Łukasz Stawski – NIMOZ, Narzędzia komunikacji – forum, strona, publikacje, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 437 KB) – prezentacja podstawowych kanałów komunikacji z muzealnikami.