Silivia Tena, The registrar in collection management: Risk management / 2, blog Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie artykuł omawiający zarządzanie ryzykiem (głównie) w kontekście przechowywania i przemieszczania zbiorów muzealnych.