Inwentaryzatorzy!

Publikujemy wytyczne wniosku o skreślenie z inwentarza muzealiów. Temat został opracowany przez Natalię Ładykę i bazuje na jej doświadczeniu jako członka Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury. Rada, na wniosek Ministra, opiniuje każdą prośbę muzeum o wykreślenie muzealium. Stosuje przy tym własne regulacje. 

Dokument ma przybliżyć wymagania Rady oraz usystematyzować wiedzę na temat procedury skreślenia muzealiów.
Natalia Ładyka, Wytyczne wniosku o skreślenie z inwentarza muzealiów (PDF, 258 KB)