Monika Raczyńska-Sędzikowska – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wnioski pokontrolne w muzeum, materiały pokonferencyjne z 7 kwietnia 2017 r. (PDF, 44,4 KB)