Prezentujemy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą. 

Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych. Zgodnie z zamysłem autorki tekst ma się stać punktem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.

Bogusława Klat, Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych – MONA (PDF, 321 KB)

Temat ten został podjęty również we wspólnej ankiecie, przygotowanej przez grupę inwentaryzatorów zainteresowanych kwestiami ewidencji, a zwłaszcza różnymi rodzajami kontroli zbiorów oraz towarzyszącą im dokumentacją. Po wielu dyskusjach wśród pomorskich inwentaryzatorów okazało się, że choć wiedza o praktyce prowadzenia kontroli jest duża, to nadal pojawiają się kwestie budzące wiele wątpliwości. Pojawił się także problem ujednolicenia terminologii związanej z tym zagadnieniem. Omawiając temat skontrów, spisów z natury i kontroli ewidencji w gronie inwentaryzatorów wydaje się, że wiemy o czym mowa, jednak próba zbudowania słownika terminologii w tym zakresie ujawnia różne podejście do tematu i odmienną interpretację przepisów. Ankieta ma być pierwszym elementem przygotowywanego opracowania dotyczącego dobrych praktyk prowadzenia kontroli muzealiów. Zapraszamy wszystkich inwentaryzatorów do wypełnienia ankiety.

Ankieta dla muzeów – prowadzenie kontroli zbiorów i dokumentacji ewidencyjnej

Tradycyjnie zachęcamy do polemiki, reakcji na teksty w komentarzach i mailach oraz prosimy o propozycje kolejnych tematów do omówienia.