Standaryzacja i ujednolicanie dokumentów usprawniają pracę każdej placówki muzealnej. I dlatego chcemy rozwijać ten obszar działalności PSIM. Wzory dokumentów opublikowane przez Stowarzyszenie są jedynie propozycją i nie stanowią ogólnokrajowego standardu.

Zachęcamy Was do współtworzenia tej sekcji i dzielenia się wypracowanymi rozwiązaniami. Wystarczy przesłać mail o tytule: Wzory dokumentów na adres: stowarzyszeniepsim@gmail.com zawierający opracowany przez Was dokument.

Cykl publikacji – wzory dokumentow

Umowa darowizny obiektu bez autorskich praw majątkowych – wzór dokumentu

Po bardzo konstruktywnej dyskusji nad umową darowizny podczas Walnego Zebrania Członków, udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony jej propozycję w wersji umowy darowizny bez praw autorskich. Udostępniana umowa darowizny to umowa zawierana z osobami prywatnymi, które przekazują w formie darowizny obiekty do muzeum bez przekazania majątkowych praw autorskich.

Procedura pozyskiwania zbiorów: protokół z posiedzenia Komisji nabytków – wzór dokumentu

W kolejnej odsłonie cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania/gromadzenia zbiorów muzealnych. Pozyskiwanie obiektów do zbiorów - służy realizacji podstawowej misji muzeum gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest, by procedury w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.

Procedura pozyskiwania zbiorów: regulamin prac Komisji nabytków – wzór dokumentu

W kolejnej odsłonie cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania/gromadzenia zbiorów muzealnych. Pozyskiwanie obiektów do zbiorów - służy realizacji podstawowej misji muzeum gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest, by procedury w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.

Procedura pozyskiwania zbiorów: formularz karty wstępnej oferowanego obiektu do zbiorów – wzór dokumentu

W kolejnej odsłonie cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania/gromadzenia zbiorów muzealnych. Pozyskiwanie obiektów do zbiorów - służy realizacji podstawowej misji muzeum gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest, by procedury w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.

Procedura pozyskiwania zbiorów: formularz oferty obiektu do zbiorów – wzór dokumentu

W kolejnej odsłonie cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania/gromadzenia zbiorów muzealnych. Pozyskiwanie obiektów do zbiorów - służy realizacji podstawowej misji muzeum gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest, by procedury w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.

Umowa użyczenia cel depozyt – wzór dokumentu

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania. Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.

Umowa przechowania (depozytowa) – wzór dokumentu

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania. Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo. Umowa użyczenia cel: depozyt to umowa zawierana z instytucjami muzealnymi lub instytucjami kultury, które zarządzane są zgodnie z ustawami obowiązującymi muzea i wynikającymi z nich rozporządzeniami. Jest to umowa […]

Umowa użyczenia – wzór dokumentu

Rozpoczynamy nowy cykl na naszej stronie internetowej związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.

Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony

Rozpoczynamy nowy cykl na naszej stronie internetowej związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.