Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,

W Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów publikujemy artykuł poświęcony zasadom ruchu zbiorów muzealnych w kraju i za granicą w oparciu o przepisy obowiązujące polskie muzea.

W artykule zostały zebrane ogólne zasady i procedury przemieszczania zbiorów muzealnych w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy począwszy od Ustawy o muzeach, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wynikających z nich rozporządzeń. Rekomendowane zasady wynikają z wieloletniej praktyki stosowanej w większości polskich muzeów podczas organizacji i realizacji wypożyczeń na wystawy czasowe w kraju i za granicą oraz wymiany depozytów.

Przedstawione procedury są owocem współpracy inwentaryzatorów muzealnych, opiekunów zbiorów i konserwatorów. Rekomendujemy ich stosowanie w celu usprawnienia pracy wszystkich muzealników, którzy zajmują się ruchem zbiorów. Artykuł dotyczy zasad przemieszczania przede wszystkim muzealiów regulowanych wymienionymi w tekście przepisami, ale zachęcamy do ich stosowania w odniesieniu do wszystkich obiektów, również do tych, które są zarejestrowane w innych ewidencjach muzealnych, np. w księdze depozytowej, rejestrach zabytków archeologicznych, w ewidencji pomocniczej, itp., czyli do obiektów, które wchodzą w skład kolekcji instytucjonalnych.

Natalia Ładyka, Przemieszczanie zbiorów muzealnych (PDF, 992 KB)