Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,

przedstawiamy Państwu wyniki ankiety przeprowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych wśród uczestników konferencji „Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją”, zorganizowanej we współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 19-20 maja 2022 r.

Celem ankiety była nie tylko ewaluacja samej konferencji i jej organizatorów, ale przede wszystkim zebranie informacji od muzealników – w szczególności od inwentaryzatorów – na temat realizacji badań proweniencyjnych nad zbiorami, w tym badań nad stratami polskiego dziedzictwa kulturowego w muzeach polskich. W kwestionariuszu zawarto pytania, które miały pomóc w określeniu ilości muzeów w Polsce prowadzących regularne badania nad pochodzeniem zbiorów i stratami poniesionymi w czasie II wojny światowej, jakie działy lub pracownicy są szczególnie zaangażowani w ten proces, czy instytucje posiadają sformalizowane katalogi dobrych praktyk w zakresie realizacji takich badań i dokumentowania ich wyników w systemach bazodanowych do ewidencji zbiorów, jak również z jakich źródeł i standardów opisu proweniencyjnego muzealnicy korzystają w swojej pracy lub oceniają jako najlepsze wzorce do naśladowania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji, którzy poświęcili swój czas na wypełnienie formularza i podzielenie się swoimi doświadczeniami z zakresu omawianej tematyki. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety.

Pliki do pobrania:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych".