Wzory dokumentów

Dokumenty ewidencyjne zgodne z zasadami SPECTRUM 5.0. – wzory dokumentów

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu wzory dokumentów ewidencyjnych służące zarządzaniu zbiorami zgodne z zasadami Spectrum 5.0. Szablony zostały opracowane z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Są to wzory dokumentów o uniwersalnym charakterze, których prowadzenie jest obowiązkowe (księga inwentarzowa, księga depozytów, karty ewidencyjne, protokoły wejścia i wyjścia) oraz takie, które wspomagają niektóre inne obszary zarządzania zbiorami (protokół przemieszczenia wewnętrznego, rejestry protokołów).

Dobre Praktyki

Przemieszczanie zbiorów muzealnych – artykuł

W Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów publikujemy artykuł poświęcony zasadom ruchu zbiorów muzealnych w kraju i za granicą w oparciu o przepisy obowiązujące polskie muzea. W artykule zostały zebrane ogólne zasady i procedury przemieszczania zbiorów muzealnych w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy

Dobre Praktyki

Handling museum objects – artykuł

Jak obchodzić się ze zbiorami – materiały z Museum of London