Rozpoczynamy nowy cykl na naszej stronie internetowej związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.

Mamy nadzieję, że proponowane wzory dokumentów pomogą usystematyzować kwestie związane z treścią umów (i ich różnorodnością), danymi niezbędnymi w protokołach, wykazach, pismach. Jako pierwszy udostępniamy szablon umowy użyczenia obiektów muzealnych na potrzeby wystaw.

Format szablonów został zaprojektowany tak, by spełnił dwa zadania: przybliżenie podstawowych założeń dokumentów (lewa strona ramki) oraz wyjaśnienie ich kontekstu, różnic, uwarunkowań prawnych i zwyczajowych (prawa strona ramki). 

Zasady korzystania z szablonów są następujące:

 • dokumenty udostępniamy w formacie .PDF z logotypem PSIM do dalszego upowszechniania / przesyłania (ten dokument jest również dopełniony komentarzem),
 • dokumenty edytowalne w formacie .docx [.doc] udostępniamy do wykorzystania w praktyce.

Dokumenty są udostępnione na licencji Creative Commons 4.0 Polska (na co wskazuje ikona w stopce: Licencja Creative Commons 4.0 Polska Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach). Jest to licencja, która pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją, z wymogiem powołania się na autorstwo pierwowzoru (pełny tekst i warunki licencji na stronie Creative Commons Polska.

Dokumenty do publikacji wypracowujemy dwustopniowo: 

 1. W ramach podgrupy złożonej z minimum trzech inwentaryzatorów. 
 2. We współpracy z Zarządem PSIM, który jednocześnie zatwierdza szablon do publikacji.

Zachęcamy serdecznie do przyłączenia się do prac w podgrupach, dzielenia się swoim doświadczeniem, a wszelkie uwagi i uzupełnienia do szablonów prosimy przesyłać na adres stowarzyszeniepsim@gmail.com

Pliki do pobrania:

W ramach cyklu planujemy opublikować następujące wzory dokumentów:

 • Umowę użyczenia w depozyt, w tym umowę użyczenia w depozyt od instytucji niemuzealnej lub osoby prywatnej (z prawami autorskimi, z licencjami, bez). 
 • Raport o stanie zachowania muzealium.
 • Wytyczne dla wniosku do MKiDN w zakresie wykreślenia muzealiów z inwentarza muzealnego.
 • Raport o warunkach zabezpieczenia muzealiów (ang. Facility Report).
 • Umowę sprzedaży (z prawami autorskimi, z licencjami, bez).
 • Umowę darowizny (z prawami autorskimi, z licencjami, bez).
 • Protokół przemieszczenia wewnętrznego muzealiów.
 • Protokół przyjęcia obiektów do muzeum.
 • Ofertę sprzedaży/daru/depozytu.
 • Dokumenty Komisji Pozyskiwania Zbiorów – dobre praktyki.
 • Wniosek do WUOZ o przekazanie obiektów w depozyt / na własność do muzeum.
 • Przykładową instrukcję udostępniania zasobów muzeum (reuse).
 • Raport nt. dobrych praktyk w polskich muzeach w zakresie kontroli stanu zbiorów oraz instrukcję prowadzenia kontroli ewidencji i zbiorów.
 • Instrukcję wypożyczania zbiorów – krok po kroku – z punktu widzenia użyczającego i biorącego do używania.