Podsumowanie konferencji Muzeum na zakupach odbywającej się w ramach IV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych w Muzeum Śląskim w Katowicach w dniach 21-22 marca 2019 roku.

Konferencja została zorganizowana przez PSIM we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach, które udostępniło swoje sale i współfinansowało konferencję. W tym miejscu składamy gorące podziękowanie dyrektorce muzeum pani Alicji Knast za gościnność i umożliwienie uczestnikom zwiedzania ekspozycji, pracowni muzealnych i magazynów oraz naszym koleżankom inwentaryzatorkom Agnieszce Sowie i Annie Barczyk za wspaniałą organizację wszystkich wydarzeń. Wsparcia finansowego udzielił nam również nasz partner firma Marsh sp. z o.o. W konferencji uczestniczyło 111 osób - członków PSIM oraz osób niezrzeszonych.

Przewodnim tematem konferencji było pozyskiwanie zabytków do zbiorów muzealnych, a zwłaszcza ich zakup. Temat został rozszerzony o problemy ściśle wiążące się z nabywaniem, czyli szacowanie zbiorów w muzeach, ich ubezpieczanie oraz profilaktyka konserwatorska.

Założeniem organizatorów było, aby każdy przewodni temat sesji został wprowadzony przez inwentaryzatora, który omówił obowiązujące w muzeach procedury, a także praktykę ich stosowania, jak również dylematy związane z brakiem przepisów i dostatecznej wiedzy w danym zakresie. Wstępne referaty posłużyły do uzupełnienia omawianego tematu poprzez udział w każdej sesji praktyków, ekspertów lub przedstawicieli firm, którzy podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem w danej dziedzinie, również we współpracy z muzealnikami, którzy nabywają zabytki do zbiorów muzealnych i często muszą je wycenić na potrzeby zakupu lub ubezpieczenia, a w dalszej kolejności zadbać o ich prawidłowy stan zachowania. Konferencję zainaugurowała Agnieszka Sowa (Muzeum Śląskie w Katowicach) wykładem Kolekcja w centrum uwagi – organizacja pracy muzeum wokół zbiorów.

Program konferencji został podzielony na 4 sesje:

  • Sesja I – Muzeum na zakupach – prowadzenie Aldona Modrzewska – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, z udziałem przedstawicielki Domu Aukcyjnego oraz Muzeum Wojska Polskiego. Celem panelu było przybliżenie kontekstu prawnego muzeum w zakresie nabywania zbiorów oraz regulacji wewnętrznych w muzeum w tym zakresie.
  • Sesja II – Ubezpieczenia zbiorów muzealnych - prowadzenie Natalia Ładyka – Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum z udziałem przedstawicieli firm ubezpieczeniowych specjalizujących się w ubezpieczaniu dzieł sztuki. Celem panelu było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy i kiedy należy ubezpieczać zbiory muzealne, w jaki sposób i w jakim zakresie, oraz przedstawienie zasad ubezpieczania zbiorów muzealnych. 
  • Sesja III A – Szacowanie zbiorów muzealnych - prowadzenie Natalia Fyderek – Muzeum Fotografii w Krakowie z udziałem przedstawicieli domów aukcyjnych i ekspertów. Celem panelu było zakreślenie problematyki wycen zbiorów dokonywanych przez muzea zarówno w ujęciu ram prawnych, w jakich instytucje te funkcjonują, jak i zagadnień ze styku muzeów i rynku sztuki. 
  • Sesja III B – Profilaktyka konserwatorska – prowadzenie Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek – Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki z udziałem konserwatorów dzieł sztuki. Celem panelu było przedstawienie problematyki profilaktyki konserwatorskiej jako dziedziny konserwacji potrzebnej do sprawowania należytej opieki nad muzealiami, z uwzględnieniem w tym zakresie roli inwentaryzatorów i innych pracowników mających styczność z muzealiami.
  • Konferencja – część II – Małgorzata Zając – Wydział ds. Restytucji Dóbr Kultury MKiDN przedstawiła główne cele i warunki programu MKiDN badania polskich strat wojennych.

Wyniki naszej ankiety pokonferencyjnej (PDF, 837 KB) pokazały, że formuła połączenia wiedzy inwentaryzatorów z doświadczeniem profesjonalistów pozamuzealnych sprawdziła się bardzo dobrze, prowokowała do zadawania pytań i do dyskusji. Zdecydowana większość uczestników uznała zakres merytoryczny konferencji za interesujący, a także przyczyniający się do zwiększenia kompetencji inwentaryzatorów i opiekunów zbiorów. 

Pliki do pobrania: