Drodzy Inwentaryzatorzy i Muzealnicy,

7 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nowe regulacje uwzględniają zmiany wynikające z Dyrektywy 2019/1024/UE z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania ISP (stąd też poszerzona nazwa). Ustawa zastąpi poprzednią tzw. ustawę o re-use, ale jej zapisy są znacznie szersze, zwłaszcza w zakresie otwartości podmiotów publicznych. Nowe przepisy dotyczą muzeów i danych zbiorów muzealnych, dlatego ważne aby się z nimi zapoznać i dostosować zarządzenia do ich treści.

Ustawa wejdzie w życie w dwóch terminach:

  • 8 grudnia 2021 - całość ustawy,
  • 8 marca 2022 - art. 24 ustawy.

O ustawie pisze NIMOZ dając sumaryczne podsumowanie głównych zmian i kwestii na które położono nacisk, w tym otwarte podejście do udostępnienia, niedyskryminacja bez względu na podmiot wnioskujący oraz konieczność udostępniania danych za pomocą API (Nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, NIMOZ, 10.09.2021).

Strona Internetowego Systemu Aktów Prawnych z treścią ustawy:

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2021 poz. 1641).