POMIĘDZY MATERIALNYM A WIRTUALNYM – EWIDENCJA I CYFRYZACJA ZBIORÓW MUZEUM
Konferencja towarzysząca Walnemu Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych
online, 15-18 czerwca 2021

Tematyka tegorocznej konferencji, zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych i Międzymuzealną Grupę ds. Digitalizacji DigiMuz, dotyczy wybranych rozwiązań z użyciem nowoczesnych technologii wspierających pracę muzeów w zarządzaniu zbiorami.

Wystąpienia skupią się na kluczowych etapach rozległego procesu digitalizacji muzealiów: począwszy od zaplanowania pracy angażującej wiele działów, poprzez inwentaryzację i znakowanie muzealiów z wykorzystaniem technologii mikroznakowania, stworzenie odwzorowań cyfrowych i powiązanie obiektów z metadanymi, aż do udostępnienia efektów końcowych procesu w postaci katalogów online i portali internetowych. Omówią zagadnienie kreatywnego wykorzystania potencjału cyfryzacji dziedzictwa kulturowego w kontekście przepisów ochrony prawa autorskiego i związanych z tym ograniczeń. Jak również przybliżą problem rozbudowy prostego systemu bazodanowego w kierunku wielofunkcyjnego oprogramowania do zarządzania kolekcją muzealną, związanej z tym migracji danych oraz istotną kwestię bezpieczeństwa baz danych i ochrony ich zawartości.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania: