Wzory dokumentów

Dokumenty ewidencyjne zgodne z zasadami SPECTRUM 5.0. – wzory dokumentów

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu wzory dokumentów ewidencyjnych służące zarządzaniu zbiorami zgodne z zasadami Spectrum 5.0. Szablony zostały opracowane z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Są to wzory dokumentów o uniwersalnym charakterze, których prowadzenie jest obowiązkowe (księga inwentarzowa, księga depozytów, karty ewidencyjne, protokoły wejścia i wyjścia) oraz takie, które wspomagają niektóre inne obszary zarządzania zbiorami (protokół przemieszczenia wewnętrznego, rejestry protokołów).

Dobre Praktyki

(Ko)lekcja sztuki. Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – publikacja PSIM

Z radością anonsujemy drugą z planowanych na ten rok publikacji PSIM – (Ko)lekcja sztuki. Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej pod redakcją Małgorzaty Bogdańskiej-Krzyżanek. Dzieła sztuki współczesnej to cały katalog prac, które często wymykają się dotychczas stosowanym metodom pracy inwentaryzatora, opiekuna kolekcji i konserwatora. Można tu wymienić obiekty zbudowane z różnego typu nietradycyjnych materiałów, dzieła wieloczęściowe łączące rozmaite techniki i gatunki, dzieła ulotne, zapisy filmowe i dźwiękowe, dzieła w edycjach, kopie ekspozycyjne i wiele innych, bowiem w tego typu obiektach ograniczeniem materiałowym i technicznym jest jedynie wyobraźnia ich autorów.

Dobre Praktyki

Przemieszczanie zbiorów muzealnych – artykuł

W Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów publikujemy artykuł poświęcony zasadom ruchu zbiorów muzealnych w kraju i za granicą w oparciu o przepisy obowiązujące polskie muzea. W artykule zostały zebrane ogólne zasady i procedury przemieszczania zbiorów muzealnych w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy

Dobre Praktyki

Wypożyczenia międzynarodowe w dobie COVID-19

Ostatni rok był wyzwaniem dla inwentaryzatorek i inwentaryzatorów, pracujących przy ruchu zbiorów muzealnych. Wiele osób mierzy się z transportami międzynarodowymi we wciąż niepewnej sytuacji. Nasze koleżanki i koledzy po fachu, brytyjscy i amerykańscy inwentaryzatorzy przygotowali kilka dokumentów z podsumowaniem doświadczeń i rekomendacji.

Dobre Praktyki

Wypożyczanie obiektów o niskiej wartości, a ubezpieczenie – artykuł

Pomimo okresu wakacyjnego, nie poprzestajemy w doszkalaniu się i poznawaniu nowych zagadnień. Tym razem serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu Wypożyczenia obiektów o niskiej wartości a ubezpieczenie – co proponuje rynek ubezpieczeniowy w tym zakresie? autorstwa Blanki Kuzdro-Chodor – Dyrektor Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Marsh Fine Arts, Marsh Polska.

Wzory dokumentów

Raport o warunkach ochrony zbiorów w miejscu ich przechowywania i eksponowania – wzór dokumentu

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich muzeów, opracowaliśmy wzór standardowego raportu o warunkach ochrony zbiorów w miejscu ich przechowywania i eksponowania (znany powszechnie w swojej angielskiej wersji jako Facility Report), przede wszystkim na potrzeby użyczeń w ruchu krajowym. Jest on wynikiem pracy zespołu, który przeanalizował udostępnione przez polskie muzea wzory raportów.

Dobre Praktyki

Podręcznik kuriera muzealnego – tłumaczenie publikacji European Registrars Group

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W ramach międzynarodowej współpracy ze stowarzyszeniami inwentaryzatorów muzealnych, udostępniamy w Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kompleksową propozycję organizacji pracy kuriera muzealnego w formie podręcznika. Podręcznik opisuje przebieg pracy kuriera oraz oczekiwania wobec niego, i został opracowany tak, aby wszyscy kurierzy rozumieli, na czym polega ich zadanie i odpowiedzialność, oraz jaka jest rola inwentaryzatora w zakresie tej pracy.

Dobre Praktyki

Susan Palamara, Baroque Bones and Challenging Loans: How to Ship an Abramović Installation – artykuł z bloga Museum of Modern Art w Nowym Jorku

Susan Palamara, Baroque Bones and Challenging Loans: How to Ship an Abramović Installation, Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Autorka z perspektywy inwentaryzatora zajmującego się wystawami czasowymi opisała, jakie działania trzeba było podjąć, aby ściągnąć do MoMa instalację Mariny Abramović. Instalację składającą się między innymi z krowich kości.

Dobre Praktyki

Silivia Tena, The registrar in collection management: Risk management / 2 – artykuł z bloga Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie

Silivia Tena, The registrar in collection management: Risk management / 2, blog Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie artykuł omawiający zarządzanie ryzykiem (głównie) w kontekście przechowywania i przemieszczania zbiorów muzealnych.

Dobre Praktyki

Silivia Tena, The registrar in collections management: an emerging profession / 1 – artykuł z bloga Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie

Silivia Tena, The registrar in collections management: an emerging profession / 1, blog Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie artykuł przybliżający historię naszego zawodu z perspektywy anglosaskiej.