Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych oraz Dyrekcja Muzeum Historii Fotografii i Archiwum Narodowego w Krakowie serdecznie zapraszają Państwa do udziału w konferencji pt. Bezpieczeństwo zbiorów. Wyzwania i rozwiązania w obszarze fizycznego, cyfrowego i prawnego zabezpieczania kolekcji publicznych (15-16 maja 2023 r., Muzeum Historii Fotografii, ul. Rakowicka 22A, 31-510 Kraków oraz Archiwum Narodowe, Rakowicka 22 E, 31-510 Kraków), zorganizowanej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. Jest to już szósta konferencja tematyczna, którą realizujemy w ośmioletniej historii działalności naszego Stowarzyszenia, powiązana z corocznym Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

Głównym celem tegorocznej konferencji jest aktualizacja wiedzy i wymiana doświadczeń z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa kolekcji publicznych. Zaproszeni prelegenci zaprezentują ogólny obraz aktualnych zagrożeń i wyzwań związanych z opieką nad zbiorami, ujętych z perspektywy danej specjalizacji. Poruszana podczas spotkania problematyka dotyczyć będzie prewencji konserwatorskiej i stosowania w tym celu najnowocześniejszych technologii, a także całego spektrum procedur zabezpieczania zbiorów na wystawach. Ponadto poruszony zostanie temat fizycznego i prawnego zabezpieczenia zbiorów podczas użyczeń i transportu, zarówno z perspektywy inwentaryzatora, przewoźnika jak i ubezpieczyciela. Konferencja ma również na celu zaakcentowanie aktywnej roli inwentaryzatora, który powinien dysponować odpowiednimi narzędziami w celu mitygowania wspomnianych zagrożeń. Tematyka spotkania będzie oscylować wokół zagadnień ochrony dziedzictwa w jego najbardziej aktualnym wymiarze – poruszone będą zatem także kwestie ewakuacji i digitalizacji zbiorów w kontekście konfliktu zbrojnego. Szerokie zagadnienie organizacji, a następnie ochrony, prawidłowego korzystania i zabezpieczania cyfrowych zasobów instytucji, w tym baz danych będzie ostatnim tematem naszego spotkania.

Spodziewamy się, że wydarzenie będzie platformą współdziałania i wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami muzeów, inwentaryzatorami i ekspertami z poszczególnych dziedzin. Jednym z naszych celów jest ułatwienie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy branżą komercyjną działająca w obszarze ochrony dziedzictwa oraz instytucjami muzealnymi, które statutowo mają za zadanie to dziedzictwie chronić.

W załączeniu przesyłamy Państwu porządek obrad Walnego Zebrania Członków, program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Pliki do pobrania:

Zgłoszenia prosimy przesłać najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2023 r. na adres e-mail:

stowarzyszeniepsim@gmail.com

Uprzejmie informujemy, że pierwszeństwo uczestnictwa w konferencji mają członkowie PSIM oraz pracownicy współorganizatorów wydarzenia: Muzeum i Archiwum, pozostali uczestnicy będą przyjmowani wg kolejności zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w Krakowie!

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych

PATRONAT HONOROWY

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa


PATRONAT MEDIALNY


PARTNERZY PSIM


PARTNERZY KONFERENCJI


Fot. Dorota Marta