Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu pierwszą publikację wydaną przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych pt. (Po)rachunki ze sztuką. Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach pod redakcją Bogusławy Klat i Aldony Modrzewskiej. Pozycja ta to zbiór dobrych praktyk opracowany przez zespół inwentaryzatorów, muzealników i księgowych, którzy od 2019 r. rozpoczęli współpracę w zakresie wypracowania standardów związanych z czterema zagadnieniami, jakimi są: wartość początkowa a wartość w dniu nabycia, zbiory pomocnicze, okresowa kontrola zbiorów i uzgadnianie sald. W ramach współpracy NIMOZ i PSIM 28 listopada 2019 r. zorganizowano ogólnopolskie seminarium pt. „Zarządzanie zbiorami a rachunkowość”, podczas którego zostały przedstawione i omówione cztery ww. zagadnienia.

Dziś, dzięki podjętym działaniom oraz decyzji o publikacji wyników dyskusji udostępniamy Państwu wydawnictwo poseminaryjne, wzbogacone o dobre praktyki i wypracowane rekomendacje, które – jak liczymy – pomogą uporządkować w muzeach regulacje wewnętrzne w omawianych zakresach. Dodatkowo zebraliśmy podstawy prawne mające zastosowanie w omawianych zagadnieniach. Podajemy również definicje użytych w publikacji pojęć, a w kilku przypadkach, z powodu ich braku w ustawodawstwie, formułujemy je na potrzeby niniejszej publikacji i uzasadniamy potrzebę ich ujęcia w regulacjach prawnych.

Publikacja powstała na podstawie doświadczenia i dobrych praktyk inwentaryzatorów, muzealników, księgowych, biegłych rewidentów oraz ekspertów NIMOZ. Ufamy, że posłuży pracownikom muzeów jako pomocne źródło wskazówek do wprowadzenia regulacji wewnętrznych w instytucjach.

Zachęcamy do krytycznej lektury, mając świadomość, że omówienie ww. zagadnień nie jest z pewnością wyczerpujące. Proponowane rozwiązania mogą być również przez Państwa rozwijane. Życzymy dobrej lektury i zachęcamy do kontaktu z PSIM, gdyby zechcieli Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami: stworzyszeniepsim@gmail.com

Plik do pobrania:

Działalność statutową, w tym wydanie tej publikacji, wsparli nasi partnerzy: firma Marsh sp. z o.o. oraz MobileMS sp. z o.o.