Udostępniamy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą.

Artykuł dr Kingi Raińskiej dotyczy przechowywania i eksponowania broni palnej w muzeach. Tekst artykułu został zreferowany podczas drugiego dnia Zjazdu Inwentaryzatorów Muzealnych, który odbył się 6-7 kwietnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie. Zachęcamy do zamieszczania komentarzy pod postem i dzielenia się Państwa doświadczeniami.


dr Kinga Raińska, Broń palna w muzeum. Przechowywanie i eksponowanie (PDF, 596 KB)