W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania.

Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.

Umowa użyczenia cel: depozyt to umowa zawierana z instytucjami muzealnymi lub instytucjami kultury, które zarządzane są zgodnie z ustawami obowiązującymi muzea i wynikającymi z nich rozporządzeniami. Jest to umowa czasowa, nieodpłatna. Ten typ umowy jest również zawierany w przypadku długoterminowego użyczenia pomiędzy muzeum (właścicielem obiektu), a instytucją niemuzealną (np. ambasadą), dlatego pojawiają się w niej zapisy dotyczące zgody MKiDN na użyczenie oraz ubezpieczenia. Kwestią do uzgodnienia w umowie jest obecność kuriera muzealnego podczas transportu.

Umowa przechowania to dokument, który pozwala regulować kwestie związane z przechowaniem w muzeum obiektów należących do osób prywatnych. Jej czas obowiązywania może być terminowy lub bezterminowy, a charakter odpłatny.

Więcej różnic i podobieństw znajdą Państwo na załączonych szablonach.

Staraliśmy się, by treść umów wyczerpywała różne warianty / problemy / warunki. Zachęcamy więc, by podchodzić do szablonów krytycznie i za każdym razem dopasować je do okoliczności.

Zasady korzystania z plików znajdą Państwo pod linkiem: Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony.

Zachęcamy serdecznie do przyłączenia się do prac w podgrupach, dzielenia się swoim doświadczeniem, a wszelkie uwagi i uzupełnienia do szablonów prosimy przesyłać na adres stowarzyszeniepsim@gmail.com.

Pliki do pobrania: