Jeśli zdecydowałeś się zostać członkiem PSIM, zapoznaj się ze statutem Stowarzyszenia, a potem wykonaj trzy proste kroki:

  • Wydrukuj i wypełnij deklaracje członkowską.
  • Opłać składkę członkowską w wysokości 50 zł (rocznie); wpłaty należy dokonać na konto Toyota Bank Polska S.A., nr rachunku 36 2160 0003 2000 1617 9844 0001, podając w tytule hasło: opłata członkowska oraz swoje imię i nazwisko.
  • Wypełnioną i podpisaną deklarację wraz z potwierdzeniem wpłaty prześlij na adres: Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.

Skontaktujemy się z Tobą, by potwierdzić nabycie przez Ciebie członkostwa w Stowarzyszeniu.

Nie jesteś muzealnikiem? To żadna przeszkoda. Rozwijamy się i poszerzamy swoje kompetencje, dążymy do wymiany doświadczeń także z osobami i podmiotami, których działalność nie jest bezpośrednio związana z muzealnictwem. W tym właśnie celu wprowadziliśmy instytucję członka wspierającego.

Jesteś zainteresowany współpracą z PSIM? Chciałbyś współuczestniczyć w podejmowanych przez nas działaniach? Wypełnij odpowiedni formularz i zostań naszym członkiem wspierającym.