Poniżej przedstawiamy aktualny skład zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych. W niniejszej sekcji można również zapoznać się ze składem zarządów z poprzednich kadencji.


Skład IV kadencji zarządu został wybrany podczas Walnego Zebrania Członków PSIM 19 maja 2022 r. Kadencja władz trwa trzy lata. Biogramy członków zarządu znajdują się poniżej.

Prezes: Julia Pronobis „Muzeum Pamięć i Tożsamość” im. Św. Jana Pawła II w Toruniu

Wiceprezes: Łukasz Rutka Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Skarbnik: Aneta Jasionek – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Sekretarz: Małgorzata Przybyszewska – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie

Członek Zarządu: Elżbieta Cyganik – Muzeum Narodowe w Krakowie

Członek Zarządu: Natalia Fyderek – Muzeum Fotografii w Krakowie

Członek Zarządu: Dominika Sośnicka – Muzeum Książąt Lubomirskich w ZNiO (od 10.2022)

Członek Zarządu: Piotr Sroka – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu (do 09.2022)


Skład III kadencji zarządu

Skład III kadencji zarządu został wybrany podczas Walnego Zebrania Członków PSIM 8 czerwca 2020 r. Kadencja władz trwa dwa lata. Biogramy członków zarządu znajdują się poniżej.

Skład II kadencji zarządu

Skład II kadencji zarządu został wybrany podczas Walnego Zebrania Członków PSIM 8 maja 2018 r. Kadencja władz trwała dwa lata.

Skład I kadencji zarządu

Skład I kadencji zarządu został wybrany podczas Walnego Zebrania Członków PSIM 5 listopada 2015 r. Kadencja władz trwała dwa lata.