Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

tuż przed przerwą świąteczną, w ramach prezentów, udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy sprzedaży z licencją.

Podobnie jak w przypadku wariantów pozyskiwania zbiorów w formie darowizny czy nabycia z prawami autorskimi lub bez, tak i tu – nabywając zbiory w formie zakupów dokonujemy wyboru najwłaściwszej umowy. W zależności od okoliczności, woli stron i wyważenia wzajemnych interesów, warunki objęcia obiektów majątkowymi prawami autorskimi są różne. Aby ułatwić decyzję, proponujemy rozważać formę umowy sprzedaży z licencją niewyłączną nieograniczoną czasowo i terytorialnie.

Staraliśmy się, by treść umów, jak i wytyczne wyczerpywały różne warianty, problemy, warunki. Zachęcamy, by podchodzić do szablonów krytycznie i za każdym razem dopasować je do okoliczności. Komentarze w pliku .PDF pozwolą prześledzić warianty. Załącznik do umowy – wykaz obiektów jest analogiczny do szablonu udostępnionego w zakładce wzory dokumentów – umowa sprzedaży.

Zaznaczamy również, że obecne szablony zawierają aktualne zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Jeśli już teraz mają Państwo dodatkowe sugestie, zachęcamy do dzielenia się swoim doświadczeniem, a wszelkie uwagi i uzupełnienia do szablonów prosimy przesyłać na adres: stowarzyszeniepsim@gmail.com.

Zasady korzystania z plików znajdą Państwo pod linkiem: Zasady korzystania z szablonów, oraz w zakładce Wzory dokumentów. Wszystkie dokumenty udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska.

Pliki do pobrania: