Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W kolejnej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska omówienie zagadnienia polityki gromadzenia zbiorów autorstwa Aldony Modrzewskiej, kierowniczki działu zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tekst jest próbą podsumowania prezentacji z zeszłorocznego szkolenia pt. Polityka gromadzenia zbiorów, prawo autorskie i umowy nabycia oraz podkreślenia najważniejszych aspektów tej części zarządzania zbiorami muzealnymi.

Muzea realizują zadania zawarte w ustawie o muzeach, a szczegółowo określone w statutach poszczególnych instytucji.  Najważniejsze z nich to: gromadzenie dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, ich trwała ochrona oraz tworzenie kolekcji. Kolekcja jest nieodłączną i najważniejszą wartością muzeum, a praca z nią – czyli zarządzanie kolekcją muzealną – jest procesem ogniskującym całą aktywność muzeum. Aby muzealnicy mogli realizować statutową misję potrzebują do tego odpowiednich narzędzi – takim jest m.in. polityka gromadzenia zbiorów.

Liczne zespoły muzealne stawiają sobie często pytania o to, czym jest polityka gromadzenia zbiorów, czemu służy i jak ją napisać, by była skuteczna i respektowana. Jakie treści powinna w sobie zawierać? Jak często powinna być ewaluowana, by odpowiadała na zmiany zachodzące w muzealnictwie, społeczeństwie czy ustawodawstwie? Jaki jest związek polityki gromadzenia z innymi stosowanymi w muzeum politykami wynikającymi z misji i wizji muzeum oraz kto politykę tworzy i jak? 

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w załączonym tekście wraz z nakreśleniem ważności i potrzeby wdrożenia polityki gromadzenia w kontekście kompleksowego i wieloetapowego zarządzania kolekcją w muzeum. 

Zasady tworzenia polityki gromadzenia zbiorów znajdą państwo poniżej, w formie pliku do pobrania.

Zachęcamy serdecznie do przyłączenia się do prac w Stowarzyszeniu, dzielenia się swoim doświadczeniem, a wszelkie uwagi i uzupełnienia do publikowanych szablonów prosimy przesyłać na adres stowarzyszeniepsim@gmail.com.

Zasady korzystania z plików znajdą Państwo pod linkiem: Zasady korzystania z szablonów, oraz w zakładce Wzory dokumentów. Wszystkie dokumenty udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska.

Pliki do pobrania: