Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

dziękujemy za wszystkie uwagi i komentarze do proponowanych przez PSIM szablonów. Wypracowując je wspólnie możemy mieć większą pewność, że podnosimy i jednocześnie ujednolicamy standardy naszej pracy. W związku z tym, że nastąpiło kilka zmian, pozwalamy je sobie zebrać w jednym komunikacie i w jednej zakładce Wzory Dokumentów.

Zmiany dotyczą głównie wykazów – dostosowanych do odpowiednich zapisów w umowach (użyczenia vs. darowizny) oraz zapisów o ochronie danych osobowych RODO. Obecne szablony umów darowizny zawierają aktualne zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zamieszczamy dodatkowo wyciąg tylko z zapisami RODO, gdyby chcieli je Państwo wykorzystać do innych umów.

Dodatkowo, odpowiadając na Państwa pytania o wykorzystanie szablonów, chcielibyśmy podkreślić, że zależy nam, aby praca inwentaryzatorów PSIM została uwidoczniona (pracujemy nad nimi zespołowo, szablony są wynikiem pracy wielu osób). Jednocześnie chcielibyśmy również, aby ich wykorzystanie było jak najszersze. Proponujemy więc, by Państwo zgodnie z licencją CC v. 4.0 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach rozpowszechniali, zmieniali i wykorzystywali w celach niekomercyjnych szablony PSIM tak długo, jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją, z wymogiem powołania się na autorstwo pierwowzoru. Proponujemy np. zawrzeć w treści umowy (na końcu) przykładową treść: Dokument stworzony na bazie wzoru wypracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych. Nagłówek i logotyp PSIM mogą Państwo zamienić na własne.

Pełne zasady korzystania z plików znajdą Państwo pod linkiem: Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony. Jeśli mają Państwo dodatkowe sugestie, zachęcamy do dzielenia się swoim doświadczeniem, a wszelkie uwagi i uzupełnienia do szablonów prosimy przesyłać na adres stowarzyszeniepsim@gmail.com.

Pliki do pobrania:

Umowa darowizny bez praw autorskich v. 02:

Umowa darowizny z licencją v. 02:

Zapisy dot. RODO