Dobre Praktyki

Polityka gromadzenia zbiorów muzealnych

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W kolejnej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska omówienie zagadnienia polityki gromadzenia zbiorów autorstwa Aldony Modrzewskiej, kierowniczki działu zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tekst jest próbą podsumowania prezentacji z zeszłorocznego szkolenia pt. Polityka gromadzenia zbiorów, prawo autorskie i umowy nabycia oraz podkreślenia najważniejszych aspektów tej części zarządzania zbiorami […]