Dobre Praktyki

Inwentaryzacja zbiorów archeologicznych – praktyka i problemy – artykuł

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, w ramach publikacji, które udostępniamy na naszym portalu, przedstawiamy Państwu tekst autorstwa Małgorzaty Sułkowskiej (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie) o praktyce związanej z przeprowadzaniem inwentaryzacji zbiorów archeologicznych w formie spisu z natury. Znajdziecie w nim Państwo opis całego procesu kontroli zbiorów archeologicznych, a także porównanie spisu z natury zbiorów archeologicznych znajdujących się w depozycie ze zbiorami archeologicznymi, które muzeum posiada na własność. Autorka przedstawiła także aspekt prawny […]

Dobre Praktyki

(Po)rachunki ze sztuką. Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach – publikacja PSIM

Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu pierwszą publikację wydaną przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych pt. (Po)rachunki ze sztuką. Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach pod redakcją Bogusławy Klat i Aldony Modrzewskiej. Pozycja ta to zbiór dobrych praktyk opracowany przez zespół inwentaryzatorów, muzealników i księgowych

Dobre Praktyki

Wytyczne do prowadzenia ewidencji zbiorów pomocniczych – artykuł

W kolejnej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablonyudostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska tekst Wytyczne do prowadzenia ewidencji zbiorów pomocniczych. W opracowaniu poruszamy najważniejsze aspekty prowadzenia ewidencji dodatkowej w muzeum, począwszy od podstaw prawnych, opracowania definicji zbiorów pomocniczych, przez ich ewidencjonowanie i kontrolę.

Wzory dokumentów

Regulamin inwentaryzacji w formie spisu z natury – wzór dokumentu

Z przyjemnością przedstawiamy kolejną publikację w ramach cyklu Dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony, prezentującą Regulamin inwentaryzacji w formie spisu z natury. Proponowana pozycja stanowi kompendium wiedzy na temat zasad inwentaryzacji, które, w zależności od uwarunkowań wewnętrznych muzeów, mogą zostać wdrożone w całości lub w wybranym czy też nieco zmodyfikowanym zakresie.

Dobre Praktyki

Zastosowanie w praktyce kodów kreskowych do inwentaryzacji Zbiorów – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Bogusława Klat – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Zastosowanie w praktyce kodów kreskowych do inwentaryzacji Zbiorów, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 874 KB)

Dobre Praktyki

Zastosowanie w praktyce kodów QR do znakowania i inwentaryzowania muzealiów – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Teresa Dudek-Bujarek – Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Zastosowanie w praktyce kodów QR do znakowania i inwentaryzowania muzealiów, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 20 KB)

Dobre Praktyki

Wnioski pokontrolne w muzeum – prezentacja na konferencji 7 kwietnia 2017 r.

Monika Raczyńska-Sędzikowska – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wnioski pokontrolne w muzeum, materiały pokonferencyjne z 7 kwietnia 2017 r. (PDF, 44,4 KB)

Dobre Praktyki

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych – artykuł

Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych. Zgodnie z zamysłem autorki tekst ma się stać punktem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.