Dobre Praktyki

(Ko)lekcja sztuki. Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – publikacja PSIM

Z radością anonsujemy drugą z planowanych na ten rok publikacji PSIM – (Ko)lekcja sztuki. Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej pod redakcją Małgorzaty Bogdańskiej-Krzyżanek. Dzieła sztuki współczesnej to cały katalog prac, które często wymykają się dotychczas stosowanym metodom pracy inwentaryzatora, opiekuna kolekcji i konserwatora. Można tu wymienić obiekty zbudowane z różnego typu nietradycyjnych materiałów, dzieła wieloczęściowe łączące rozmaite techniki i gatunki, dzieła ulotne, zapisy filmowe i dźwiękowe, dzieła w edycjach, kopie ekspozycyjne i wiele innych, bowiem w tego typu obiektach ograniczeniem materiałowym i technicznym jest jedynie wyobraźnia ich autorów.

Dobre Praktyki

Dekontaminacja w muzeach – rekomendacje konserwatorów MNW

W związku z pandemią COVID-19 pojawiły się problemy i wyzwania, związane przede wszystkim z ochroną zdrowia i życia ludzi, ale także z ochroną dzieł sztuki i zabytków, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. W wielu instytucjach zaistniała konieczność podejmowania akcji dezynfekcyjnych / dekontaminacyjnych. Stosowane do tego środki, mające na celu uchronienie przed zachorowaniem człowieka, są niestety nieobojętne dla dzieł sztuki.

Wzory dokumentów

Raport o warunkach ochrony zbiorów w miejscu ich przechowywania i eksponowania – wzór dokumentu

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich muzeów, opracowaliśmy wzór standardowego raportu o warunkach ochrony zbiorów w miejscu ich przechowywania i eksponowania (znany powszechnie w swojej angielskiej wersji jako Facility Report), przede wszystkim na potrzeby użyczeń w ruchu krajowym. Jest on wynikiem pracy zespołu, który przeanalizował udostępnione przez polskie muzea wzory raportów.

Dobre Praktyki

Silivia Tena, The registrar in collection management: Risk management / 2 – artykuł z bloga Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie

Silivia Tena, The registrar in collection management: Risk management / 2, blog Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie artykuł omawiający zarządzanie ryzykiem (głównie) w kontekście przechowywania i przemieszczania zbiorów muzealnych.

Dobre Praktyki

Silivia Tena, The registrar in collections management: an emerging profession / 1 – artykuł z bloga Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie

Silivia Tena, The registrar in collections management: an emerging profession / 1, blog Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie artykuł przybliżający historię naszego zawodu z perspektywy anglosaskiej.

Dobre Praktyki

Handling museum objects – artykuł

Jak obchodzić się ze zbiorami – materiały z Museum of London

Dobre Praktyki

Porady od zaprzyjaźnionego konserwatora

W celu urozmaicenia publikacji na blogu, rozpoczynamy dodatkowo mini cykl związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską i konserwatorską w muzeach. Naszym celem jest zwrócenie Państwa uwagi na pomocne i ciekawe linki do artykułów, filmików, instruktaży i bogatego materiału fotograficznego w zakresie obchodzenia się z obiektami muzealnymi w codziennej pracy inwentaryzatora.

Wzory dokumentów

Umowa użyczenia cel depozyt – wzór dokumentu

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania. Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.

Wzory dokumentów

Umowa przechowania (depozytowa) – wzór dokumentu

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania. Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo. Umowa użyczenia cel: depozyt to umowa zawierana z instytucjami muzealnymi lub instytucjami kultury, które zarządzane są zgodnie z ustawami obowiązującymi muzea i wynikającymi z nich rozporządzeniami. Jest to umowa […]

Dobre Praktyki

Sposoby znakowania muzealiów – przegląd i ocena ich wpływu na obiekty – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Anna Kłosowska – konserwator, Muzeum Narodowe w Krakowie, Sposoby znakowania muzealiów – przegląd i ocena ich wpływu na obiekty, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 2,14 MB)