W związku z ciągłymi wątpliwościami związanymi z interpretacją przepisów zawartych w art. 24 Ustawy o muzeach, dotyczących skreśleń w inwentarzu muzealnym z powodu błędu w zapisie, Stowarzyszenie zwróciło się do Departamentu Dziedzictwa w MKiDN z pisemną prośbą o interpretację prawniczą kilku najczęściej powtarzających się przypadków wymagających skreślenia lub poprawki w inwentarzu, np. podwójnych wpisów, reinwentaryzacji muzealium, czy scalania obiektów.

Pismo PSIM do MKiDN (PDF, 99 KB)

Temat ten poruszyła w swoim artykule Skreślenia z inwentarza z powodu błędu w zapisie inwentarzowym – definicja ustawowa a praktyka Natalia Ładyka, Główny Inwentaryzator Zamku Królewskiego w Warszawie, bazując na wieloletnim doświadczeniu inwentaryzatorskim.

Dzisiaj publikujemy odpowiedź MKiDN, w której wykładnia w większości wymienionych przypadków pokrywa się z interpretacją Natalii Ładyki poza zaleceniami postępowania przy scalaniu obiektów. Jednocześnie zwracamy uwagę na ostatni akapit pisma, w którym Departament Dziedzictwa zastrzega, że nie jest uprawniony do wydawania opinii na wniosek i rzecz podmiotów zewnętrznych.

Odpowiedź MKiDN (PDF, 259 KB)

Potwierdza to opinię, że przepisy są nieprecyzyjne i trudno o jednoznaczną interpretację wszystkich zaistniałych sytuacji. W przypadkach budzących dalsze wątpliwości, nie wymienionych dotychczas, polecamy zwracać się każdorazowo do MKiDN, które zadecyduje w toku dyskusji na Radzie ds. Muzeów o sposobie postępowania. Zachęcamy Państwa do dzielenia się z PSIM otrzymanymi zaleceniami.