Witamy Was w Nowym 2017 Roku! 

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy prezentację krótkich artykułów poruszających tematy dotyczące codziennej pracy inwentaryzatorów, wiążące się z obowiązkowymi działaniami, które nakłada na muzea Ustawa o muzeach i wynikające z niej rozporządzenia. Praktyka dowodzi, iż nie wszystkie przepisy w ww. dokumentach są jasne i precyzyjne, a niektóre są wręcz lakoniczne, jak ten np. dotyczący cyklicznej inwentaryzacji zbiorów. Mamy nadzieję, że publikowane na naszej stronie internetowej artykuły ułatwią pracę inwentaryzatorom muzealnym, a także tym wszystkim, którzy zajmują się na co dzień zarządzaniem zbiorami ponosząc odpowiedzialność za ich prawidłową ewidencję i stan ilościowy.

Rozpoczynamy od artykułu podejmującego problem skreśleń w księgach inwentarzowych, depozytowych i innych rejestrach prowadzonych w muzeach, przedstawiając sytuacje, które na podstawie przepisów wymagają decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz takie, o których może samodzielnie zadecydować dyrektor Muzeum.

Natalia Ładyka, Skreślenia z inwentarza z powodu błędu w zapisie inwentarzowym - definicja ustawowa a praktyka (PDF, 95 KB).

W następnej kolejności omówimy m. in. spisy inwentaryzacyjne, a w szczególności spis z natury, wnioski z postępowań kontrolnych, broń w muzeach, digitalizację i inne. Prosimy Was o reakcję na teksty w komentarzach i mailach oraz o propozycje kolejnych tematów do omówienia.