Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w ramach publikacji, które udostępniamy na naszym portalu, przedstawiamy Państwu tekst autorstwa Małgorzaty Sułkowskiej (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie) o praktyce związanej z przeprowadzaniem inwentaryzacji zbiorów archeologicznych w formie spisu z natury. Znajdziecie w nim Państwo opis całego procesu kontroli zbiorów archeologicznych, a także porównanie spisu z natury zbiorów archeologicznych znajdujących się w depozycie ze zbiorami archeologicznymi, które muzeum posiada na własność. Autorka przedstawiła także aspekt prawny związany z inwentaryzacją tego typu obiektów – omówione zostało Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach, a także Ustawa o rachunkowości, z zaznaczeniem różnic, jakie istnieją pomiędzy nimi. Podsumowane zostały również problemy, jakie wynikają podczas kontroli tak specyficznych kolekcji jakimi są zbiory archeologiczne.

Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej przygotowanej podczas studiów w ramach Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Święcha. Został opublikowany w Głogowskich Zeszytach Naukowych, nr 11.

Życzymy dobrej lektury i zachęcamy do kontaktu z PSIM, gdyby zechcieli Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami: stowarzyszeniepsim@gmail.com.

Plik do pobrania: