Nawiązując do podsumowania Walnego zebrania Członków PSIM 2019 i towarzyszącej konferencji Muzeum na zakupach, udostępniamy również zapowiadane przez Małgorzatę Zając z Wydziału ds. Restytucji Dóbr Kultury, Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wprowadzenie do programu Ministra „Badanie polskich strat wojennych”.

Aktualne, szczegółowe informacje (regulamin, wytyczne, wniosek wzorcowy, osoby do kontaktu) umieszczone są na stronie Ministerstwa w zakładce Programy Ministra.

Małgorzata Zając, Badanie polskich strat – podsumowanie (PDF, 240 KB)