Olgierd Jakubowski – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Informacja o funkcjonowaniu immunitetu o nienaruszalności i gwarancji rządowych (opinia o zakresie bezpieczeństwa), materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 1,22 MB)