Dobre Praktyki

Handling museum objects – artykuł

Jak obchodzić się ze zbiorami – materiały z Museum of London

Wzory dokumentów

Umowa użyczenia cel depozyt – wzór dokumentu

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania. Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.

Wzory dokumentów

Umowa przechowania (depozytowa) – wzór dokumentu

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania. Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo. Umowa użyczenia cel: depozyt to umowa zawierana z instytucjami muzealnymi lub instytucjami kultury, które zarządzane są zgodnie z ustawami obowiązującymi muzea i wynikającymi z nich rozporządzeniami. Jest to umowa […]

Wzory dokumentów

Umowa użyczenia – wzór dokumentu

Rozpoczynamy nowy cykl na naszej stronie internetowej związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.

Wzory dokumentów

Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony

Rozpoczynamy nowy cykl na naszej stronie internetowej związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.

Dobre Praktyki

Informacja o funkcjonowaniu immunitetu o nienaruszalności i gwarancji rządowych – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Olgierd Jakubowski – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Informacja o funkcjonowaniu immunitetu o nienaruszalności i gwarancji rządowych (opinia o zakresie bezpieczeństwa), materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 1,22 MB)

Dobre Praktyki

Rola inwentaryzatora muzealnego w procesie wypożyczania zbiorów – tłumaczenie artykułu

Jako pierwsze tłumaczenie artykułu zamieszczonego na międzynarodowym blogu dla inwentaryzatorów Registrar Trek: The Next Generation prezentujemy tekst naszego brytyjskiego kolegi inwentaryzatora Dereka R. Swallow, który w dowcipny sposób naszkicował sylwetkę inwentaryzatora jako pracownika wielofunkcyjnego The Museum Registrar as Loans... by Derek R. Swallow. Myślę, że wielu z nas odnajduje się w tym „portrecie".