Dobre Praktyki

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych – artykuł

Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych. Zgodnie z zamysłem autorki tekst ma się stać punktem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.