Silivia Tena, The registrar in collections management: an emerging profession / 1, blog Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie artykuł przybliżający historię naszego zawodu z perspektywy anglosaskiej.