działu Digitalizacji NIMOZ.