Rozpoczynamy nowy cykl na naszej stronie internetowej związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.

Mamy nadzieję, że proponowane wzory dokumentów pomogą usystematyzować kwestie związane z treścią umów (i ich różnorodnością), danymi niezbędnymi w protokołach, wykazach, pismach. Jako pierwszy udostępniamy szablon umowy użyczenia obiektów muzealnych na potrzeby wystaw.

Format szablonów został zaprojektowany tak, by spełnił dwa zadania: przybliżenie podstawowych założeń dokumentów (lewa strona ramki) oraz wyjaśnienie ich kontekstu, różnic, uwarunkowań prawnych i zwyczajowych (prawa strona ramki). 

Pliki do pobrania: