BADANIA PROWENIENCYJNE W PRACY INWENTARYZATORA MUZEALNEGO I W PROCESIE ZARZĄDZANIA KOLEKCJĄ

Konferencja towarzysząca Walnemu Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, 19-20 maja 2022

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM) i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (ZNiO) zapraszają Państwa do udziału w konferencji pt. Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją, zorganizowanej dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Badanie polskich strat wojennych. Jest to już piąta konferencja tematyczna, którą realizujemy w historii siedmioletniej działalności naszego Stowarzyszenia.

Głównym celem konferencji jest pogłębienie dyskusji na temat znaczenia badań proweniencyjnych jako kluczowego narzędzia w pracy osób zajmujących się ewidencjonowaniem, opracowywaniem i rozbudową zbiorów muzealnych, a także rozszerzenie katalogu dobrych praktyk związanych z nabywaniem obiektów. Zaproszeni specjaliści zaprezentują materiały, które posłużą inwentaryzatorom do stworzenia warsztatu do weryfikacji proweniencji zbiorów własnych, depozytów, potencjalnych ofert darowizn lub sprzedaży, jak również wskażą na wybranych przykładach metodologię badań i niezbędny zakres działań. Eksperci przybliżą problematykę fałszerstw dzieł sztuki, przemytu zabytków archeologicznych i omówią działalność organów wspierających walkę z nielegalnym obrotem dóbr kultury. Wskażą również bazy dzieł utraconych i zmierzą się z problemem braku jednolitych standardów opisów proweniencyjnych oraz z kwestią dokumentowania wyników badań nad pochodzeniem zbiorów w elektronicznym systemie zarządzania kolekcją. Konferencja ma również zaakcentować aktywną rolę inwentaryzatora, który w procesie badań proweniencyjnych powinien współpracować z konserwatorami i kuratorami zbiorów oraz z instytucjami odpowiedzialnymi za restytucję dóbr kultury.

Spodziewamy się, że wydarzenie to stworzy platformę współdziałania i wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami muzeów, organami ścigania, służbą celną oraz MKiDN. W konsekwencji konferencja przyczyni się do efektywniejszej współpracy w obszarze odzyskiwania obiektów utraconych i zapobiegania nabywaniu do zbiorów dóbr kultury o nielegalnym pochodzeniu (strat wojennych innych podmiotów, obiektów pochodzących z kradzieży lub przemytu).

W załączeniu znajdą Państwo program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Pliki do pobrania:

Zgłoszenia prosimy przesłać najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2022 r. na adres e-mail:
stowarzyszeniepsim@gmail.com lub monika.sedzikowska@mnwr.pl

Uprzejmie informujemy, że pierwszeństwo uczestnictwa w konferencji mają członkowie PSIM, pozostali uczestnicy będą przyjmowani wg kolejności zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy,
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych".

fot. Grzegorz Polak